Clincherizacja w 2020 r., Kto przechodzi i co nowego

13 marca 2019 r. Nowy porządek Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej nr 124N "w sprawie zatwierdzenia procedury prowadzenia profilaktycznego badania lekarskiego i dozwolę niektórych grup dorosłych"

Od 2020 r. Dozownik zostanie przeprowadzony na nowy porządek. W tym artykule postaram się wyjaśnić, co zmieni w klawiszach w porównaniu z 2019 r.

Dozwolenie - Zestaw środków mających na celu wczesne wykrywanie przewlekłych chorób niekomunikowanych (jego) oceny czynników ryzyka w przypadku wystąpienia tych chorób w celu ich poprawienia.

Proste słowa: wcześniejsze określenie choroby, tym łatwiej jest go leczyć. A także jeśli nie ma jeszcze choroby, a następnie ujawniając i wyeliminowanie jej czynników ryzyka można zapobiec przez nie-krajowe.

Oprócz badania klinicznego nowy porządek zawiera koncepcję kontroli profilaktycznych.

W jaki sposób przeprowadzono inspekcje zapobiegawcze i dozwolę w 2020 r.?

Inspekcja zapobiegawcza - rocznie jako niezależne zdarzenie lub w ramach dozwoly, a także w zakresie obserwacji dyspensacyjnej u osób z już istniejącymi chorobami przewlekłymi wymienionymi w załączniku do Zakonu Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej w dniach 9 marca 2019 N 173 r "w sprawie zatwierdzenia Procedura posiadania dozownego monitorowania dorosłych ".

Wydajność od 2020 r.:

1 raz w ciągu 3 lat od 18 do 39 lat i rocznie w wieku 40 lat.

Co zawiera inspekcję prewencyjną:

 1. Pytający

Zbieranie anamnezy, skargi charakterystyczne dla takich chorób jako: bolesna, przeniesiona przejściowa atak niedokrwienny lub uderzenie mózgu, COPP, choroby żołądkowo-jelitowe.

Określenie czynników ryzyka i innych państw, które zwiększają prawdopodobieństwo chorób przewlekłych: palenie, nadużywanie alkoholu, zużycie substancji narkotycznych i psychotropowych bez świadectwa medycznego, charakteru odżywiania i aktywności fizycznej.

Identyfikacja osób ponad 65 ryzyka spadku, skargi charakterystyczne dla osteoporozy, depresji, niewydolności serca, nieprawidłowe zaburzenia słuchu i wizji.

 1. Antropometria: Pomiar wagi wzrostu (M) (kg) okręgu talii (cm) i obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI).
 2. Pomiar ciśnienia ułamkowego na tętnicach peryferyjnych.
 3. Badanie poziomu ogólnego cholesterolu we krwi
 4. Badanie glukozy we krwi w pustym żołądku
 5. Określenie względnego ryzyka sercowo-naczyniowego w wieku 18-39 lat
 6. Określenie bezwzględnego ryzyka sercowo-naczyniowego u osób starszych niż 40 lat
 7. Fluorografia lub radiografia światła 1 raz w ciągu 2 lat
 8. EKG sam przy pierwszym fragmencie profresji, a następnie od 35 lat rocznie.
 9. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego przy pierwszym fragmencie profresji, a następnie od 40 lat rocznie
 10. Inspekcja przez lekarza położnika-ginekologa kobiet 18-39 lat 1 raz rocznie
 11. Recepcja lekarza lub szkoły medycznej zdrowych zdrowych wyników do wykrywania wizualnych i innych lokalizacji chorób onkologicznych (kontrola skóry, warg śluzowych i jamy ustnej, palpation gruczołu tarczycy, węzłów chłonnych)

Co obejmuje dozwolę w 2020 r.:

Ietap: Jest on przeprowadzany w celu zidentyfikowania chorób przewlekłych i ich czynników ryzyka, a także identyfikację świadectwa medycznego do dodatkowych badań na drugim etapie badania klinicznego.

