Clincherizace v roce 2020, která projde a co je nového

13. března 2019, nový řád ministerstva zdravotnictví Ruské federace č. 124N "o schválení postupu pro provádění profylaktického lékařského vyšetření a dispensarizace určitých skupin dospělých"

Od roku 2020 bude dávkovač proveden na novém pořadí. V tomto článku se pokusím objasnit, co se změní ve srovnání s rokem 2019.

Dispensarizace - soubor opatření zaměřených na včasnou detekci chronických nekommulovatelných onemocnění (jeho), posuzování rizikových faktorů pro výskyt těchto onemocnění, aby je napravil.

Jednoduchá slova: čím dříve identifikovat nemoc, tím jednodušší je to zacházet. A také pokud neexistuje žádná onemocnění, pak odhalování a odstranění rizikových faktorů může být zabráněno ne-národní.

Kromě klinického vyšetření obsahuje nová objednávka koncept profylaktické inspekce.

Jak budou preventivní kontroly a dispensarizace prováděny v roce 2020?

Preventivní inspekce - každoročně jako nezávislá událost nebo v rámci prodloužování, jakož i v rámci lázeňského pozorování u osob s již existujícími chronickými onemocněním uvedenými v příloze Řádu Ministerstva zdravotnictví Ruské federace ze dne 9. března 2019 N 173N "na schválení Postup pro držení stojanového monitoringu dospělých ".

Dispensarizace od roku 2020:

1 čas za 3 roky od 18 do 39 let a každoročně starší 40 let.

Co zahrnuje preventivní kontrolu:

 1. Dotazování

Sbírání anamnézy, stížnosti charakteristické pro takové onemocnění jako: angina, přenesený přechodný ischemický záchvat nebo mozek zdvih, COPD, gastrointestinální onemocnění.

Stanovení rizikových faktorů a dalších států, které zvyšují pravděpodobnost chronických onemocnění: kouření, zneužívání alkoholu, konzumace narkotických a psychotropních látek bez lékařského svědectví, povaha výživy a fyzické aktivity.

Identifikace lidí nad 65 rizik pádu, stížnosti charakteristické pro osteoporózu, deprese, srdeční selhání, nesprávné sluchové postižení a vidění.

 1. Antropometrie: Měření růstu (m) hmotnosti (kg) pásu pásu (cm) a výpočet indexu tělesného hmotnosti (BMI).
 2. Měření zlomkového tlaku na periferních tepen.
 3. Studium úrovně obecného cholesterolu v krvi
 4. Studium krevní glukózy v prázdném žaludku
 5. Stanovení relativního kardiovaskulárního rizika ve věku 18-39 let
 6. Stanovení absolutního kardiovaskulárního rizika u osob starších 40 let
 7. Fluorografie nebo lehká radiografie 1 čas za 2 roky
 8. EKG sám v první pasáži představitele, pak od 35 let ročně.
 9. Měření nitroočního tlaku při prvním průchodu profilie, pak od 40 let ročně
 10. Kontrola lékařského porodníků-gynekolog žen 18-39 let 1 Čas za rok
 11. Příjem lékaře nebo lékařské školy zdravých zdravých výsledků pro detekci vizuálních a jiných lokalizací onkologických onemocnění (inspekce kůže, sliznice a ústní dutiny, palpace štítné žlázy, lymfatické uzliny)

Co zahrnuje Dispensarization v roce 2020:

Ietapa: Provádí se identifikovat chronické onemocnění a jejich rizikové faktory, jakož i identifikaci lékařského svědectví na další průzkumy ve druhé fázi klinického vyšetření.

Ve věku 18-39 let se provádí jednou za 3 roky:

1. Proveďte preventivní inspekci v plném rozsahu (viz výše)

2. Provádění opatření screeningu zaměřená na včasnou detekci rakoviny v souladu s dodatkem č. 2 124n objednávky:

 • Ženy z 18 let staré vyšetření gynekologem.
 • Ženy 18-64 Další odběr stěr z děložního čípku na cytologické studii 1 čas za 3 roky;
 • Ženy jsou 40-75 let starý - screening pro identifikaci nádorů mamárských žláz: mamografie ve 2 projektech 1 čas za 2 roky;
 • Muži 45,50,55,60,64 let - screening pro identifikaci rakoviny prostaty: antigen specifický pro prostaty (PSA) v krvi;
 • Ženy a muži jsou 40-64 let starý - screening pro detekci rakoviny tlustého střeva: výkaly pro skrytou krev imunochemickou metodou nebo kvantitativní 1 čas za 2 roky; 65-75 let starý Cal pro skrytou krev ročně;
 • Inspekce na identifikaci vizuálních známek s jakýmkoliv způsobem;
 • Ženy a muži ve věku 45 ezopagogastroduodenoskopie (EGDS) - screening rakoviny žaludku, jícnu a 12 rózy.

3. Proveďte stručné individuální profylaktické poradenství

4. Jízda terapeutem doktora na základě výsledků první fáze výdejky.

Ve věku 40 let

 1. Proveďte Profression v plném rozsahu
 2. Provádění měření screeningu zaměřené na včasnou detekci onkologických onemocnění (podle dodatku č. 2 124 N objednávky - viz výše)
 3. Společný krevní test (hemoglobin, leukocyty, SE)
 4. Provádění stručných individuálních preventivních poradenství
 5. Recepce terapeutem doktorem podle výsledků první fáze výdeju.

II Stage Dispensionary . Pro další zkoumání a vyjasnění diagnózy v identifikovaných známkách jakýchkoli onemocnění IEtapa .

Inspekce neurologem lékařem

Duplexní skenování brachiocefalických tepen (krční nádoby) pro muže ve věku 42-72 let, ženy 54-72 let, s kombinací tří rizikových faktorů pro vývoj HP: zvýšené krevní tlak, hypercholesterolemie, nadměrné tělo nebo obezita, as stejně jako ve směru neurologa.

Kontrola chirurgového lékaře nebo lékař urologa (muži 45,50,55,60,64 let ve zvýšené úrovni antigenu specifického pro prostaty (PSA) více než 4 ng / ml).

Inspekce lékařem lékařem nebo coloproktologem včetně chování rektoroskopie (20-75 let) s identifikovanými patologickými změnami založenými na výsledcích screeningu pro identifikaci zhoubných neoplazmů tlustého střeva a konečníku, s přítomností adenomatózy nebo nádor tlustého střeva a konečníku.

Kolonoskopie pro jmenování lékaře chirurga s podezřením na nádor tlustého střeva.

Ezofagogastroduodenoskopie (EGDS) v podezřelém z ustupu esofágu, žaludku, 12 opakování - k jmenování lékaře lékaře.

Radiografie nebo CT hrudníku, když podezřelý světelný tvar plic.

Spirometrie - mezi občany s podezřením z chronických bronchopulmonálních onemocnění, občané kouření identifikovaní podle výsledků průzkumu.

Inspekce porodnickým gynekologem s identifikovanými změnami děložního čípku ve věku 18 let a starší. S podezřelými neoplazmy mléčně od 40 do 75 let.

Kontrola lékaře otorinolaryngologa staršího 65 let s svědectvím na základě výsledků inspekce a průzkumu.

Kontrola lékařského Oftalmologa pro občany více než 40 let, aby se zvýšil nitrooční tlak. A pro občany v průběhu 65 let s poklesem zrakové ostrosti.

Provádění jednotlivých nebo skupinových preventivních konzultací pro občany:

 • s identifikovanými IBS.
 • Dolní končetina ischemie, aterosklerotické geneze nebo onemocnění charakterizované zvýšeným krevním tlakem.
 • S identifikovaným rizikem zneužívání alkoholu.
 • Pro všechny občany starší 65 let, aby bylo možné opravit identifikované faktory senilní astenie.
 • Při identifikaci vysokých relativních a absolutních srdečních rizik

Po absolvování bližších je stanovena skupina zdraví - kritéria zůstala předchozí, stejně jako u minulých klinických vyšetření.

Je snazší pochopit při průchodu dispensarizace. jestli ty 40 a výše T. každý rok , pokud mladší než 40 let, pak 1 čas za 3 roky. V roce 2020, ti, kteří podléhají vzniku 18 až 39 let:

Pokud byste měli být v roce 2020 splněn - 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 nebo jeden, kdo se narodil: 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981 gg.

Ze inovace první fáze dispensarizace v roce 2020:

 • Zdálo se, že koncept profylaktické inspekce se objevil - v minulém pořadí, nebylo takové
 • Dispensarizace se nyní provádí pro osoby starší 40 let ročně - starší 1 čas za 3 roky.
 • Vrátili jsme obecný krevní test pro osoby starší 40 let v první fázi - v předchozím řádu byla odstraněna.
 • Nyní mohou být všichni na 45 provedeni EGDS v rámci kliniky
 • Muži zvýšili počet věků, kdy bude PSA stanovena (v 45,50,55,60,64 let) - dříve ve věku 45 let a 51 let.
 • Vrátili výkaly pro skrytou krev po 40 letech, ale jednou za 2 roky, dříve jen více než 63 let. A po 64 letech výkaly pro skrytou krev ročně - starší 1 čas za 3 roky.
 • Ženy vrátily EKG po 35 letech ročně. Dříve po 45.
 • Nyní měření intraokulárního tlaku na každého po 40. starší po 60 letech.
 • Mamografie po dobu 40 let a starší než 1 čas za 2 roky. Starší 1 čas za 3 roky
 • Kontroly lékařů terapeutů se staly více zaměřeny na předčasnou detekci onkologie v rámci první etapy dávkovače a jednoduchá roční preventivní inspekce ve všech věkových kategoriích.

II Stage Dispensary lze říci, že se nezměnila.

Aby bylo možné předat uzávěr v roce 2020, musíte kontaktovat státní kliniku, ke kterému jste připojeni a zaregistrujte se k tomuto dni. Informace lze získat od referenčního personálu v registru.

Pravidla pro vedení workshopu v Rusku jsou neustále upravena. A od roku 2019 se i zásada věkových skupin podstupují lékařskou prohlídku v rámci screeningu v tomto nebo tento kalendářní rok. Za prvé, dávkovači bylo vykonáváno výroční pro předlohy, a pak se rozhodl, že lidé od 40 let a starší by ho mohli každý rok absolvovat. Pojďme zjistit, Rusové spadají do prodeje v roce 2020, který záruky dává zákoníku práce Ruské federace pracovníkům podstupujícím screeningem.

2020 Clisserizace

Jaké roky porodu přicházejí pod dávkou v roce 2020

V poslední době bylo pravidlo docela jednoduché. Rusové mohli jednou za tři roky podstoupit kliserizaci. A určit, zda je nutné to udělat v běžném roce nebo ne, bylo to snadné. Je-li věk, který člověk dosáhne v tomto kalendářním roce, Katten tři - Dispension je položen. I když narozeniny padne 31. prosince.

V souladu s tím bylo nutné projít bližší o 18 let, 21 let, 24 let atd. do hlubokého stáří.

Výjimky byly, ale oni ovlivnili minimum Rusů nejprevnější věk. Každý rok by mohli zkontrolovat zdraví v rámci clockerizace účastníků a postižených ve druhé světové válce, leningradských blokátorech, bývalých juvenilních vězňů koncentračních táborů atd.

Nyní pravidlo v zásadě totéž. Pro starší věkové skupiny (všechny, nejen příjemci) je injekční dispensarizace častější - každý rok. Můžete tedy kontaktovat kliniku, abyste testovali zdraví s větší pravidelností. Za prvé, mohou vždy zkontrolovat zdraví těch, kteří neměli čas na to v jejich roce. Za druhé, s pravidelným pozorováním je snazší detekovat určité nemoci v raných fázích, kdy je snazší se jich zbavit.

Ministerstvo zdravotnictví v březnu 2019 vydalo příkaz k nových pravidel pro provádění jetele. Podle Tyto příkazy Jednou za tři roky jsou Rusové vyškoleni za 18 až 39 let. A ty, kteří mají 40 let a více, mohou každý rok zkontrolovat zdraví.

Seznam těch, kteří mohou každý rok podstoupit screeningový postup, jsou zahrnuty v jiných kategoriích. To jsou stejné zdravotně postižené a veteráni druhé světové války, Leningrad blokátory atd. Také od roku 2019 může být každoročně prodloužena pre -ster - ti, kteří opustili méně než pět let před odchodem do důchodu. Ale poté, co se lezení mohlo konat jednou ročně všem, kteří se otočil 40 let a více, všechny ostatní seznamy příjemců se staly spíše bezvýznamnými. Ti, kteří jsou v nich přicházejí, a tak padá pod kategorii 40+.

Tak, v roce 2020, Rusové následujících narození spadají pod dávkou:

 • 2002.,
 • 1999,
 • 1996,
 • 1993,
 • 1990.,
 • 1987,
 • 1984.
 • 1981,
 • 1980.,
 • 1979.
 • 1978.,
 • 1977th,
 • 1976.
 • 1975 a každý starší rok narození.
2020 Clisserizace

Jak projít lezení

Za prvé, musíte kontaktovat kliniku (mimochodem, není nutné - můžete zkontrolovat zdraví kdekoli, dokonce i na dovolené nebo služební cestě). Potřebujete s sebou dva dokumenty:

 • Pas (nebo jiný průkaz totožnosti)
 • Polis OMS (nebo dočasných důkazů).