W wieku 18-39 lat przeprowadza się raz na 3 lata:

1. Przeprowadzaj inspekcję prewencyjną w całości (patrz wyżej)

2. Prowadzenie środków badań przesiewowych mające na celu wczesne wykrywanie raka zgodnie z załącznikiem nr 2 124N zamówienia:

 • Kobiety od 18 lat badania przez ginekologa.
 • Kobiety 18-64 Dodatkowe pobieranie rozmazu z szyjki macicy na badaniu cytologicznym 1 raz od 3 lat;
 • Kobiety mają 40-75 lat - badania przesiewowe do identyfikacji guzów gruczołów sutkowych: mammografia w 2 projektach 1 raz w ciągu 2 lat;
 • Mężczyźni 45,50 55,60,64 lat - Przesiewanie do identyfikacji raka prostaty: antygen specyficzny dla prostaty (PSA) we krwi;
 • Kobiety i mężczyźni mają 40-64 lat - badania przesiewowe do wykrywania raka okrężnicy: odchody dla ukrytej krwi metodą immunochemiczną lub ilościową 1 raz w ciągu 2 lat; 65-75 lat Cal dla ukrytej krwi rocznie;
 • Inspekcja na temat identyfikacji wizualnych oznak w jakikolwiek sposób;
 • Kobiety i mężczyźni w wieku 45 ezopagogastroduodenoscopy (EGDS) - badania raka żołądka, przełyku i 12 rosonów.

3. Przeprowadź krótki indywidualny doradztwo profilaktyczne

4. Przejdź lekarza terapeuty na podstawie wyników pierwszego etapu dozowania.

W wieku 40 lat i starszy

 1. Postępuj w pełni
 2. Prowadzenie środków badań przesiewowych mające na celu wczesne wykrycie chorób onkologicznych (zgodnie z załącznikiem nr 2 124 N zamówienia - patrz wyżej)
 3. Powszechny test krwi (hemoglobina, leukocyty, SE)
 4. Prowadzenie krótkiego indywidualnego doradztwa profilaktycznego
 5. Recepcja przez lekarza terapeuta zgodnie z wynikami pierwszego etapu dozowania.

II Etap Dyspensacyjny . Być przeprowadzonym w celu dalszego zbadania i wyjaśnienia diagnozy w zidentyfikowanych objawach jakichkolwiek chorób IEtap .

Kontrola lekarza neurologa

Skanowanie dupleksu tętnic brachioceptycznych (naczynia szyi) dla mężczyzn w wieku 42-72 lat, kobiety 54-72 lat, z kombinacją trzech czynników ryzyka dla rozwoju HP: podwyższone ciśnienie krwi, hipercholesterolemię, nadmierne ciało lub otyłość, jak jak również w kierunku neurologa.

Kontrola lekarza chirurga lub lekarza urologa (mężczyźni 45,50,55,60,64 lat na podwyższonym poziomie antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) więcej niż 4 ng / ml).

Inspekcja lekarza chirurga lub coloproktologa, w tym prowadzenie Rektoroskopii (20-75 lat) z zidentyfikowanymi zmianami patologicznymi w oparciu o wyniki badań przesiewowych w celu identyfikacji nowotworów złośliwych jelita grubego i odbytnicy, z obecnością gruczolaka lub guz jelita grubego i odbytnicy.

Kolonoskopia na spotkanie lekarza chirurga z podejrzeniem guza jelita grubego.

Ezophagogastroduodenoscopy (EGDS) w podejrzanym o ucieczkę przełyku, żołądka, 12 powtórzeń - do mianowania lekarza lekarza.

Radiografia lub CT klatki piersiowej, gdy podejrzewasz formowanie światła płuc.

Spirometria - Wśród obywateli z podejrzaniem przewlekłej choroby oskrzeli, obywatele palenia zidentyfikowani zgodnie z wynikami badania.

Inspekcja przez położnictwa-ginekologa z zidentyfikowanymi zmianami w szyjce macicy w wieku 18 lat i starszych. Z podejrzanymi nowotworami sutkami od 40 do 75 lat.

Kontrola lekarza Otorinolaryngologa w wieku powyżej 65 lat z świadectwami opartymi na wynikach kontroli i badań.

Inspekcja przez lekarza okulistki dla obywateli powyżej 40 lat o zwiększeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego. I dla obywateli powyżej 65 lat zmniejszy się w ostrość wizualnej.

Prowadzenie indywidualnych lub grupowych doradztwa profilaktycznego dla obywateli:

 • z zidentyfikowanymi IBS.
 • Ischemia kończyn dolnych, miażdżycowa geneza lub choroby charakteryzujące się podwyższonym ciśnieniem krwi.
 • Z zidentyfikowanym ryzykiem nadużywania alkoholu.
 • Dla wszystkich obywateli ponad 65 lat, aby skorygować zidentyfikowane czynniki senile astenia.
 • Podczas identyfikowania wysokiego krewnego i absolutnego ryzyka serca

Po upływie bliski, ustanawia się grupa zdrowia - kryteria pozostały poprzednimi, jak w przypadku badań klinicznych.

Łatwiej było zrozumieć podczas przemyślenia wydzielania. Jeśli ty 40 i nad T. każdego roku , jeśli mniej niż 40 lat, a następnie 1 raz od 3 lat. W 2020 r., Ci, którzy podlegają dyspensacjom od 18 do 39 lat:

Jeśli w 2020 r. Należy spełnić - 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 lat lub ten, który urodził się w: 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981 gg

Z drugiej strony, z innowacji pierwszego etapu dozowania w 2020 r.:

 • Wydawała się koncepcja kontroli profilaktycznych - w ostatnim porządku, nie było takich
 • Teraz dezorganizacja przeprowadza się dla osób powyżej 40 lat rocznie - wcześniej 1 raz od 3 lat.
 • Wróciliśmy ogólny test krwi dla osób powyżej 40 lat na pierwszym etapie - w poprzednim kolejności został usunięty.
 • Teraz każdy na 45 mogą być uprawnionym EGDS w ramach klinice
 • Mężczyźni zwiększali liczbę wieków, gdy zostanie ustalona PSA (w 45.50.55,60,64 lat) - wcześniej tylko w wieku 45 i 51 lat.
 • W ciągu 40 lat zwracali kale dla ukrytej krwi, ale raz na 2 lata, wcześniej tylko ponad 63 lat. A po 64 latach kale dla ukrytej krwi rocznie - wcześniej 1 raz od 3 lat.
 • Kobiety zwracały EKG po 35 lat rocznie. Wcześniej po 45 lat.
 • Teraz pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego dla wszystkich po 40. Wcześniej po 60 latach.
 • Mammografia przez 40 lat i starsza niż 1 raz w ciągu 2 lat. Wcześniej 1 raz w ciągu 3 lat
 • Inspekcje lekarzy terapeuty stały się bardziej skierowane do wczesnego wykrywania onkologii w ramach pierwszego etapu dozowania i prostej rocznej inspekcji prewencyjnej we wszystkich kategoriach wieku.

II Etap z dyspensacji można powiedzieć, że nie zmienił się.

Aby przejść do blaszania w 2020 r., Musisz skontaktować się z kliniką państwową, do której jesteś dołączony i zarejestruj się do tego dnia. Informacje można uzyskać od personelu referencyjnego w rejestrze.

Zasady prowadzenia warsztatów w Rosji są stale dostosowywane. Od 2019 r. Nawet zasada, z których grupy wiekowe przechodzą badania lekarskie w ramach badań przesiewowych w tym lub tego roku kalendarzowego. Po pierwsze, Dozownik został roczny dla prenetów, a następnie zdecydował, że ludzie z 40 lat i starszych byliby w stanie przekazać ją co roku. Dowiedzmy się, Rosjanie wpadają do dyspensacji w 2020 r., Które gwarancje dają kodeks pracy Federacji Rosyjskiej pracowników poddawanych badań przesiewowych.

2020 Clisserization.

Jakie lata narodzin są pod dyspensacją w 2020 roku

Ostatnio zasada była dość prosta. Rosjanie mogli przejść clizyzacji raz na trzy lata. I ustal, czy konieczne jest to, aby zrobić to w bieżącym roku, czy nie, było łatwe. Jeśli wiek, który człowiek sięga w tym roku kalendarzowym, Katten trzeci - wyznaczono dozownik. Nawet jeśli urodziny spadają 31 grudnia.

W związku z tym konieczne było przekazanie blaszności w wieku 18 lat, 21 lat, 24 lata itp. do głębokiego wieku.