Budete nabídnuti, abyste vyplnili dotazník, který bude váš životní styl srozumitelný pro lékaře. Jak se typicky pohybujete, máte špatné návyky atd.

Poté budete zasláni do určitých lékařských postupů. Jejich seznam závisí na věku pacienta. Pro ty, kteří nebyli 40 let, seznam analýz a dalších postupů. Starší lidé zkoumají hlouběji.

Od roku 2019 byly Rusové od roku 40 let zkoumány na včasnou detekci rakoviny. Mladší jsou také testovány na onkologii, ale jednodušší metody - vizuální kontrola a palpace.

Druhá etapa dávkovače může být zapotřebí, pokud jsou v první fázi odhalena nějaká onemocnění. Co vstoupí do druhé etapy - závisí na konkrétní situaci.

Po všech postupech, osoba vydá dokument, ve kterém je jeho zdravotní skupina uvedena:

 • I Skupina - žádná chronická nekommulovatelná nemoci, významné rizikové faktory pro vývoj chronických onemocnění. Po požádání jsou lékaři omezeni na radu na zdravém životním stylu.
 • Skupina II - žádné chronické nekommulovatelné nemoci, ale existují významné rizikové faktory pro vývoj chronických onemocnění. Lékaři upravují rizikové faktory, doporučují opatření ke snížení jejich snížení.
 • III Skupina - Pacient vyžaduje lázeňské pozorování nebo poskytování specializovaných, včetně high-tech, lékařské péče. To také zahrnuje pacienty, kteří jsou podezřelí z přítomnosti onemocnění (států), které potřebují dodatečnou zkoušku. Osoba je zaslána na dispaise pozorování.
2020 Clisserizace

Záruky pracovníkům v zákoníku práce

Pracovní legislativa stále zaostává za těmito lékařskými zárukami, které jsou již dány Rusům. Nahráno každý rok od 40 let, samozřejmě, je to možné. Ale mnozí to musí udělat ve svém volném čase nebo při práci se speciálními kolem.

Článek 185.1 zákoníku práce Ruské federace záruka Placený víkend pro hodinky pouze v takových případech:

 • Jednou každé tři roky po dobu jednoho dne - pro každého.
 • Každý rok po dobu dvou dnů - pro předpovědi a důchodci.

Dny, kdy chce zaměstnanec předat blíže, musíte souhlasit se zaměstnavatelem. Organizace je povinna zaplatit v těchto dnech jako konvenční pracovní směnu. Pokud zaměstnavatel odmítne poskytnout placený den volna - může se obtěžovat stěžovat si na to na inspekci práce.

Původní články na našich webových stránkách: https://newsment.ru/contextext/dispanserizatsiya-v-2020-godukkie-goda-rozhdeniya-goda-rozhdeniya-popadayut-pod-proverku-zdorovya/

Vrach.

Od konce roku 2012 je termín "dávkovač" pevně vstoupil do života Rusů. A navzdory tomu, že je to dostatek působivého věku této praxe, je stále spoustou otázek od našich spoluobčanů. Zejména mnozí mají zájem o to, co přesně tento koncept? Kdo se může počítat s podobným postupem a kdy? Jaká je jeho pořadí a funkce pro různé kategorie obyvatelstva?

Požádali jsme o tyto a další otázky, aby učinily objasnění právníků zastupitelství Kursk regionu, a také konzultoval se ve zdrojích v blízkosti Ministerstva zdravotnictví Ruské federace.

Podstata dispensarizace

Podle objednávky podle úřadu č. 1006n ze dne 3. prosince 2012 je dispensarizace komplexní lékařské vyšetření, které se používá jak pro pracovní i zdravotně postižené občany, jakož i pro studenty denních forem ve vzdělávacích institucích. Podléhá zástupcům obou pohlaví z 21. věku a provádí se každé tři roky, pro řadu výjimek. Cílem je identifikovat vážné onemocnění v raných fázích, což zvyšuje celkovou úroveň zdraví ruských občanů.

Pro dispensarizaci se můžete obrátit na kliniku z okrsku nebo na ty, kteří slouží vaší adrese Feldshera Point, kde budou zdravotníci vyzve, když máte události, kde mohou být předány a že budou reprezentovat.

Tabulka ročního diskuorizace 2020Po prezentaci politiky OMS a pasy je občan země vydáván doporučení k bezplatnému přechodu všech postupů a inspekcí. To vše lze provést během pracovní doby nebo při studiu, a ani zaměstnavatel ani vzdělávací instituce nemá právo bránit tomuto procesu.

Jaké roky porodu spadají pod dávkou v roce 2020?

Ti, kteří nemají potřebu každoročně odložit, nebo nehlasují konkrétní průzkumy podle věku, spočítají, zda hledat pravidelnou lékařskou prohlídku v nadcházejícím 2020., velmi jednoduché: počet let, které vám bude splněno, rozdělte 3. Pokud To je rozděleno, to znamená, že přišel čas.

Konkrétně, poprvé v tomto roce bude v roce 2002 roztržena dispensarizace. A kromě nich je zde implementace tohoto programu pro ty, kteří se narodili v letech 1999, 1996, 1993, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1975, 1972, 1969, 1966, 1954, 1951, 1948, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, atd.

Stolní věk

Dospělý Dispensarizace

Věkové kategorie Dispensary

Obecná ustanovení o samotném postupu jsou plně popsány v pořadí č. 1006n.

Objednat č. 1006n od 3. prosince 2012:

Část 1:

[Drivr ID = "19PTB0R3CZOOBHOYSCOB6MMM29RHMR7L6W" type = "Aplikace"]

Část 2:

[Drivr ID = "1L-7_4RQ2BGAZ79YJYGQSVEDYNDX5RMK» typ = "Aplikace"]

Horní prahová hodnota kliniky není instalována. Ale celosvětově můžete rozlišit tři kategorie osob, pro které je koncept dispensarizace relevantní, a jejichž kritéria pro které jsou jiné.

Jedná se o děti (nezletilé), čelí starší než 21 let (bez ohledu na formu zaměstnání, stejně jako nefungující a studentských brýlích) a těch, kteří patří do kategorie rizika (blokády, osoby se zdravotním postižením, lidé se zdravotním postižením Při poranění práce, běžné onemocnění, jsou neustálé výdejní účetnictví). Poslední likviduje ročně bez ohledu na závažnost stavu a věku.

Všichni dospělí, ale nepatřící do rizikové skupiny, poprvé na dispensarizaci se mohou objevit na 21 a poté, pokud dáváte přednost sledování zdraví a zvýšit efektivitu preventivních opatření, navštivte ji s tříletým intervalem.

Dispensarizace a děti

Nezletilí procházejí, tzv. "Dishensarizace dětí", které mohou být více podrobněji číst v Ministerstvu zdravotnictví č. 1346N.

Objednávka č. 1346N ze dne 21. prosince 2012:

[Drivr ID = "14FKLWVGDVK_M_SPVVVVVV6AQVTCNWD4PIMAJ" type = "aplikace"]

Novorozenci a děti za rok navštěvují pediatr a předávají všechny určené inspekce, vezmou analýzu měsíčně, a to i v případě neexistence svědectví a skutečné nutnosti.

Do dvouletého období je frekvence natažena na tři měsíce a příští rok života je třeba udělat dvakrát. Pak je třeba navštívit pediatr každoročně a prodloužené lékařské vyšetření se provádí ročně, tři, šest let a ve školním věku: na 7, 10, 14 a 17.

Pro dětské kliniky se obracejí na kliniku v místě bydliště dítěte (kde je zdoben) nebo na bodový bod, pokud první instituce není stanovena specifikami obce.

Výzkum a diagnostika na programu "Dispensary-2020"

Klinikaci zdarma v roce 2020

V rámci discharevního fáze letošního roku jsou všichni dospělí pacienti jmenováni primární inspekce z okresního terapeuta, kde se shromažďuje historie, dotazník je vyplněn údajem o všech potenciálně nebezpečných zdravotních rizikových faktorech, obecná diagnóza se provádí obecná diagnóza na základem všeho.

Složení počátečního vyšetření může být odlišná, v závislosti na věku pacienta, přítomnost chronických onemocnění, stejně jako zaznamenané obrazy zdraví. Pak jsou vydány směry pro návštěvu úzkých specialistů. Zpravidla zahrnuje takový výzkum a inspekce:

 • antropometrie s uzavřením (zvláštní pozornost je věnována výstupním kategoriím);
 • měření krve;
 • Výpočet relativního rizika na kardiovaskulárním systému (až 39 let);
 • výpočet absolutního rizika na kardiovaskulárním systému (až 63 let);
 • EKG (od 36 let u mužů a od 45 - u žen);
 • Flg (od 36 let u mužů a od 45 - u žen);
 • Mamografie (od 39 let u žen, od 48 let - častěji, každé dva roky, bez ohledu na načasování dávkovače);
 • Gynekologické vyšetření (ženy);
 • Měření nitroočního tlaku (od 60 let);
 • inspekce urologa nebo chirurga (45, 51 let);
 • inspekce ColoproKtologem nebo chirurgem, kolonoskopií (od 49 let);
 • Duplexní skenování brachovických tepen (od 45 let u mužů a 54 let u žen);
 • spirometrie;
 • Oncoscreening.

Kdo projde blíření

To znamená navštěvování terapeuta, endokrinologa, oftalmologa, neurologa, chirurga, urologa nebo gynekologa, kardiologa, otolaryngologa (svědectví), chirurg, gastroenterolog (s indikacemi), průchodem ultrazvuku (s indikacemi). Analýzy jsou odevzdány:

 • Klinické krevní testy a moč;
 • na úrovni cukru;
 • na cholesterolu v krvi;
 • na oncomarkers (ženy a muži po 40);
 • biochemická krev (s indikacemi);
 • Cytologie cervikální stěr (ženy od 30 let)

A jiní jmenovaní terapeutem a úzkými specialisty v závislosti na anamnéze.

Podle výsledku je závěr vydán o příslušnost ke konkrétní skupině zdraví. Existují jen tři z nich:

 1. Absolutní zdraví;
 2. Existuje potenciál pro rozvoj onemocnění, vč. onemocnění kardiovaskulárního systému, diabetu, onkologie atd.;
 3. Diagnostikovaná onemocnění potřebnou trvalou kontrolu odborníků jsou diagnostikována.

2020 Clovers: Jaké roky a co je zahrnuto do vyšetření, jak se dostat

V případě potřeby je také jmenován specializovaná lékařská pomoc, pokyny k léčbě sanatoria-resortu, které jsou vydávány a relevantní doporučení v den dne, životní styl, odkazoval se na následující přibližné plány zdravotnické instituce navštívit preventivní inspekci.

Státní lékařský program v Rusku je přijat za účelem poskytnutí všem občanům pravidelné, hluboké a vysoce kvalitní lékařské a preventivní údržby, snížit zátěž pro profilové instituce a jejich práce účinněji a uspořádat.

Zároveň je každá účast na sobě postavena na dobrovolném základě, ale ruské lékaři doporučují realizovat důležitost kliserizace a nezmeškat lhůty své pasáže za žádných okolností. Nezapomeňte, že zdraví je největší hodnotou!

Video

[MOM_VIDEO Type = »YouTube» ID = »1kgblw5okgk» Šířka = "610" výška = "350"]

11/29/2019.

Dispensarizace v roce 2020 je sedmina lékařské orientační akce pořádané na celostranné úrovni. Program je distribuován všem vrstvám obyvatelstva. Co je to Dispensary?

Dispensarizace se považuje za komplex opatření prováděných zdravotnickým personálem k identifikaci, léčbě a zabránění řadě nemocí, které mohou zhoršit kvalitu lidského života a vést k postižení, smrti. Hlavním důvodem, pro které byl program přijat, je zvyšující se úmrtnost mezi občany z chronických onemocnění.

Záměry a cíle

Volná clisserizace v roce 2020: Aktuální informace, které zahrnují a proč jítJak projít lezení

Discizerizace v roce 2020 se provádí plánovaným způsobem ve všech regionech Ruska.

Cíle programu:

Detekce nebezpečných onemocnění v primární fázi vývoje;

 • bránící krunčící patologii;
 • Epidemiologická kontrola nad situací v regionech nebo v zemi jako celku;
 • sbírka statistických údajů o identifikovaných patologiích a vypracování programu pro boj proti jejich;
 • stanovení důvodů vedoucích k rozvoji patologií;
 • Poradní pomoc občanům, vedení konverzací s cílem informovat veřejnost o potřebě inspekcí.
 • Postup pro absolvování bližšíkosti je absolutně dobrovolný, takže osoba má právo odmítnout. Sankce za osoby zanedbávající program neexistují.