Wyjątki były, ale wpłynęły na minimum Rosjan najbardziej czczonego wieku. Co roku mogliby sprawdzić zdrowie w ramach zegaracie uczestników i niepełnosprawnych w II wojnie światowej, blokerach Leningradzka, byłych więźniów nieletnich obozów koncentracyjnych itp

Teraz zasada zasadniczo, tak samo. Ale dla starszych grup wiekowych (wszystkie, nie tylko beneficjentów), dozwolenie jest bardziej powszechne - co roku. W ten sposób możesz skontaktować się z kliniką, aby przetestować zdrowie przy większej regularności. Po pierwsze, zawsze mogą sprawdzać zdrowie tych, którzy nie mieli czasu, aby zrobić to w swoim roku. Po drugie, z regularną obserwacją łatwiej jest wykryć pewne choroby we wczesnych etapach, kiedy łatwiej jest się ich pozbyć.

W marcu 2019 r. Ministerstwo Zdrowia wydało zamówienie na nowe zasady prowadzenia koniczyny. Przez To zamówienia Raz przez trzy lata Rosjanie są przeszkoleni w 18 do 39 lat. A ci, którzy mają 40 lat i więcej, mogą sprawdzić zdrowie co roku.

Lista tych, którzy mogą przejść do procedury przesiewowej co roku, są zawarte w innych kategoriach. Są to te same osoby niepełnosprawne i weterany drugiej wojny światowej, blokery Leningradzka itp. Ponadto od 2019 r. Każdego roku może wystąpić dozwolenie pre -sters - tych, którzy zostawili mniej niż pięć lat przed przejściem na emeryturę. Ale po tym, jak wspinaczka mogła odbywać się raz w roku wszystkim, którzy skończyli 40 lat i więcej, wszystkie inne listy beneficjentów stały się raczej bez znaczenia. Ci, którzy są w nich przychodzą, a więc spada pod kategorią 40+.

W związku z tym, w 2020 r. Rosjanie z następujących urodzeń pod dyspensacją:

 • 2002 r.,
 • 1999,
 • 1996,
 • 1993,
 • 1990,
 • 1987,
 • 1984.
 • 1981,
 • 1980.,
 • 1979.
 • 1978.,
 • 1977.
 • 1976.
 • 1975 i każdy starszy rok urodzenia.
2020 Clisserization.

Jak przejść wspinaczkę

Przede wszystkim musisz skontaktować się z kliniką (przy okazji, nie jest konieczne - możesz sprawdzić zdrowie w dowolnym miejscu, nawet na wakacjach lub podróży służbowej). Potrzebujesz z tobą dwóch dokumentów:

 • paszport (lub inny dowód tożsamości)
 • Polis Oms (lub tymczasowych dowodów).

Zostaniesz zaproponowany, aby wypełnić kwestionariusz, który sprawi, że twój styl życia zrozumiałe dla lekarzy. Jak zazwyczaj się poruszasz, czy masz złe nawyki itp.

Następnie zostaniesz wysłany do niektórych procedur medycznych. Ich lista zależy od wieku pacjenta. Dla tych, którzy nie mieli 40 lat, lista analizy i innych procedur w skrócie. Starsi ludzie badają głębiej.

Od 2019 r. Rosjanie od 40 lat zostały zbadane do wczesnego wykrywania raka. Młodszy są również testowane na Onkologii, ale prostsze metody - inspekcja wizualna i palpację.

Drugi etap dyspensacyjny może być potrzebny, jeśli jakiekolwiek choroby są ujawnione na pierwszym etapie. Co wejdzie w drugi etap - zależy od konkretnej sytuacji.

Po wszystkich procedurach osoba wydaje dokument, w którym wskazano jego grupa zdrowia:

 • I Group - Brak przewlekłych chorób niekomunikalnych, znaczących czynników ryzyka rozwoju chorób przewlekłych. Po dyspensacie lekarze są ograniczeni do doradztwa na zdrowym stylu życia.
 • Grupa II - Brak przewlekłych chorób niekomunikowanych, ale istnieją znaczące czynniki ryzyka rozwoju chorób przewlekłych. Lekarze dostosowują czynniki ryzyka, zalecają środki w celu ich zmniejszenia.
 • III Grupa - Pacjent wymaga obserwacji dyspensacyjnej lub świadczenia specjalistycznego, w tym high-tech, opieki medycznej. Obejmuje to również pacjenci, którzy są podejrzane o obecność chorób (państw) wymagających dodatkowego badania. Osoba jest wysyłana do obserwacji dyspensacyjnej.
2020 Clisserization.