Discisering v roce 2020: Seznam zkoušek a specialistů

Program poskytuje dvě fáze průzkumu. Jejich první z nich se provádí identifikovat neinfekční patologie, stejně jako důvody jejich vývoje a zahrnuje následující průzkumy:

Anketa (umožňuje identifikovat etiologii onemocnění, jakož i provokující jeho faktory);

 • antropometrická data (hlavní fyzikální indikátory s výpočtem indexu tělesné hmotnosti);
 • měření krevního tlaku;
 • Krevní test s určením cholesterolu, glukózy, jatic indikátory,
 • EKG;
 • studie moči;
 • Kontrola porodnictví, po němž následuje oblast působnosti na oncocytologii;
 • fluorografie;
 • měření intraokulárního tlaku při identifikaci příznaků redukce vidění a zvýšení tlaku;
 • Mamografie pro pacienty starší 39 let;
 • Cala analýza (detekce skryté krve);
 • Ultrazvuk orgánů peritonejské a malé pánve pro ty, kteří dosáhli 39 let, stejně jako ultrazvuk břišní aorty osobám ve věku od 69 do 75 let;
 • Kontrola terapeuta, který zkoumá testy a bude diagnostikovat, a také přiřadit doporučení týkající se životního stylu.
 • Druhá etapa dávek v roce 2020 se provádí v přítomnosti indikací a zahrnuje následující průzkumy: Volná clisserizace v roce 2020: Aktuální informace, které zahrnují a proč jít

Cévy krku UZI;

 • Ezofagogastroduodenoskopie;
 • kolonoskopie nebo jiné invazivní diagnostické manipulace pro stanovení stavu gastrointestinálního traktu;
 • Studium lipidového spektra (pokládání cholesterolů na různých frakcích);
 • Spirometrie pro občany, kteří mají špatné návyky (kouření) nebo trpí onemocněním plic;
 • inspekce takovými specialisty jako neurologem, chirurga, urologem, oftalmologem, proctologem a gynekologem, pokud v důsledku zkoušky byly identifikovány patologie týkající se jejich specializace;
 • Studium krve na glykovaném hemoglobinu mezi těmi, kteří byli odhaleni zvýšenou hladinou cukru;
 • Definice u mužů úrovně PSA za účelem vyloučení rakoviny prostaty;
 • Preventivní poradenství individuálně nebo v organizované skupině u pacientů s jednou patologií;
 • Recepce pro lékař, který určí zdravotní tým, a bude také posílat další zkoušku, která není zahrnuta do programu kliniky v případě, že existuje lékařská svědectví.
 • Přečtěte si totéž: zákon o domácím násilí

Pokud občan potřebuje další průzkumy, algoritmus lékařské péče se provádí podle standardů zdravotnického zařízení nebo ustanovení zákona č. 323-FZ "o základech zdraví občanů v Ruské federaci".

Federální zákon ze dne 21.11.2011 N 323-FZ "na základě zdraví občanů zdraví v Ruské federaci"

Lékařské vyšetření starších osob

Pro starší osoby má lezecký program své vlastní vlastnosti: je povinné, že se stanoví úroveň arteriálního a intraokulárního tlaku. Cílené takové ukazatele jako cukr a cholesterol. Během inspekce se stanoví riziko vzhledu patologie kardiovaskulárního systému.

Video.

Dospělá klinika

Muži, kteří měli 45 let, a ženy nad 55, by měli předat duplexní skenování cervikálních plavidel. Průzkum je jmenován osobami trpícími hypertenzí nebo mají nadváhu.

Volná clisserizace v roce 2020: Aktuální informace, které zahrnují a proč jít

 1. V primárním klinickém vyšetření je EKG jmenováni na muže mladší 35 let a ženy do 55 let. Občané starší EKG by se měli konat s každým lékařským vyšetřením.
 2. Ženy po 30 letech by měly předat stěr z čípku.
 3. Muži, jejichž věk více než 51 let, dávají krev pro určení úrovně PSA.
 4. Dětská clisserizace

Lékařská zdravotní péče začíná mateřskou nemocnicí a trvá až do věku většiny. První zkouška lékařů se provádí měsíc po porodu a zahrnuje inspekci batole následujícími lékaři: chirurg-ortopedist, neuropatolog, oftalmolog a pediatr. Jako diagnostické průzkumy se provádí ultrazvuková diagnostika peritoneumových orgánů, kyčelní klouby.

Děti ve věku 6 měsíců by měly být zkoumány otolaryngologem, oculistem a kardiologem. Konečným závěrem o zdravotnictví skupiny je pediatr.

Seznam povinných specialistů se liší s věkem:

Volná clisserizace v roce 2020: Aktuální informace, které zahrnují a proč jít

Děti z 1-3 let navštěvují zubař, oculist a chirurga. Pediatrická je zodpovědná za dodržování plánu očkování, stejně jako extrakt směr pro analýzu moči a krve, EKG a ultrazvuku;

 • U dětí 3-7 let, neuropatolog a řečový terapeut přidat do obvyklého seznamu lékařů. Před navrhováním ve školce, pediatr doporučuje inspekci psychologa;
 • Děti od 7 do 17 navštěvují takové specialisty jako dermatolog, chirurg, urolog nebo gynekolog, pediatr, gastroenterologa.
 • Jaké roky na displakerizaci podléhají

Program je určen pro osoby, které dosáhli 21. věku. Tyto limity jsou vybrány na základě statistických údajů: Je to v této době, že lidé se objevují první příznaky vážných patologií.

Přečtěte si totéž: FZ o odpadu a spotřebě

Chcete-li zjistit, zda dokončit kliserizaci a předat testy v roce 2020, měli byste rozdělit svůj věk na tři.

Pokud se výsledek získá bez zbytku, může občan kontaktovat lékařskou instituci v místě registrace. Dispensarizace dětí má své vlastní vlastnosti: je řízen pediatrem, který je kontrolní a recepční plán. Nejčastěji odborníci kontrolují děti v 1 a 3 roky, pak v 6.7.10, 14-17 let.

V roce 2020 se lidé narození v roce 1981, 1984, 1987, 1999, 1999, 1999 padají na clisserizaci v roce 2020. A tedy všichni, kteří jsou starší než 40 let.

Jaké průzkumy jsou povinné

V povinném, občan musí předat následující průzkumy:

Volná clisserizace v roce 2020: Aktuální informace, které zahrnují a proč jít

Vyplnění dotazníku;

 • Stanovení hodnot krevního tlaku;
 • Dodávka krve na cholesterolu a glukózy.
 • měření intraokulárního tlaku při identifikaci příznaků redukce vidění a zvýšení tlaku;
 • Zbývající činnosti jsou jmenovány s přihlédnutím k pohlavím a věku dotazované osoby.

Postup pro absolvování bližšíkosti

Vyberte si den pro výlet do lékařské instituce a koordinovat datum s personálním oddělením v přítomnosti pracovních povinností;

Volná clisserizace v roce 2020: Aktuální informace, které zahrnují a proč jít

 • Vyplňte dotazník, který je možné se dostat do nemocnice, nebo si stáhnout jeho vzorek z oficiálních webových stránek lékařské instituce;
 • Navštivte kliniku, kde se směrem k průchodu lezení, který dává pracovní terapeut. Měl by dát dokončený dotazník;
 • průchod inspekce z úzce specializovaných lékařů, testů;
 • Opakované navštívit terapeut k získání vysvětlení na přijatých datech a výzkumných datech. Při identifikaci onemocnění vyžadujících dodatečnou zkoušku bude terapeut posílat občan do druhé etapy kliniky;
 • Pokud se poprvé připravit na postup, pak první etapa profylaktického inspekce bude trvat déle než 5 hodin, což vám umožní dokončit všechny průzkumy za jeden den.

Pravidla pro přípravu na laboratorní výzkum:

Odstraňte příjem potravy a vody v den dodání krve;

 • Do nemocnice by mělo být doručeno moči po dobu 2 hodin po poplatku;
 • Den před kontrolou musíte opustit alkoholické nápoje a fyzickou námah.
 • Doporučuje se kouřit během 36 hodin před odevzdáním.
 • Příprava pro instrumentální metody diagnózy závisí na typu vyšetření, takže současné informace by měly být objasněny zdravotnickým personálem.

Po provedení všech nezbytných průzkumů a získávání výsledků je lékařský terapeut závěr, ve kterém určuje, jak by měl být občan započítán pro:

První kategorie zahrnuje všechny osoby, které nebyly identifikovány chronickými chorobami (občané nepotřebují lékařskou péči);

 • Druhá kategorie je klasifikována u pacientů, kteří nemají detekovány nemoci, ale existuje tendence k jejich rozvoji. V tomto případě individuálně občan zvolí léčbu drogy a pozvat k pravidelným kontrolám;
 • Do třetí kategorie a měly by zahrnovat pacienty s chronickými patologiemi, které vyžadují specializovanou léčbu:
 • Třetí kategorie B se týkají osob, které mají chronické onemocnění, jsou non-infekční povahy, proto občané potřebují dispension pozorování.
 • Přečtěte si to samé: Potřebujete pokladnu pro IP

Závěrečná fáze cestovního pasu bližších je získat cestovní pas s lékařským závěrem. Specialista by měl mít preventivní konverzaci s pacientem nebo jmenovat průběh léčby.

Jsou dny strávené na průchodu lezení

Podle zákona č. 323-FZ "na základech zdravotního stavu občanů", všechny osoby, které jsou oficiálně zaměstnané, mají právo podstoupit průzkum. Za tímto účelem vyčnívají jeden pracovní den.

Vzorová žádost o osvobození od práce

Volná clisserizace v roce 2020: Aktuální informace, které zahrnují a proč jítOsoby týkající se předběžných občanů mají právo předat všechny postupy a lékaři do dvou pracovních dnů.

Studenti pro zkoušku vyčnívají také 1 den a po dokončení inspekce potřebují přijmout příslušný certifikát pro děkan.

Discisering 2020: Co se narodilo?

Zdraví národa se stalo významným vládním projektem zaměřeným na prevenci a včasné detekci onemocnění. Je důležité pro zlepšení kvality a zvýšení délky života obyvatelstva. Komplex lékařských akcí je rozdělen do věkových kritérií. Zjistěte, co se narodil v roce 2019 pád.

Volná clisserizace v roce 2020: Aktuální informace, které zahrnují a proč jít

Co je to klinika Dispensarizace a měla by se konat?

Preventivní inspekce s přiřazením komplexu analýz a výzkumu je obvyklá být nazývána Dispensarizace. Jedná se o opatření k identifikaci známek nemocí v rané fázi.

Často je to během zkoušky, že se člověk může dozvědět o přítomnosti odchylek v jeho těle. A čím dříve budou objeveni, jednodušší a efektivněji je eliminovat.

Je držena dispensarizace?

Taková prevence není odpovědností za občana, to je jeho právo, které je poskytováno státem. Pro absolvování blíže je nutné, aby dobrovolný souhlas osoby na výzkumném komplexu. Nezahrnování na plánované inspekci není trestný, ale lékaři to nedoporučují ignorovat.

Kolik je blíže?

Med je k dispozici. Instituce zdarma.

Provádí rekoloraci podle pořadí Ministerstva zdraví 13. března 2019 č. 124N.

Inovace v roce 2020?

Došlo k řadě změn v programu klinotního programu od roku 2019:

Pro absolvování uzávěru je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům oficiální výjimku z práce se zachováním průměrných příjmů;

 • Průzkum občanů více než 40 let se stal ročně;
 • Byla příležitost projít lezení ve vhodném čase pro občany: ve večerních hodinách nebo v sobotu;
 • Byl zaveden povinný screening pro identifikaci onkologických onemocnění, od 40 let.
 • Postup stojany v roce 2020

Plánované lékařské vyšetření jsou určeny pro populaci dospělého věku (děti jsou pozorovány podle speciálního rozvrhu). Seznam aktivit je určen pro každou věkovou kategorii.

Kdy se koná a kolikrát ročně?

Obecně platí, že populace ve věku:

Od 18 do 39 let (inkluzivní) podstoupí kliserizaci jednou za tři roky (rok průzkumu je považován za kalendářní období od 1. ledna do 31. prosince, ve kterém občan dosáhne příslušného věku);

 • od 40 let a staršího ročního výzkumu;
 • Ročně se provádí i ve vztahu k následujícím kategoriím občanů:

osoby se zdravotním postižením a bbirs, účastníci druhé světové války, kteří byli následně zakázáni onemocnění (s výjimkou případu, kdy se postižení přišlo v důsledku protiprávních jednáních);

 • Obyvatelé BLOCADE LINGERAD (oceněn příslušnou značku) a stali se zdravotním postižením;
 • Občané, v období velké vlastenecké války, které nedosáhli dospělého věku a těch, kteří jsou v koncentračních táborech, jsou pak postiženi;
 • Občané předběžného věku a důchodců ve stáří nebo službě let pracují oficiálně.
 • Věkové kategorie dispensarizace v roce 2020

Kompletní seznam opatření pro dohledová opatření v roce 2020 obdrží občany:

Jejich rok narození na jednu z následujících akcí: 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, to znamená, že po celé 18 letech a jejichž věk je karaten tři;

 • Od roku 1980, narození a starší.
 • Dokonce i v případě, kdy rok narození nespadá pod vyšetřovací zkoušku, má občan právo požádat o lékařskou instituci a předat preventivní lékařskou prohlídku. Pak bude jmenován soubor událostí, včetně obecných analýz, stejně jako další průzkumy na základě jejich výsledků.

Tabulka uzávěru podle roku narození v roce 2020

Pro pohodlí, budeme dělat všechny hodnoty v tabulce, je snadné zjistit, zda můžete letos užívat kliserizaci.

Pozornost! Ti, kteří mají rok narození a věku se shodovali.

2020 rok 2021 dívek

Rok narození 2002.
2003. 18 let 1999.
2000. 21 let 1996.
1997. 24 let 1993.
1994. \ T 27 let 1990.
1991. 30 let 1987.
1988. 33 let 1984.
1985. 36 let 1981.
1982. 39 let v roce 1980.
Do roku 1981. 40 let * (*) - Ze 40 let se v programu účastní všech let s možností absolvování clisserizace ročně.

Stádia dispensarizace

Volná clisserizace v roce 2020: Aktuální informace, které zahrnují a proč jít

Sdílejte preventivní lékařské události v následujících krocích:

Primární lékařské vyšetření s průzkumem a příjmem krve pro obecnou studii. Ve stejné fázi je zahrnut speciální screeningový průzkum na detekci rakoviny.

 1. Další kontrola úzkých specializačních lékařů a specifických analýz.
 2. V podezření z porušení mozkové cirkulace je předepsána kontrola neurologa;
 • Pro muže 45, 50, 55, 60 a 64 let jsou zapotřebí konzultovat urolog;
 • Pro občany, více než 40 let, je zkontrolován oftalmolog;
 • Více než 65 let - otolaryngolog;
 • Kromě toho může být pacient zaměřen na konzultaci s coloproktologem s potřebným výzkumem.
 • Specifické analýzy jsou:

Duplexní skenování brachiocefalických tepen pro seniory s nimi zároveň rizikové faktory (vysoká úroveň cholesterolu, zvýšený krevní tlak a index s vysokým tělesným tělesným indexem), jakož i svědectvím neurologa;

 • kolonoskopie s podezřením ze střevní onkologie;
 • Spirometrie (s podezřelým chronickým onemocněním plic, stejně jako pro kuřáky). V případech, kdy je předpoklad přítomnosti onkologie, předepsaná radiografie a tomografie;
 • EGDS (podrobná studie gastrointestinálního traktu), pokud lékař podezřívá občan přítomnosti rakoviny žaludku, jícnu a střev.
 • Co je zahrnuto v dávkovosti žen a mužů v roce 2020?

Dotazování, kde lékař provádí průzkum s cílem identifikovat dědičné faktory možného výskytu onemocnění srdce, plic, zažívacího traktu atd. Accent je také vyroben pro přítomnost nebo nepřítomnost špatných návyků, které mohou vést k rozvoji onemocnění;

Volná clisserizace v roce 2020: Aktuální informace, které zahrnují a proč jít

 1. Stanovení indexu tělesné hmotnosti pro měření růstu, hmotnosti, okruhu;
 2. Fluorografická studie (1 čas za 2 roky);
 3. Měření krevního tlaku;
 4. Krevní test s vyjasněním hladin cholesterolu a glukózy;
 5. EKG - pro osoby starší 35 let je roční;
 6. Kontrola gynekologa (pro ženy starší 18 let ročně);
 7. Měření nitroočního tlaku (každého po 40 letech se vyrábí každoročně).
 8. Konečným závěrem o zdraví občana dává terapeutovi na základě všech získaných údajů. V podezřelých odchylkách od normálního provozu těla může dále přiřadit

Ultrazvuk;

 • rozšířený krevní test;
 • jiné typy výzkumu.
 • Zvláštní pozornost je věnována identifikaci prvních příznaků onkologických onemocnění. Chcete-li to provést, v obvyklém programu Dispensarization Program

Screening průzkumy Zaměřeno na objasnění společných typů onkologie, které se nezobrazují zjevnými příznaky: rakovina děložního hrdla;

 • hruď;
 • Prostatická žláza;
 • střeva;
 • plíce.
 • Pokud občan oslovil lékařskou instituci a projeli inspekce z úzkých specialistů, jejich výsledky mohou být zohledněny v průběhu příští preventivní inspekce nebo dispensarizace. Za předpokladu, že návštěva lékařů byla v období nejpozději jeden rok, data byla potvrzena dokumentována a nejsou žádné příznaky onemocnění vyžadujícího přezkoumání.

Závěr

Podle výsledků dávkovače nebo profesionálního občana patří občan do jedné ze zdravotních skupin:

Skupina I zahrnuje občany při zkoumání, jejichž zkoumání chronických onemocnění nejsou identifikovány, rizikové faktory pro jejich rozvoj a potřeba pozorování pro dávkování není stanovena;

 • Skupina II zahrnuje všechny ty, kteří mohou být zahrnuty do rizikové skupiny kardiovaskulárních onemocnění, s identifikovanou obezitou, vyvýšeným cholesterolem, kuřáky, alkoholem, omamným a jiným způsobem. V tomto případě nemají chronická onemocnění, která vyžadují pozorování na dispension. Takoví občané by měli spadat pod kontrolu doktorského terapeuta s jmenováním korekce léků (z lékařských důvodů);
 • Občané, s identifikovanými chronickými chorobami, které mají být dodržovány a poskytování specializované pomoci, stanoví skupinu zdraví III.
 • Kde klást na dispensarizaci a jaké dokumenty jsou potřebné?

Pokud rok narození občana spadá do výše uvedeného seznamu, pak musí kontaktovat lékařskou instituci (polyclinic) v místě primární zdravotní péče o průchod workshopu. Dokonce i v případě, kdy datum narození klesne na konci roku, může být preventivní inspekce provedena od začátku roku.

Důležité! Občan musí být připojen k tomu polykliniku, kde se zdá, že projde kliniku.

Dokumenty pro hodinky:

cestovní pas;

 • Lékařská politika.
 • Vyšetřovací algoritmus je následující:

V kanceláři lékaře lékaře nebo v polyklinové recepci je nutné vyplnit dotazník a souhlas s lékařským zásahem.

 1. Zmatek v určené časové analýze.
 2. Vyplňte všechny povinné odborníky.
 3. Přístup opakoval terapeut. Podle výsledků závěrů odborníků a analýz se zdravotní skupina stanoví a seznámí se s preventivními opatřeními zaměřenými na snížení rizika onemocnění.
 4. Pokud je v důsledku kliserizace detekováno chronické onemocnění, je předepisován sekundární občan, který zahrnuje konzultace s úzkými specialisty.
 5. Placené výstupy pro dispensarizaci

Volná clisserizace v roce 2020: Aktuální informace, které zahrnují a proč jít

Od 1. ledna 2019 byla vstoupena norma právních předpisů v oblasti pracovních látek, která zavazuje zaměstnavatele poskytnout svým zaměstnancům zaplacených za pasáž clissisterizace (článek 185.1 TC). Pracovník má právo na ně požádat o písemné prohlášení a koordinaci s vedením.

V době výzkumu si zaměstnanec zachovává místo práce a průměrné zisky. Obecně platí, že pouze jeden den je poskytován, ale existují kategorie občanů, kteří se spoléhají dva placené dny pro dávkovači:

"Prenings" (Komu, než nástup věku odchodu do důchodu zůstal 5 let a méně);

 • Příjemci starobních důchodů nebo seniorů.
 • Ale taková záruka může využít pouze těmto zaměstnancům, jejichž rok se narodil pod dávkou v určitém roce. Pokud si občan přeje samostatně, aby se vzdali analýz a konzultovat odborník, bude to společné zkoušky. Co není případ, kdy zahrnující poskytování placených dnů souvisejících s dispensarizací.

Je možné se zúčastnit programu, pokud nefungujete oficiálně?

Objednávka Ministerstva zdravotnictví č. 124N definuje seznam skupin dospělých obyvatelstva podléhajícího dávkování:

pracovní občané;

 • občané, kteří nejsou oficiálně zaměstnáni;
 • Osoby, které dostávají vzdělání na plný úvazek ve vzdělávacích institucích.
 • Každý dospělý má proto právo podstoupit průzkum v rámci programu kliniky.

Disciserizace v roce 2020: Jaké průzkumy jsou k dispozici na OMS

Správa města Jekatěrinburg

Volná clisserizace v roce 2020: Aktuální informace, které zahrnují a proč jít

Volná clisserizace v roce 2020: Aktuální informace, které zahrnují a proč jít

 • Zdravotní oddělení města Jekatěrinburg
 • Oddělení vzdělávání města Jekatěrinburg
 • Katedra koordinace práce na prevenci a kontrole drogové závislosti
 • Výbor pro politiku mládeže
 • Městská rozpočtová instituce Jekatěrinburg centrum pro psychologickou a pedagogickou podporu mladistvého dialogu
 • MBU "Centrum sociální a psychologické pomoci dětem a mládeži" Projekt "
 • Všichni partneři

Stojí za to jít k lékaři, když nic nebolí? Z "malých" symptomů, vážné, chronické poruchy často začínají a nádory rakoviny přitahují pozornost, když je člověk již těžké pomoci. Jejich včasná detekce umožní zachovat zdraví, život a schopnost pracovat.

Dispensarizace je program zaměřený na prevenci a včasné diagnostiku somatických onemocnění. Objednávka, objem průzkumů v průběhu kliniky se řídí Řádem Ministerstva zdravotnictví Ruské federace č. 124N od března 2019.

Jak organizovat a projít středošky

Doporučuje se průchod preventivních inspekcí a je k dispozici absolutně všem občanům Ruské federace 18 let. Clisserizace však není občanskoprávní odpovědností dospělé populace: každý se rozhodne, zda bude kontaktovat kliniku a dodržovat pokyny lékaře.

ClimPacerizace probíhá ve 2 etapách. Počáteční fázi se doporučuje všem žadatelům, druhému stupni nebo snížení - v přítomnosti indikací. Kromě toho mají všichni dospělí občané Ruské federace právo na svobodné roční preventivní inspekce. Nezahrnují dispensarizaci, protože procházejí ve zkráceném programu, neexistuje žádná oncoscistická.

Osoba, která se chce postarat o své zdraví, může mít zájem, o které lékaři organizují a vedou dávkovači. Ve fázi této fáze se jedná o terapeut a porodnický gynekolog (pro ženy). Ve 2. etapě neuropatolog, urolog nebo chirurg, může proctolog "spojit"; Pro starší pacienty - navíc oční lékař, otolaryngolog.

Jak je první etapa

Algoritmus počáteční fáze v roce 2020 nepodařilo se podstoupit významné změny. Průzkum začíná nahráváním na oborový terapeut nebo přímý záznam na potvrzení kliniky, ke kterému je pacient připojen. Při recepci doktor:

Provádí průzkum zdravotního stavu, životního stylu;

 • Opatření růstu, tělesné hmotnosti, pásový kruh (antropometrie);
 • Měří impuls, krevní tlak (krevní tlak);
 • Dává pokyny k laboratoři, instrumentální výzkum.
 • Seznam analýz a multiplicita návštěv ostatních odborníků je určen věkem osoby. Takže mladí lidé (18-39 let včetně) probíhají ročně:

Dotazování;

 • antropometrie;
 • Měření krevního tlaku, EKG;
 • Posouzení pravděpodobnosti kardiovaskulárních onemocnění;
 • Obecný krevní test (zkráceně UAC), cukr, cholesterol;
 • Kontrola gynekologa (žen).
 • O něco méně často - 1 čas za 2 roky doporučená fluorografie (zkrácená flg) a každých 3 roky - kontrola terapeuta v nepřítomnosti stížností. Primární vyšetření pracovního věku také zahrnuje měření nitroočního tlaku.

Občané ze 40 let mají inspekce každý rok. Níže uvedená tabulka odráží, jak se rozsah průzkumu mění v závislosti na věku.

Seznam procedur

Násobnost průzkumů Od 18 do 39 let včetně
Od 40 do 64 Čelí více než 65 let Dotazování, hodnocení špatných návyků, riziko onemocnění
1 čas / rok pro všechny kategorie Měření krevního tlaku, tělesné hmotnosti, růstu, pasu
Posouzení kardiovaskulárního rizika Měření krevního tlaku, tělesné hmotnosti, růstu, pasu
1 čas / rok pro všechny kategorie Flg.
1 Čas / 2 roky pro všechny kategorie EKG.
Při první klinikaci a od 35 let - ročně 1 čas / 2 roky Měření hodnoty intraokulárního tlaku
Během první návštěvy 1 čas / rok Porodník gynekolog
Terapeut Měření krevního tlaku, tělesné hmotnosti, růstu, pasu
1 Čas / 3 roky Krevní studie: dub, cukr, cholesterol Porodník gynekolog
Pro koho je druhý stupeň nutná Měření krevního tlaku, tělesné hmotnosti, růstu, pasu

Pokud bylo somatické onemocnění odhaleno lékařské instituci, existuje vysoké riziko vzniku jednoho z nich, pacient je poslán k dalšímu přehodnocení. Jeho objem je určen individuálně. Některé diagnostické postupy (například duplexní skenování tepen krku a hlav) mají vysoké náklady a jsou k dispozici na politice OMS pouze z lékařských důvodů.

Ve druhé fázi dispensarizace zahrnuje:

Konzultace neurologa (stížnosti, údaje pro mrtvici).