Gwarancje pracownikom w Kodeksie Pracy

Ustawodawstwo pracy nadal pozostają w tyle za tymi gwarancjami medycznymi, które są już przekazane Rosjanom. Przesłane co roku, ponieważ 40 lat, oczywiście, jest to możliwe. Ale wielu musi to zrobić w wolnym czasie lub podejmowanie specjalnych rund.

Artykuł 185.1 Kodeksu Pracy Federacji Rosyjskiej gwarancje Płatny weekend dla Clockwork tylko w takich przypadkach:

 • Raz na trzy lata na jeden dzień - dla wszystkich.
 • Każdego roku przez dwa dni - do przednie i emerytów.

Dni, kiedy pracownik chce przekazać blasność, musisz zgodzić się z pracodawcą. Organizacja jest zobowiązana do płacenia w tych dniach jako konwencjonalna zmiana pracy. Jeśli pracodawca odmówi, aby dać płatny dzień wolny - można przejmować się, aby narzekać na to do kontroli pracy.

Oryginalne artykuły na naszej stronie internetowej: https://newsment.ru/contextext/dispanserizatsiya-v-2020-Godukkie-goda-rozhdeniya-popadayut-pod-proverku-Zdorovya/

Vrach.

Od końca 2012 r. Termin "dozownik" jest mocno zawarty w życiu Rosjan. I pomimo już wystarczającej imponującej wieku tej praktyki, nadal jest wiele pytań od naszych współobywateli. W szczególności wielu interesuje się tym, co dokładnie to koncepcja? Kto może liczyć na podobną procedurę i kiedy? Jakie jest jego zamówienie i funkcje dla różnych kategorii populacji?

Poprosiliśmy o te i inne kwestie, aby wyjaśnić prawników prokuratorów regionu Kurska, a także konsultowali się w źródłach w pobliżu Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej.

Istota wydzielania

Według zamówienia zgodnie z Urzędem nr 1006N z 3 grudnia 2012 r. Wydajność jest kompleksowym badaniem lekarskim, który stosuje się zarówno do obywateli roboczych, jak i osób niepełnosprawnych, a także dla studentów dziennych form w instytucjach edukacyjnych. Podlega przedstawicielom obu płci od 21 wieku i jest przeprowadzana co trzy lata, dla wielu wyjątków. Celem jest zidentyfikowanie poważnych chorób we wczesnych etapach, zwiększając ogólny poziom zdrowia obywateli rosyjskich.

W przypadku dezorganizacji można skontaktować się z kliniką dzielnicy lub do tych, którzy służą na adres Feldshera Punktu, w którym pracownicy służby zdrowia pojawią się, gdy masz wydarzenia, gdzie można je minąć i że będą reprezentować.

Stół rocznej dyscyplinizacji 2020Po przedstawieniu polityki OMS i paszportów obywatela kraju jest wydawany skierowanie do swobodnego przejścia wszystkich procedur i inspekcji. Wszystko to można zrobić w godzinach pracy lub podczas nauki, ani pracodawca, ani instytucja edukacyjna nie ma prawa utrudnić tego procesu.

Jakie lata urodzenia spadają pod dyspensacją w 2020 roku?

Ci, którzy nie mają potrzeby dozowania każdego roku, lub nie pisowni specyficznych badań według wieku, obliczają, czy szukać regularnego badania lekarskiego w najbliższym 2020 roku, bardzo proste: liczba lat, które zostaną spełnione, podzielić 3. Jest podzielony, oznacza to, że nadszedł czas.

W szczególności, po raz pierwszy w tym roku dozwola zostanie rozdarta w 2002 roku. A poza nimi istnieje wdrożenie tego programu dla tych, którzy urodzili się w 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1942, 1951, 1948, 1945, 1942 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921 itd.

Wiek stołu

Dość dorosłych

Kategorie wiekowe przy użyciu

Ogólne przepisy dotyczące samej procedury są w pełni opisane w kolejności nr 1006n.