 1. Duplexní skenování tepen hlavy a krku. Je nezbytné pro muže od 45 let a ženy od 54 let na pozadí nadváhy a vysokou pravděpodobností kardiovaskulárních onemocnění, po mrtvici.
 2. Kontrola kolokonvojologa, v případě potřeby rektoronoskopie.
 3. Kolonoskopie k Procctologovi (odhalující rakovinu konečníku).
 4. Kontrola urologa nebo chirurga pro muže od 45 do 64 let, pokud hodnota antigenu specifického pro prostata (zkráceně PSA) překročí 4 ng / ml.
 5. Ezofagogastroduodenoskopie při identifikaci nádoru jícnu, žaludku.
 6. X-ray, tomografie plic - s podezřelým maligním neoplazma.
 7. Spirometrie. Ukončete kuřáky, osoby s chronickými onemocněními dýchacího ústrojí.
 8. Konzultace Otolaryngologa pro občany od 65 let v případě sluchu postižení.
 9. Průzkum u gynekologa (diagnostika rakoviny děložního čípku nebo hrudníku).
 10. Konzultace agentů očních lékařů od 40 let v přítomnosti vysokého nitroočního tlaku a pacientů, po 60 letech - s těžkým porušováním porušení.
 11. Jak program Dispensary funguje v roce 2020

Jaké změny došlo v pořadí a objemu preventivní péče? Takže mladí lidé podstoupí Dispensarization každých 3 roky. Nicméně, na vyžádání, mohou navštívit každoroční inspekci, která zahrnuje:

Dotazování, analýza rizika cévních onemocnění;

 • průchod krevních testů;
 • Návštěva gynekologa.
 • V roce 2020, to bylo obraty navštívit polykliniku těch, kteří se narodili v roce 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 a 2002. Kromě toho je průzkum také ten, kdo se otočí 40 let a více. Pokud se občan narodil tímto rokem, který je uveden z hlediska stávajícího, pak v současném kalendářním roce může projít lékaři před a po datu narozenin.

Volný oncrossuring.

Disciserizace v roce 2020 zahrnuje volné oncoscrining. Provádí se ve všech fázích.

V 1. stupni se terapeut provádí průzkum možných rizikových faktorů, zkoumá kůži a sliznice membrány pro identifikaci neoplazmů, palpátů lymfatických uzlin a štítné žlázy. Ženy navštěvují porodnický-gynekologa. Seznam dalších průzkumů pro osoby. Který formálně nic nespadá v tabulce níže.

Název postupu

Věku občana mamografie
Ženy od 40 do 75 let, 1 čas za 2 roky Tekutá oncocytologie s děložním dělicím čípkem
Ženy od 18 let, 1 čas za 3 roky Ezofagogastroduodenoskopie
Muži, ženy za 45 let CAL na skryté krvi
Muži, ženy od 40 do 64 let - 1 čas za 2 roky, pak - ročně Krev na PSA.
Muži od 45 do 64 let, 1 čas za 5 let ONCOSCION ve 2. etapě je ukázáno pacientům s podezřením na rakovinu a zahrnuje:

rentgenová nebo počítačová tomografie plic;

 • FGDS;
 • kolonoskopie (rektoronoskopie);
 • Chirurgová konzultace (urolog) pro muže.
 • Průzkumy na 1 a 2 fázích jsou k dispozici na OMS, návrh na zaplacení manipulací nebo analýz je dodatečně nezákonný. Pokud odborníci odmítají oncoscrining nebo trvat na tom, aby ji projíždili na vlastní náklady, je nutné kontaktovat pojišťovnu telefonickou linkou uvedenou na lékařskou politiku.

Vyberte čas na dispensarizaci

Co když občan pracuje nebo zaneprázdněná během pracovního týdne, a jen pracovní důstojník bere o víkendu na klinice? Obtíže s výběrem času pro péči o sebe byly odepřeny i z preventivní inspekce. V roce 2020 mohou dospělí uplatnit schůzku ve vhodném čase.

Existují pozměňovací návrhy týkající se možnosti soustružení ve večerních hodinách nebo víkendech. Každá polyklinová však může mít své vlastní vlastnosti organizace preventivní recepce. Pro objasnění, v jaké době je služba k dispozici obyvatelstvu, je nutné kontaktovat zdravotnické zařízení.

Kromě toho, zaměstnaní občané mají právo vzít si den volna a věnovat svému klizerizaci a zaměstnavatel musí zaplatit. Frekvence takových víkendů odpovídá multiplicitě inspekce podle věku: lidé do 40 let - 1 den 1 čas za 3 roky a tváře od 40 let mohou tuto příležitost užívat každoročně.

Jak se zaregistrovat pro Dispensarization

Preventivní vyšetření je k dispozici všem občanům Ruské federace z 18 let bez ohledu na to, zda byla osoba zaměstnána, obdrží důchod, uznaný jako nezaměstnaný nebo je na dovolené péče o dítě.

Chcete-li se odkazovat na dispensarizaci, jsou zapotřebí 2 dokumenty: pas a lékařská politika. Vyšetření se provádí na klinikách, zdravotnických centrech. Můžete objasnit informace o webových stránkách nebo telefonním lékařským institucím. Občan musí "připojit" klinice; Vyberte si zdravotní pojištění a každoročně napište aplikaci služby.

Výběrem lékařské instituce se můžete zaregistrovat na dispensarizaci takovým způsobem:

s osobní manipulací;

 • registru / call centra;
 • prostřednictvím regionálního portálu pacienta;
 • S pomocí veřejných služeb.
 • Pro absolvování průzkumů v krátké době musí občan nejprve kontaktovat kliniku a objasnit, jak předat testy v den manipulace.

Postup pro dispensarizaci je:

Odvolání na lékařskou instituci, "přílohy", vyplnění dobrovolného souhlasu s intervencí. Výslech.

 1. Získání plechu trasy, laboratoř, instrumentální průzkumy podle věku.
 2. Kontrola lékařů pro ženy - dodatečně porodník-gynekolog. Získání doporučení, vydávání zdravotního pasu, definice skupiny dávkovače pozorování.
 3. Podle hloubkových vyšetření (2 fáze) při identifikaci onemocnění. Konzultační terapeut, přijímání doporučení.
 4. Když se na úrovni 2 etapy nacházejí patologické podmínky, občan je poskytován bez lékařských, včetně high-tech pomoci, léčby v sanatoriu.

Dispensarizace - právo každého občana postarat o své zdraví. Skládá se ze 2 etap a zahrnuje povinnou oncoscurination, zaměřenou na identifikaci rakoviny v raných fázích. V roce 2020 je možné předat blíže večer, o víkendech nebo při práci s placenou dovolenou.

Discizerizace v roce 2020: Jaké průzkumy jsou zahrnuty v něm a jaké roky lékařské kontroly?

- Dobrý den. Řekni mi, kdo může projít blíže v roce 2020 a jaké průzkumy mohou být prošly?

Koncepce a funkce

Rusové mají dnes příležitost mít komplexní zkoušku zdarma, což umožňuje vyvodit závěry o stavu svého zdraví. Dispensarizace je fyzikální vyšetření zaměřené na identifikaci chronických onemocnění a riziko jejich dalšího vývoje.

Zkušební program v rámci kliniky zahrnuje inspekci u některých odborníků, stejně jako řadu analýz a průzkumů. Tyto události se provádějí na klinice v místě uchycení.

Lezení je univerzální, ale jeho chodba je správná, ne povinnost. Občan podstoupí lezení pouze na výsledcích podpisu písemného informovaného souhlasu. Žádné sankce pro ty, kteří neprošli na dispensarizaci v roce 2020, nejsou poskytnuty.

Obecně projednávání obyvatelstva se začalo konat v zemi od roku 2013 a podle Ministerstva zdravotnictví bylo v tomto období prošlo 87 milionů lidí.

Počínaje rokem 2018 byl onkopoisk rozšířen mezi průzkumy

Od května 2019 se použijí další oncosrintings: Pap-test pro ženy (18-64 let);

 • Mamografie pro ženy 40-75 let;
 • Stanovení PSA v krvi pro muže v 45, 50, 55, 60 letech a v 64;
 • Analýza intestinálního obsahu na skryté krvi: pro muže a ženy 40-64 let 1 čas každé dva roky, pro zbytek - ročně.
 • Ezofagogastroduodenoskopie (EGDS) - za 45 let.
 • Kdo má právo projít volnou bližších v roce 2020

Pro absolvování uzávěru je nutné:

Získejte Polis OMS.

 1. Mají připevnění k klinice.
 2. Vhodné podle věku.
 3. Dispensarizace se provádí každé tři roky. Můžete to projít v průběhu roku, kdy občan obrátil 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 a 39 let.

Tím pádem,

V roce 2020 patří právo na volný dispensarization občanům následujícího výročí narození 1981; :

 • 1984;
 • 1987;
 • 1990; 1993;
 • 1996;
 • 1999;
 • 2002;
 • Občané starší než 40 let.
 • Kdo má právo na průzkum bez ohledu na rok narození

Osoby, které v době průchodu workshopu již byly splněny více než 40 let, mohou být clissering ročně. Také právo na každoroční zkoušku obdrží některé občany z počtu preferenčních kategorií, aniž by zohlední jejich věk.

A pokud rok není vhodný a neexistuje žádný právo na roční pasáž?

Pokud nepřijdete pod podmínky uzávěru podle věku a necítíte se o preferenční kategorie, pak jste oprávněni projít:

Preventivní vyšetření v pololiniku v místě uchycení.

 1. Vyšetření ve zdravotnictví.
 2. Harmonogram pro děti

Děti podléhají dispensarizaci ve zvláštním pořadí.

Provedení lékařské vyšetření, je třeba jej zaznamenat na recepci na pediatr na klinice . Objem průzkumů bude záviset na věku: až do roku;

 • 1-3 roky;
 • 4-5 let;
 • 6 let;
 • 7 let;
 • 8-9 let;
 • 10 let;
 • 11-12 let;
 • 13 let;
 • 14 let;
 • 15-17 let.
 • Největší průzkumný komplex bude muset projít dětmi až do roku. Zahrnuje ve složení: průchod kontroly při narození a dále: v 1, 2, 3 měsíce, ve 12 měsících.

Ve stanovené lhůtě by mělo být pediatrické vyšetření prováděno ve věku dětí 1 rok 3 měsíce; 1 rok 6 měsíců; 2 a 3 roky.

 • Pro
 • Děti 4-5 let V inspisacích, pediatrech a inspekcích zubních lékařů. 6 let
 • В Dítě bude muset podstoupit inspekce z následujících specialistů: dětský lékař;
 • zubař;
 • neurolog;
 • chirurg;
 • ortopedist traumatolog;
 • oční lékař;
 • otorhinolaryngolog;
 • psychiatr;
 • Dětský gynekolog, urolog-androlog;
 • Endokrinolog.
 • Kromě toho je nutné předat obecný krevní test, moč, vyrobit ultrazvukovou břišní dutinu, ledvinu, echo-kg a EKG.

7 let

В Dítě přechází inspekce z pediatru, zubního lékaře, neurologa, oftalmologa a otorinolární lékaře. Kromě zkoumání lékařů je nutné projít dub a oam. 8-9, 11-12 let

В Dítě prochází kontroly od pediatru a zubaře. Za 10 let je nutné projít inspekce od pediatru, neurologa a zubaře, endokrinologa a ortopedic, stejně jako oftalmologa. Za 13 let musí dítě absolvovat lékařské vyšetření z pediatru, dětského zubaře a oftalmologa. Ve věku

 1. 14 let Kromě toho existují inspekce dospívající psychiatr; Gynekolog - dívky a urolog-androlog - chlapci. V lékařských vyšetření
 2. 15-17 let Teenageři v komplexu lékařů vstupují pediatr, chirurg, zubař, endokrinolog, neurolog, ortopedist traumatolog, oftalmolog, otorinolaryngolog, dospívající psychiatr, gynekolog, urolog-androlog. Kromě kontroly lékařů budete muset udělat: dub, oam, ultrazvuk břišních orgánů, EKG.
 3. Průchod lávek v roce 2020

Pro absolvování kliniky je nutné kontaktovat kliniku na místě uchycení a

Poskytněte následující soubor dokumentů Polis OMS. :

 1. Informovaný dobrovolný souhlas s lékařským zásahem.
 2. Dotazník (dotazník) pro identifikaci stížností souvisejících s neinfekčními chorobami, osobními dějinami, životními podmínkami (kouření, konzumace alkoholu, povaha výživy a fyzické aktivity atd.), Pro lidi starší 65 let - riziko pádu, deprese, srdce selhání atd.
 3. Co zahrnuje průzkum

Objem průzkumu, který musí projít občany, závisí na věku a pohlaví.

Postup pro absolvování uzávěru zahrnuje průchod následujících kroků Tvář se připravuje na průchod průzkumu. Na určeném dni je nutné se objevit na klinice ráno na prázdný žaludek. Fyzická aktivita není povolena průzkumy, včetně ranní gymnastiky. Pokud je osoba starší než 40 let, pak navíc dává oceli skryté krve: podmínky pro dodávku této analýzy musí být předemřizovány na klinice. :

 1. Vyplňte první etapu výdejníka. Komplexní průzkum se skládá z několika fází. V první fázi obdržíte seznam tras se všemi průzkumy, které musíte projít v závislosti na podlaze a věku.
 2. Přijít s výsledky na recepci na terapeut. Lékař bude poskytovat vysvětlení o získaných výsledcích, určí zdravotní tým a v přítomnosti vysokého rizika onemocnění - pozorovací skupinou. Podle výsledků průzkumu osoba obdrží zdravotní pas.
 3. Dokončete druhou etapu Dispensionu. Pokud se podle výsledků průzkumů zjistí, že potřeba dalších analýz zjistí, osoba bude vést hloubkovou fázi dávkování.
 4. Podle výsledků celého komplexu průzkumu se má konat další konzultace z terapeuta. To může poskytnout nezbytná doporučení, pokud jde o odmítnutí kouření, rehabilitace výživy a zvýšení fyzické aktivity.
 5. Při identifikaci nemocí je nezbytná léčba předepsána, včetně specializované a high-tech lékařské péče nebo léčby sanatoriem.
 6. Osoba může být také zaslána oddělení lékařské prevence, pokud má nadváhu tělo, obezitu nebo jiné rizikové faktory.

První krok

Obsah první fáze dispensarizace se bude lišit v závislosti na věku.

Pokud je občan až 40 let, pak za to je poskytován světelnou verzí bližší . Bude projít: Průzkum nebo průzkum.

 1. Měření růstu, tělesné hmotnosti, stanovení BMI, pásu pásu, krevní tlak.
 2. Definice cholesterolu v krvi, hladině glukózy v krvi, relativní kardiovaskulární riziko.
 3. Průchod fluorografie.
 4. EKG sám.
 5. Měření nitroočního tlaku.
 6. Recepce podle výsledků profilu: identifikovat vizuální lokalizaci onkologie, sliznice rtu a ústní dutiny, palpace štítné žlázy, lymfatických uzlin.
 7. Screening pro identifikaci onkologie.
 8. Ženy navíc přijímají inspekci zdravotníkem nebo porodní asistentky (od 18 let a starší): berou šmouhu z děložního čípku a provádět cytologický průzkum nátěru.
 9. Preventivní konzultace.
 10. Komplex zkoušek při průchodu bližších ve věku 40 let více objemnější

a zahrnuje: Měření růstu, tělesné hmotnosti, obvodu pasu, krevní tlak.

 1. Provádění obecného krevního testu: hemoglobin, leukocyty, SE.
 2. Určení hladiny cholesterolu v krvi pomocí expresní metodiky.
 3. Určení hladiny glukózy v krvi prázdného žaludku (expresní metoda je povolena).
 4. Detekce kardiovaskulárních rizik (pro pacienty 40-64 let).
 5. Individuální preventivní poradenství.
 6. Fluorografie světla nebo CT.
 7. Pro ženy - mamografie, inspekce porodní asistentky se stěrkou.
 8. Měření nitroočního tlaku.
 9. Pro muže 45 let: Detekce antigenu specifického pro prostaty.
 10. Pro obě pohlaví: ezofagogogastroduodenoskopie, studie Cala na skryté krvi, měření intraokulárního tlaku.
 11. Pokud v loňském roce pacient předal všechny testy, jejich výsledky mohou být zahrnuty do dispenzarizace.

Druhá fáze

Druhá etapa výdejky pro osoby mladší 40 let se provádí za účelem dalšího zkoumání a objasnění onemocnění.

Tato fáze musí být přijata, pokud byly v první fázi detekovány odchylky Inspekce neurologem, chirurgem nebo coloproktologem (včetně rektoroskopie, v případě potřeby). :

 1. Kolonoskopie: V podezřelých onkologických onemocnění tlustého střeva.
 2. Radiografie plic, CT plic - v přítomnosti podezření z maligních neoplazmů plic (jmenováním terapeuta).
 3. Kontrola lékaře porodnický-gynekologa v případě potřeby (pro ženy starší 18 let).
 4. Individuální preventivní poradenství nebo skupinové poradenství (pacientská škola).
 5. Ve druhé etapě je poskytována Dispensarizace pro osoby ze 40 let

inspekce chirurgem, doktorem sběratelstvem; :

 • Duplexní skenování tepen brachetriálů (pro muže s riziky chronických onemocnění);
 • Konzultace u urologa;
 • kolonoskopie - s podezřelými onkologickými onemocněním tlustého střeva;
 • Spirometrie - s podezřelým CHBZ;
 • Pro ženy: inspekce porodnickým gynekologem;
 • Ezofagogastroduodenoskopie - s podezřelými maligními neoplazmy jícnu, žaludku a dvanáctníku;
 • Radiografie, CT plíce - s podezřelými maligními neoplazmy plic;
 • Konzultace o oftalmologa pro pacienty starší 40 let se zvýšeným nitroočním tlakem;
 • Individuální konzultace.
 • Preventivní lékařské vyšetření: Co to je a jak se dostat

Pokud věk pacienta není v seznamu pro průchod závěsy a nevztahuje se na preferenční kategorie, je oprávněn kontaktovat kliniku a podniknout odborné očekávání. Inspekce může být provedena pro včasnou detekci onemocnění a rizik jejich vývoje. Na rozdíl od kliniky, ale preventivní lékařské vyšetření zahrnuje menší počet průzkumů.

Výhodou lékařského zkoumání je, že je dovoleno projít v každém věku na žádost pacienta. Je to bezplatné a ročně. Studie jsou zahrnuty v první fázi dávkovosti.

Především je třeba provést schůzku s okresem nebo na ministerstvu lékařské prevence. Jako součást primární návštěvy budete muset projít několik analýz a naplánovat je ráno.

V profylaktickém vyšetření

Vyplnění dotazníku pro identifikaci stížností spojených s neinfekčními chorobami, osobními dějinami a životními podmínkami (kouření, alkohol a fyzická aktivita atd.). :

 1. Měření růstu, tělesné hmotnosti, BMI a obvod pasu.
 2. Stanovení cholesterolu, glukózy v krvi, relativních faktorů (pro osoby do 39 let) a absolutní kardiovaskulární riziko (od 40 do 64 let).
 3. Svítí fluorografie každé dva roky.
 4. Inspekce porodnickým gynekologem pro ženy do 39 let.
 5. Měření nitroočního tlaku.
 6. Recepce podle výsledků profilu: identifikovat vizuální lokalizaci onkologie, sliznice rtu a ústní dutiny, palpace štítné žlázy, lymfatických uzlin.
 7. Dále na recepci doktora lékaře osoba oznámí výsledky průzkumu a provádět inspekci s cílem identifikovat možné onkologické onemocnění s poskytováním doporučení.

Při identifikaci značek a vysoké riziko incidence vám terapeut zašle k dalšímu zkoumání.

Víkend při práci při průchodu blíže

Pracující občané ve stejný den obdrží certifikát o průchodu lékařského vyšetření. V době kliserizace jsou zaměstnanci oprávněni získat osvobození od práce na jeden pracovní den.

Právo na něj je poskytováno zaměstnancům jednou za tři roky na základě umění. 185.1 Číslo práce. Zároveň si pracovníci uchovávají pracoviště a jejich průměrné příjmy.

Také lezení může také jít bez oddělení od práce ve večerních hodinách a v sobotu.

Zaměstnanci předběžného věku (pět let před výskytem věku odchodu do důchodu) a důchodci, kteří obdrží starobní odchod do důchodu nebo v délce služby, mají právo počítat o osvobození od práce po dobu dvou pracovních dnů jednou ročně.

K tomu by měli souhlasit s vedením dnů lezení na hodinky a učinit žádost o osvobození od práce.

Dispensarizace obyvatelstva je tedy zaměřena na prevenci morbidity. Pro její pasáž nemusíte mít žádné stížnosti a důvod k oslovení lékaře.

V roce 2020, občané 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, a osoby ve věku 40 let, a osoby ve věku 40 let, do kliniky.

Každoročně pravidla pro absolvování změny bližších: nová omezení nebo relaxace se k nim přidávají a seznam procedur se neustále rozšiřuje. Analyzovali jsme, co přesně měnit v roce 2020 při provádění clisserizace a tím, jak je třeba se konat. Naučíte se o všech funkcích tohoto postupu a jaká práva máte během jeho pasáže.

Stáhnout dokument PDF.

Discisering 2020 - Aktuální informace

V současné době Disstering 2020.

Nedrží se . Důvodem je šíření infekce Covid-19 Coronavirus v Rusku a světě. Vhodné pořadí Sloučení Mishoustina byla publikována v právním portálu. Specifické pauzy pro dispensarizaci Скачать документ в формате PDFneuvádět . Spustí se program bude implementován pouze po novém pořadí. V tuto chvíli vláda slibuje, že bude pokračovat v závislosti na prodloužení první příležitosti. Všimněte si také, že v řadě médií existují informace, které zastavují volné klinické vyšetření až do konce roku 2020. Toto je potvrzeno vyhláškou číslem 432 z 3. dubna. Zároveň 20. května mluví ve federační radě, místopředseda vlády Tatiana Golikova prohlásil, že vláda bude snažit pokračovat v cliserizaci okamžitě, jakmile budou klesat rizika Coronavirus, to je v první příležitosti.

Pokud je program zastaven, až do konce letošního roku zůstane otázka posunu věkových skupin otevřených, na které došlo k uznání v roce 2020 a kdo musel projít v roce 2021. Je pravděpodobné, že vše bude záviset na rozsahu šíření virové infekce v naší zemi.

Co je to Dispensary?

Dispensarizace je komplex lékařského výzkumu a konzultací zaměřených na posouzení zdraví pacienta. Jedná se o masovou událost, která se koná každoročně pro lidi různých narození. S jeho pomocí lékaři mohou konstatovat o celkovém stavu zdraví obyvatelstva v určité oblasti jako celku a řešit problémy jednotlivých lidí.

Pro co je to nezbytné?

Dispensarizace je způsob, jak zlepšit zdraví každého jednotlivého občana a zabránit rozvoji závažných onemocnění (tuberkulóza, onkologie, HIV a desítky jiných hrozných diagnóz). S pomocí pravidelné plné inspekce můžete identifikovat většinu nebezpečných zdravotních problémů.

Je to pro to, že existuje výdej. To umožňuje

projít všemi potřebnými lékaři V závislosti na stížnostech a identifikovaných symptomech Stát platí za všechno, takže takové rozsáhlé vyšetření není dobré: je to prospěšné pro každého občana země. .Rozdíl blíže a lékařské vyšetření

- Jedná se o úplnější postup, který pokrývá nejvyšší možnou "výzkumnou oblast", který může být proveden v krátké době. Je však prováděno méně často než lékařské vyšetření - každé tři roky.

Dispensarizace Totéž platí každoročně, ale zahrnuje méně analýz a výzkumu:

Preventivní inspekce Průzkum pacientů.

 1. Vážení, měření růstu a výpočtu index tělesné hmotnosti.
 2. Krevní test na glukózu a cholesterolu.
 3. Definice kardiovaskulárního rizika:
 4. od 18 do 39 let - relativní riziko;
  • Od 40 let - absolutní riziko.
  • Fluorografie nebo rentgen plic.
 5. Odstranění EKG.
 6. Gynekologické vyšetření (pro ženy pouze od 18 do 39 let).
 7. Recepce podle výsledků profilu: identifikovat vizuální lokalizaci onkologie, sliznice rtu a ústní dutiny, palpace štítné žlázy, lymfatických uzlin.
 8. V důsledku toho nemůže být nazýván komplexní: Lékaři mohou něco přeskočit do procesu. Proto občané, kteří jsou 40 let

Stojí za to každý rok podstoupit dispensarizaci a získat kompletní sadu zdravotnických služeb. Průběh stojanů - povinnost nebo správně?

Občan má právo se obávat stavu jeho zdraví a nepodléhá dispensarizaci. V tomto případě mu chybí svůj rok a bude schopen podstoupit bezplatnou zkoušku ne dříve než tři roky (nebo po provedení ho 40 let).

Je však lepší využít své právo - na workshopu je velmi mnoho pozitivních funkcí:

Full Free

 1. : Za nic nemusíte zaplatit, stačí přijít na vaši kliniku. Jednoduchost
 2. Nevyžaduje registraci žádných dokumentů, stačí prezentovat pas a politiku OMS. Vysoká rychlost
 3. : Všechny postupy se provádějí doslova denně nebo dva, pacienti na dispensarizaci jsou mimo dosah. Dostupnost
 4. : Dispensary běží tak, aby všichni občané mohli být pohodlní, aby se na to dostali, to znamená, že o víkendech a večerních hodinách "po studiích". Zdravotní asistence
 5. : Lékaři jsou rádi, když pacienti přicházejí na dispensarizaci, protože zdravotní pojištění pro něj obdrží peníze a zlepšuje statistiky. V důsledku toho lékaři a zdravotnický personál pomůže rychle a pohodlně předávat kontroly. Toto právo je poskytováno státem. Všichni občané proto mohou projít, bez ohledu na dostupnost nebo neexistenci pracovních a daňových odpočtů.

Pracující lidé dostanou právo na nejméně jeden den za tři roky pro postup postupu. Ti, kteří zůstávají

5 let nebo méně do důchodu (a kdo je již odešel do důchodu ), Získejte 2 dny každý rok na cliserizaci. Inovace v roce 2020.

Dispension neustále prochází změny, zejména pro lepší. Ministerstvo zdravotnictví se snaží optimalizovat proces, co nejúčinnějšího zjišťování. V roce 2020 se v roce 2020 objevilo sedm kontrol na nejběžnějších oncomarkers v seznamu povinných postupů pro všechny věkové kategorie. Díky této inovaci lékaři plánují zlepšit statistiku detekce onkologických onemocnění v raných fázích.