Numer zamówienia 1006N z 3 grudnia 2012:

Część 1:

[Drivr Id = "19ptb0r3CzoobhoysCob6mm29RHMR7L6W" Type = "Aplikacja"]

Część 2:

[Drivr Id = "1L-7_4RQ2BGAZ79YYGQSVEDYNDX5RMK» Type = "Aplikacja"]

Górny próg wieku klinchera nie jest zainstalowany. Ale, globalnie, możesz wyróżnić trzy kategorie osób, dla których koncepcja dyspensacji jest istotna, a których kryteria są różne.

Są to dzieci (nieletni), twarze starsze niż 21 lat (niezależnie od formy zatrudnienia, a także szkła bez pracy i studentów) i tych, którzy należą do kategorii ryzyka (blokady, osoby niepełnosprawne, ludzie niepełnosprawnym W przypadku urazu pracy powszechnej choroby są ciągłym rachunkowością wydzieloną). Ostatni dozwolony rocznie, niezależnie od nasilenia stanu i wieku.

Wszyscy dorośli, ale nie należący do grupy ryzyka, po raz pierwszy w dyspensacji mogą pojawić się w 21, a następnie, jeśli wolisz śledzić zdrowie i zwiększyć skuteczność środków zapobiegawczych, odwiedź go z trzech lat.

Wydajność i dzieci

Minorzy przechodzi, tzw. Dispensarization ", która może być czytana bardziej bardziej szczegółowo w Ministerstwie Zdrowia nr 1346n.

Numer zamówienia 1346n z 21 grudnia 2012:

[Drivr Id = "14FklWVGDVK_M_SPVVV6AQVTCNWD4Pimaj" Type = "Aplikacja"]

Noworodki i dzieci w ciągu roku odwiedzają pediatrę i przekazują wszystkie wyznaczone inspekcje, analizuje miesięcznie, nawet w przypadku braku świadectwa i rzeczywistych konieczności.

Do dwuletniego okresu częstotliwość jest rozciągnięta do trzech miesięcy, a w przyszłym roku życia konieczne jest dwa razy. Następnie odwiedź pediatrę, należy przyjmować rocznie, a rozszerzone badania lekarskie przeprowadza się rocznie, trzy, sześć lat i w wieku szkolnym: w wieku 7, 10, 14 i 17.

Dla klinik dziecięcych, zwracają się do kliniki w miejscu zamieszkania dziecka (gdzie jest urządzone) lub do punktu Feldshera, jeśli pierwsza instytucja nie jest przewidziana przez specyfikę gminy.

Badania i diagnostyka na temat programu "Dozensja-2020"

Bezpłatna klinializacja w 2020 roku

W ramach fazy rozpoznawczej tego roku wszyscy dorosły pacjenci są mianowani kontroli pierwotnej z terapeuty okręgowej, gdzie historia jest zbierana, kwestionariusz jest wypełniony wskazaniem wszystkich potencjalnie niebezpiecznych czynników ryzyka zdrowotnego, ogólna diagnoza jest prowadzona na podstawa tego wszystkiego.

Skład wstępnego badania może być inny, w zależności od wieku pacjenta, obecność chorób przewlekłych, a także nagranych zdjęć zdrowia. Następnie wystawione są kierunki odwiedzania wąskich specjalistów. Z reguły obejmuje takie badania i inspekcje:

 • antropometria z zakończeniem (szczególna uwaga jest wypłacana na kategorie wyjściowe);
 • pomiar krwi;
 • obliczanie względnego ryzyka w systemie sercowo-naczyniowym (do 39 lat);
 • obliczanie bezwzględnego ryzyka w systemie układu sercowo-naczyniowego (do 63 lat);
 • EKG (od 36 lat u mężczyzn i od 45 - u kobiet);
 • FLG (od 36 lat u mężczyzn i od 45 - u kobiet);
 • Mammografia (od 39 lat u kobiet, od 48 lat - częściej, co dwa lata, niezależnie od czasu dozbynia);
 • Badanie ginekologiczne (kobiety);
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (od 60 lat);
 • inspekcja urologa lub chirurga (45, 51 lat);
 • Inspekcja przez koloproktologa lub chirurga, kolonoskopia (od 49 lat);
 • Skanowanie dupleksu tętnic brachaicentowych (od 45 lat u mężczyzn i 54 lat u kobiet);
 • spirometria;
 • Oncoscreening.