V novém roce 2020 bude věnována zvláštní pozornost lékaře nejstarší generaci: Pro pacienty, jejichž věk přesahuje 65 let, byla zavedena nová screeningová opatření. To se provádí za účelem prevence nebo brzdění určitých změn souvisejících s věkem, které mohou znatelně zhoršit kvalitu života. Nyní kromě standardních postupů mohou lidé projít

Další testy pro následující nemoci: křehkost kostí;

 • tendence spadá;
 • subdlace;
 • Senilní Asthenia;
 • různé kognitivní poruchy;
 • Jiné státy spojené s věkem pacienta.
 • Pokud vezmeme v úvahu, že program pro dispensarizační program rozšířil s několika novými studiemi, pak mohou být zkontrolovány všechny systémy organismu. Tudíž,

Kvalita života důchodců může být lepší Pokud vyléčíte všechny problémy zjištěné nebo alespoň zlepšovat celkový stav těla. Co je zařazeno do vyšetření během dispenzarizace

Dispension se skládá ze dvou etap, v němž pacient obdrží prakticky kompletní lékařskou prohlídku zaměřenou na identifikaci mnoha nemocí. Po první, povrchní fázi, na základě přijatých informací, může lékař přiřadit studie profilů ukázané tímto konkrétním pacientem.

První etapa výdeju je pokus.

Obsah první fáze dispensarizace se bude lišit v závislosti na věku.

odhalit hlubší onemocnění Základními analýzami a studií, které při diagnóze aplikují lékaře. Mnoho ošetření je k dispozici pouze v případě dosažení určitého věku. Při provádění dispensarizace následující akce Průzkum pacientů; :

 1. Vážení, měření růstu a výpočtu index tělesné hmotnosti;
 2. Krevní test na glukózu a cholesterolu;
 3. Fluorografie nebo plicní rentgen;
 4. od 18 do 39 let - relativní riziko;
  • Od 40 let - absolutní riziko.
  • Fluorografie nebo rentgen plic.
 5. Převzetí EKG;
 6. Měření nitroočního tlaku;
 7. Gynekologické vyšetření (pouze pro ženy jakéhokoli věku);
 8. Studium stěr z děložního čípku na cytologii (od 18 do 64 let);
 9. Definice PSA (antigen specifický pro prostata) v krvi (pouze pro muže od 45 let);
 10. Obecný krevní test (od 40 let);
 11. Analýza výkalů pro skryté výboje krve (od 40 let);
 12. EFGDS (za 45 let);
 13. Mamografie (od 40 let);
 14. Testování na Monakers (od 18 let).
 15. Po absolvování všech těchto postupů bude pacient zkoumat terapeut. Je důležité, když je kontrolováno, aby neskrývali jedinou stížnost. Co víc popsáte terapeutu svou pohodu

Přesněji definuje možné problém A jmenuje konzultace odborníků a dalšího výzkumu. Pokud něco skryjete, pak může problém zůstat nesnesitelný na další tři roky.

Další fázi výdeju

Druhá etapa výdejky pro osoby mladší 40 let se provádí za účelem dalšího zkoumání a objasnění onemocnění.

- Předávání specialistů a dalších analýz nebo výzkum založený na výsledcích první fáze. Terapeut by měl zkoumat výsledky testů, porovnat je se stížností přijatými od pacienta a uveďte, jak kontaktovat. Když se dispensarizace, konzultace z následujících lékařů profilů: neurolog, otorhinolaryngolog, oftalmolog, chirurg nebo urolog, chirurg nebo Proctolog, porodnický gynekolog.

Kromě toho může být jmenován další výzkum: radiografie nebo výpočetní tomografie světla, kolonoskopie, EFGDS, reorganosososcopy, spirometrie, duplexní skenování brachiocefalických tepen.

Podle výsledků druhé etapy dávkovosti

S terapeutem bude další konzultace . Na jeho základě musí lékař provést konečné závěry a učinit diagnózu, pokud je. Kromě toho je skupina zdraví přiřazena v důsledku průchodu clisserizace. Zdravotní skupiny po oddávání

Postup zahrnuje přiřazení osoby vůči svému stavu určité skupiny zdraví a konzultací. Po dvou fázích inspekce, terapeut přiřadí pacientovi jeden ze tří zdravotnických skupin:

I Skupina

 • - To je téměř úplně zdravý člověk, který nemá chronické onemocnění neinfekčního typu nebo faktorů, které mohou vést k jejich vývoji. Skupina II.
 • - Neexistují žádná chronická neinfekční onemocnění, ale existují určité faktory, které mohou vést k jejich vzhledu. III Skupina
 • - Pacient má nemoci, které je třeba vyléčit. V tomto případě je pozorování pro dávkování ukázáno buď přímo poskytování lékařské péče. Kromě toho tato skupina zahrnuje pacienty, jejichž stav poskytuje důvod předpokládat přítomnost onemocnění. Ten jsou jmenováni další studie, které nebyly zahrnuty do dispensarizace. Po přiřazení zdravotní skupiny vede lékař konzultaci pacienta. Pokud existují rizikové faktory, terapeut dává doporučení pro jejich korekci. V případě přidělení třetí skupiny

Jmenuje další výzkum a pozorování na dispension. Lidé, jaký rok narození mohou projít blíření v roce 2020

Pro většinu lidí existuje omezení na dispensarizaci: může být předložen ne více než jednou za tři roky. A ne na vůli, ale skutečným rokem narození. Pouze občané, jejichž věk lze vyhnout - 40 nebo více. Horní prahová hodnota věku není poskytnuta.

V důsledku toho jsou jetele položeny lidmi, kteří se narodili v roce 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, stejně jako

Jejich rok narození 1980 a dřív Menší občané práv na dispensarizaci nemají. Všechny lékařské vyšetření jsou poskytovány přímo v místě studia na základě povinného. .

Jak si pamatovat, kdy projít dispensarization?

Jen si pamatujte jednoduchý vzorec: pokud váš

Věk lze rozdělit na tři bez zbytku , pak letos můžete projít dispensarization. Vzorec je relevantní pro občany ve věku od 18 do 40 let. Po 40 letech může být tento postup předán ročně, navzdory omezením. Pokud jste prošli profylaktickým fyzickým vyšetřením, pak máte ještě právo projít dispensarizací.

Je možné předat blíření, pokud rok není vhodný?

Bohužel je možné projít volnou dávkou pouze na "váš" rok: to je, když to trvá všechny ostatní občany podobného roku narození. Pokud jste vynechali lhůtu, budete muset počkat na další období.

Nicméně, ne všechno je tak špatné. Pokud se vám podaří přeskočit celý rok na průjezd lezení, pak

Můžete předat preventivní lékařské vyšetření . Takový postup se nevztahuje na podobnou závislost na dispensarizaci, ale umožňuje identifikovat základní zdravotní problémy v počáteční fázi. A nemusíte čekat tři roky. Preventivní lékařské vyšetření se provádí jednou ročně, ale ne, když je blíže. To znamená, že nemusíte si vybrat, které z průzkumů jít první: budete k dispozici nebo dispensarizace nebo fyzikální vyšetření.

Jak projít blíření v roce 2020

Pro absolvování bližších je nutné mít politiku povinného zdravotního pojištění a času projít všemi průzkumy a získat závěr s konečným remonmentem.

Záznam na inspekci

Oznámení o inspekci není nutné. Polyclinic a tak ví, že v konkrétním roce jste položeni diskusí o roce. Musíte však vědět, jaký čas je zvýrazněné hodiny u pacientů, kteří absolvují tento postup. Dost

Zavolejte do registru a zeptejte se Není třeba jít kamkoliv. Můžete předat inspekci na klinice, na kterou jste připojeni. Je důležité, aby instituce měla možnost utratit všechny nezbytné postupy a povolení.

Mimochodem: Před dispenzarizací nezapomeňte sbírat výkaly a testy moči do speciálních kontejnerů pro biologické vzorky. Mohou být zakoupeny v lékárně. Nepřijímejte testy v sklenic, lahvích a zápasových boxech: to ovlivňuje přesnost výsledku.

Průchod lezení

V době jmenovaném na klinice, všichni ti, kteří chtějí projít, by měli jít s cestopisem a politikou OMS. Pokud

Na vašich pažích jsou některé lékařské dokumenty, Což je důležité ukázat lékaře pro účetnictví již diagnostikovaných států nebo lékařskou kartu - také potřebují vzít s nimi. Na klinice musíte kontaktovat do registru a říci, že chcete projít dispensarization. Jako možnost můžete okamžitě jít do kabinetu lékařské prevence, ale lépe po celém registru.

Před výdejem nemáte snídani nebo pít kávu, čaj nebo jiné kapaliny. Můžete pít pouze vodu a pak v malých množstvích. V rámci svého rámce budete také vezmete krevní test, který musí být proveden na prázdném žaludku.

Pokud jíte nebo pijete něco jiného než voda, pak

Výsledky budou nespolehlivé . A pak můžete přeskočit nějaký druh symptomu onemocnění. To znamená, že význam dispensarizace zmizí a právě trávíte čas. Kromě toho lidé ve věku od 48 do 75 let, které budou mít analýzu výkalů pro krev, se nedoporučují po dobu tří dnů před průchodem dispensarizace je zde masné a masové potraviny, výrobky s vysokým obsahem železa a křenem , okurky, květák. Je také žádoucí zrušit recepci vitamínů, léčiv obsahujících železo a nesteroidní protizánětlivá činidla. To může také zkreslit výsledky analýzy.

Pokud máte cukrovku nebo jiná onemocnění, která vyžadují povinná jídla a nedovolují dlouhý otvor,

Informovat tento terapeut nebo registraci . Možná, že první věc, kterou můžete předat všechny testy, které je třeba udělat na prázdném žaludku, a mít občerstvení v bufetu nebo jídlo s sebou přinesené s vámi. Víkend v práci

Pokud jste položeni Clissperization a pracujete, pak

Můžete se zeptat na víkend při práci, abyste postupovali. . Ne tak dávno, v říjnu 2018, nový článek se objevil v zákoníku práce Ruska, který zaručuje přidělení placeného víkendu pro dávkovači. Z tohoto okamžiku mají všechny pracovní občané právo požadovat jeden den volna pro absolvování všech zdravotních postupů. Můžete to udělat jednou za tři roky. Současně, důchodci a předběžné osoby (ženy od 55 let a mužů z 60 let) jsou každoročně způsobilí pro dva víkendy.

Neboj se: pro tento den

platit z hlediska průměrného zisku . Proto neztratíte peníze. Každopádně můžete získat víkendy. Je však lepší ji koordinovat předem s šéfem, tak, abys šel v důležitém místě a nenechte zaměstnavatele a kolegy v jejich nepřítomnosti. Proto si nejprve vyberete den, kdy odejdete, abyste podstoupili kliserizaci, a dejte mi vědět.

A nezapomeňte psát

Prohlášení ve volné podobě ve dvou kopiích Pro dokumentaci vaší nepřítomnosti při práci pro platný důvod. Dejte jednu kopii manažeru a na druhé požádejte o přijetí prohlášení. Personální oddělení může vyžadovat certifikát o průchodu uzávěru: To potvrdí, že pracovníka opravdu strávil výstup na klinice a ne ochlazený na úkor společnosti. Zeptejte se takového certifikátu od terapeuta.

Výsledky kliniky 2019

V roce 2019 tam jsou 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1949, 1959, 1964, 1969, 1964, 1964, 1977, 1974, 1964, 1971, 1964, 1977 1986, 1989, 1992 , 1995, 1998. Kolem roku dosud nebylo pravidla, která mohou každý rok podstoupit občané starší 40 než 40. \ T

Průchod limberyerizace umožnila významně zlepšit statistiky o onkologických onemocnění. Jako ministr zdravotnictví Veronica Skvortsov říká díky této události

Ukázalo se, že identifikuje více než 56% rakoviny V raných fázích, které jsou snazší překonat. Navíc se zlepšily statistiky na rakovinu prsu a ženského reprodukčního systému: nyní je v první fázi detekována více než 80% případů. Jak vidíte, dispensarizace přináší ovoce. V Rusku však nejsou žádné obecné statistiky, kolik pacientů dostalo tak důležitou pomoc. Je známo, že každý rok stále více lidí podstoupí dispensarizaci.

Mimochodem, v jeho rámci často zjistí, že většina lidí se živí a má predispozici k určitým onemocněním. Konzultace u terapeuta na základě výzkumu umožní

Snížit rizika a zlepšit kvalitu života. Lidský život závisí především na zdraví. Jak říkají, postarejte se o zdraví ovoce, pak si to nemůžete koupit za peníze. A to je pravda. V Rusku se stát zažívá citlivě na zdraví a pohodu občanů. Byl vyvinut program, který umožňuje každému bez výjimky od obyvatelstva podstoupit průzkum v lékařských institucích primární péče (polyclinics). V událostech Ministerstva zdravotnictví pro příští rok existuje klinická zkouška 2020 - hlavní mechanismus pro monitorování zdraví Rusů. A co je součástí tohoto programu? Jaké specialisté se můžete spolehnout? Kolik peněz bude muset dát? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších otázek naleznete v tomto článku.

Dospělý Dispensarization: Když začíná?

Lékařské vyšetření prochází celou populací Ruska - to je fakt. Existují však období definované předními zdravotnickými pracovníky, ve kterých musí občané podstoupit dispensarizaci. Časový interval, kterými je požadováno opakování zdravotního stavu pacienta, závisí na svém věku.

Ale jaké intervaly jsou stanoveny zákonem:

Od narození do 1 roku měsíčně.

 • Od 1 roku do 2 let - třikrát ročně.
 • Od 2 do 17 - ročně.
 • Od 18 do 74 - každé 3 roky.
 • Od 75 a staršího - ročně.
 • Ukazuje se, že jetele dospělé populace dochází jednou za tři roky a dosáhnout stáří (75) ročně. Existují však výjimky. Z určitého věku, ale až 75 let, muži a ženy jsou dodatečně kontrolovány 1 čas za dva roky. Co se lékaři účastní této kontroly? Ne všichni.

Ořezová 2020: Jaké lékaři a průzkumné testy?

S věkem, lidské onemocnění jsou zhoršeny osobou, objeví se skrytá dědičná onemocnění, která se ve své mládež vypadala něco fantastického. Na základě těchto údajů, zdravotníci vyvinuly statistiky, které tvořily základ přípravy seznamu lékařů. Přirozeně, pro každou věkovou kategorii bude tento seznam změnil.

Ale úplný seznam lékařů a analýz nezbytných pro průchod kliniky 2020.

Stojí za to věnovat pozornost tomu, že od 51 let pro ženskou mamografii se provádí častěji - 1 čas za dva roky. Totéž platí pro všechny občany ve věku 49 let - analýza výkalů na krvavých inkluzích se provádí každé dva roky. Pokles mezery mezi těmito připomínkami je spojen se všemi stejnými statistikami. Odborníci si všimnou prudký nárůst počtu onkologických onemocnění střeva a ženských prsou v těchto věkových kategoriích.

S věkem, lidské onemocnění jsou zhoršeny osobou, objeví se skrytá dědičná onemocnění, která se ve své mládež vypadala něco fantastického. Na základě těchto údajů, zdravotníci vyvinuly statistiky, které tvořily základ přípravy seznamu lékařů. Přirozeně, pro každou věkovou kategorii bude tento seznam změnil.

Existují však takové kategorie občanů, kteří bez ohledu na věk mohou být promítány ročně.

Kategorie osob, které mají právo projít Creeching Country, mají bohatou historii, naplněné různými událostmi. Boj o době druhé světové války přineslo spoustu spalování ruských rodin, způsobilo velké množství zranění jejích veteránů. Pro tyto lidi se předpokládají výsady, jmenovitě pro:

Při zdokumentování dokumentárního potvrzení jedné z těchto skutečností má osoba právo podstoupit dispensarizaci každý rok bez ohledu na její věk. Medical personál Polyclinics, ve kterých jsou tyto osoby registrované, musí vést seznamy a provádět jejich včasné upozornění.

Kromě ročních práv k průchodu lezení, veteránů druhé světové války, osoby se zdravotním postižením a blokády jsou dodávány kompletní seznam specialistů a lékařů. V tomto ohledu nejsou také žádná omezení.

Jaký měsíc bude provedeno blíže 2020?

Měsíc screeningu ještě nebyl stanoven. To není nutné. Lékařská instituce na základě úplných seznamů všech "návštěvníků" je graf inspekcí. To se obvykle děje na pozemcích, počínaje prvními posledními. Vedoucí každé kliniky je však oprávněna rozhodnout, kdy vyrábět inspekce a ve kterém místě jako první.

Počet pracovníků lékařských institucí v určitém časovém období, počet nemocnice, stejně jako ne uzavřené prázdniny, může být ovlivněn.

Doba trvání průzkumu jedné osoby závisí na svém věku. A bod zde není rychlostí pohybu pacienta přes skříně lékaře. Věkové kategorie určují kontingent specialistů, kteří potřebují projít lékařskými vyšetřeními. Obvykle však toto období nepřesahuje dva dny (samozřejmě s řádným plánováním práce zdravotnické instituce).

Co se narodilo v roce 2020?

Aby bylo možné jasně stanovit všechna ustanovení a upozornění na závěsy, Ministerstvo zdravotnictví v roce 2017 vydalo vyhlášku číslo 869n. Dokument byl zveřejněn 13. prosince stejného roku, který označil svůj vstup v platnost.

Odkaz. Takový koncept, jako dispension pozorování byl zaveden zpět v roce 2013. Bylo to od letošních věkových kategorií, stejně jako seznamy specialistů, analýz a četnost průzkumů, konzervovaných na tento den.

Dokument mimo jiné obsahuje kompletní seznam kategorií věků, k dosažení, které mají občané právo kontrolovat odborníky v lékařských institucích. Věk, více tří - přesně v tomto období může člověk přijít na kliniku, přítomnost:

lékařská politika;

 • Lékařská politika.
 • a reduss;
 • A klinika je povinna přijmout / poslat na inspekci.

Pokud to mluvíte, pak pro další 2020, lidé narození: 1981, 1984, 1996, 1999, mohou být shromažďovány pro obrazovku.

Ale nepamatujte si, v kterém roce můžete přijít na recepci. Je snadné kontrolovat jednoduchými aritmetickými výpočty. Vzpomeňte si na vládu školy na 3. Chcete-li zjistit, zda sdílet dva nebo třímístné číslo na nejlepším třech, musíte vypočítat množství čísel v tomto čísle. Pokud je odpověď celek, pak je počáteční hodnota také dělitelná o 3.

Příklad 1.

Muž 67 let. 6 + 7 = 13, 14/3 = 4,333 - Číslo není celek, v tomto roce není nutné jít na dispensarizaci. .

Příklad 2.

Muž 66 let. 6 + 6 = 12, 12/3 = 4 - celé číslo, odvážně se shromáždí na recepci u lékaře a nezapomeňte na dokumenty. .

Příklad 3.

Muž 77 let. 7 + 7 = 14, 14/3 = 4,666 - ne celé číslo, zůstat doma? A tady není. Podle 869h deklarace od 75 let se inspekce provádí každý rok. Buď opatrný. .

Co je zahrnuto do dispensarizace?

Pokud s otázkou, jak projít lékařským screeningem již přišel: Musíte se rozhodnout v roce, přijmout dokumenty a přijít na kliniku, pak složení této akce by mělo být zaznamenáno samostatně.

Odpovědi na otázku: Co je v něm obsaženo, obraťte se na již zmíněný ne jednou s 869N vyhláškou.

Kontrola se provádí dvěma etapami.

Vyplnění dotazníku s následnou inspekcí několika odborníků, odevzdání analýz a konečné návštěvy terapeuta pro závěr, definici zdravotní skupiny, doporučení. Druhá etapa se provádí pouze na zkoušky terapeuta, po sběr dat a všechny první etapy analýzy. Tady může lékař vyjasnit diagnózu nebo provádět další vyšetření. Je třeba si všimnout, že pozorování pro dávkování je zdarma. A jakékoli rady lékařů platit za analýzy nebo odvolání na placené instituce jsou přímým porušením zákona.

Poznámka. Tento postup je obtížné, protože pracovní populace, která přijímá čistý plat, produkuje srážky z každého S / N ve výši 13%. Část této částky je zaslána za důchody, sociální nabídku. Zbytky jdou jen k zaplacení lékařské politiky, která je považována za svobodná.

Vyšetření dětí

Novorozené děti zkoumají v dětských klinikách. Podmínka specialistů je jiný, respektive, postup pro vyšetření dávkovače je odlišný. Zákon upravující lékařské vyšetření pro nezletilé - 514N. Stejně jako u dospělých obsahuje dokument seznam specialistů, seznam analýz a věkových kategorií.

Po 18 letech se občan hands-upu již musí registrovat na dospělé klinice a být zkoumán, podle 869h dekretů.

Jak kombinovat Careview s Dispensary?

Tato otázka se obává více zaměstnavatelů, na jehož ramenou je požadavkem na každoroční přezkoumání svých zaměstnanců. Aby bylo možné ušetřit peníze, právní osoby se často snaží kombinovat profesionální inspekci s dávkovačem.

Teoreticky je to možné. Koneckonců, část lékařů hostující "Zisky" přijímá na closeerizaci. Ale v praxi není toto schéma realizováno. Faktem je, že tyto dvě inspekce jsou regulovány zcela odlišnými právními dokumenty. Vyhláška o odborných kontrolách pracovníků je mimo jiné řečeno, že organizace je povinna zaplatit za postup nebo postižen.

Ihned je jasné, že nemocnice není zisková ztratit peníze. Proto je sotva možné dosáhnout zarovnání. Ale můžete zkusit.

Výstup

Screening / Dispensarizace - dobrovolný podnik každého. Stát přiděluje prostředky ze státního rozpočtu k provedení tohoto postupu, péče o pohodu svých občanů. Nezanedbávejte průzkum a analýzy. Je to stále vaše zdraví.

Discizerizace v roce 2020 a na stole narozenin, kde se o ní

Od roku 2012 zavedlo Ministerstvo zdravotnictví Dispensarizace pro obyvatelstvo země. Dispensarizace umožňuje občanům podstoupit průzkum odborníků zcela zdarma.

To je relevantní pro ty, kteří mají chronické onemocnění a pro ty, kteří se chtějí znovu zkontrolovat, protože mnoho onemocnění v prvních fázích prochází asymptomatický. Dispensarizace se provádí každé tři roky, protože když pozvání přijde na bezplatnou kontrolu, je lepší ji používat.

Jak zjistit, zda potřebujete jít na dispensarizaci v roce 2020

Pokud osoba nemá žádné chronické onemocnění a nevstoupí do preferenční kategorie, musí určit, zda je třeba podstoupit bezplatné vyšetření nebo ne. Chcete-li to udělat, vezměte si počet let, které budou příští rok a rozděleno 3.

Pokud se ukázalo celou číslici, pak musíte jít na dispensarizaci. V roce 2020, pod volným dispensarizací, lidé, kteří se narodili v: 2002, 1999,1996, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1972, 1969, 1978, 1972, 1969, 1966, 1966, 1966, 1966, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1957, 1942, 1939, 1954, 1942, 1939, 1936, 1942, 1939, 1936, 1933, 1939, 1936, 1942, 1939, 1936, 1933 \ t 1930, 1927, 1924, 1921 atd.

Jak změnit postup pro dávkování v roce 2020

Především je nutné odkazovat na terapeut před dispenzarizací. Pro osobu učiní speciální plán průzkumu. Po dokončení průzkumu osoba určuje zdravotní skupinu. Existují tři skupiny zdraví:

1. skupina - zahrnuje zdravé lidi, zkouška nenalezla známky onemocnění;

 • 2. skupina - zahrnuje lidi, kteří mají tendenci k nemocí srdce, plavidel nebo diabetu;
 • 3. skupina - osoba má známky určité nemoci. Taková osoba bude uvedena na dávkovací účetnictví z úzkorozpočteného specialisty na další poradenství a léčbu.
 • Před vydáním občana musí občan odkazovat na terapeut, kde potřebujete vyplnit dotazník s tempem růstu, hmotnosti a krevního tlaku. Poté je v rukou, specialisté a počtu účtů, ve kterých přijímají.

Průzkumy jsou prováděny ve dvou fázích: Za prvé, terapeut posílá analýzám a specialistům ze širokého profilu. Během re-návštěvě terapeutu může poslat pacienta na úzké specialisty. První etapa probíhá všechny občany, jejichž rok narození byl v dávkovosti. Jako součást první osoby, takové průzkumy probíhají:

Nasazený krevní test.

 • Analýza obsahu glukózy a celkového cholesterolu.
 • Obecná analýza moči.
 • Cala analýza na definici skryté krve.
 • Analýza na PSA (pro muže starší 50 let).
 • EKG.
 • Cervikální cytologie (pro ženy ve věku od 30 do 60 let).
 • Fluorografie.
 • Mamografie (pro ženy starší 40 let).
 • Měření nitroočního tlaku (pro ženy starší 40 let).
 • Neurolog (občané starší 50 let).
 • HIV analýza.
 • Po dokončení první etapy musí občan odkazovat na terapeut.

Pokud to lékař považuje za nezbytné, může poslat osobu do druhé fáze průzkumu, který se skládá:

Analýza na glykovaném hemoglobinu.

 • Analýza na lipidovém spektru.
 • Duplexní skenování brachicePal tepen (pro muže starší 45 let a ženy nad 55 let).
 • EFGS (pro občany s podezřením na onkopatologii v gastrointestinálním traktu).
 • Konzultace chirurga a urologa (pro muže starší 50 let).
 • Konzultace chirurga s remanoskopií (pro občany starší 45 let při detekci skryté krve).
 • Konzultace oftalmolog.
 • Konzultace gynekologa (pro všechny ženy).
 • FLG (pro muže starší 36 let a ženy starší 45 let).
 • Spirometrie.
 • Oncoscreening.
 • I když nemáte chronické onemocnění, a obecně nestěžujeme na blahobyt, není lepší nezanedbávat klinické vyšetření, protože nebezpečná onemocnění v prvním toku stupňů bez viditelných symptomů.

Disciserizace v roce 2020 - Jaké roky porodu přichází za zdraví

Добавить комментарий