Kto przekazuje blasność

Oznacza to odwiedzanie terapeuty, endokrynologa, okulisty, neurologa, chirurg, urologa lub ginekologa, kardiolog, otolaryngolog (z świadectwem), chirurgiem, żołądkiem (ze wskazaniami), przejście ultradźwięków (ze wskazówkami). Analizy są poddane:

 • Testy krwi kliniczne i mocz;
 • na poziomie cukru;
 • na cholesterolu we krwi;
 • do oncomarkers (kobiety i mężczyźni po 40);
 • Biochemiczna krew (ze wskazówkami);
 • Cytologia Smażą szyjki macicy (kobiety od 30 lat)

I inni mianowani przez terapeuta i wąskich specjalistów, w zależności od anamnezy.

Według wyniku wydawany jest wniosek o przynależności do określonej grupy zdrowia. Jest ich tylko trzy:

 1. Absolutne zdrowie;
 2. Istnieje potencjał rozwoju chorób, w tym Choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, onkologii itp.;
 3. Zdiagnozowano zdiagnozowane choroby wymagające stałej kontroli przez specjalistów.

2020 koniczyny: Jakie lata robią i co jest włączone do egzaminu, jak zdobyć

Wyznaczono również specjalistyczną pomoc medyczną, jeśli to konieczne, wskazówki dotyczące leczenia sanatorium-Resort jest wydawane i odpowiednie zalecenia w dniu dnia, stylu życia, odnoszące się do następujących przybliżonych harmonogramów instytucji medycznej, aby odwiedzić inspekcję profilaktyczną.

Program medyczny w Rosji jest przyjęty w celu zapewnienia wszystkim obywatelom regularnej, głębokiej i wysokiej jakości medycznej i zapobiegawczej konserwacji, zmniejszają obciążenie instytucji profilu i sprawiają, że ich praca jest bardziej wydajna i uporządkowana.

Jednocześnie każdy udział w nim jest zbudowany na zasadzie dobrowolności, ale lekarze rosyjscy polecają realizować znaczenie clizyzacji, a nie przegapić terminów jego przejścia w żadnych okolicznościach. Pamiętaj, że zdrowie jest największą wartością!

Wideo

[MOM_VIDEO Type = »YouTube» ID = »1kgblw5okgk» Szerokość = "610" Wysokość = "350"]

11/29/2019.

Wydajność w 2020 r. Jest siódmą zdarzeniem orientacji medycznej zorganizowanej na poziomie all-rosyjskiego. Program jest dystrybuowany do wszystkich warstw populacji. Co jest dozowna?

Dozamaczość jest uważana za kompleks środków prowadzonych przez personel medyczny do identyfikacji, leczenia i zapobiegania wielu chorobom, które mogą pogorszyć jakość życia ludzkiego i prowadzić do niepełnosprawności, śmierci. Głównym powodem, dla którego przyjęto program, jest rosnący śmiertelność wśród obywateli z chorób przewlekłych.

Cele i cele

Bezpłatne CLISSERION W 2020: Informacje miejscowe, które obejmują, kiedy i dlaczego idąJak przejść wspinaczkę

Nieuczciwość w 2020 r. Odbywa się w planowany sposób we wszystkich regionach Rosji.

Cele programu:

Wykrywanie niebezpiecznych chorób w pierwotnym etapie rozwoju;

 • zapobieganie przewozowiu patologii;
 • Kontrola epidemiologiczna nad sytuacją w regionach lub w kraju jako całości;
 • Zbiór danych statystycznych na zidentyfikowanych patologii i sporządzania programu do ich zwalczania;
 • określanie przyczyn prowadzących do rozwoju patologii;
 • Pomoc konsultacyjna dla obywateli, prowadzenie rozmów w celu informowania opinii publicznej o potrzebie inspekcji.
 • Procedura przekazywania blasku jest absolutnie dobrowolna, więc osoba ma prawo odmówić. Sankcje dla osób zaniedbujących program nie istnieje.

Rozwiązywanie w 2020 r.: Lista egzaminów i specjalistów

Program zapewnia dwa fazy ankiety. Ich pierwszy z nich jest przeprowadzany w celu zidentyfikowania patologii nie zakaźnych, a także przyczyny ich rozwoju i obejmują następujące badania:

Ankieta (pozwala zidentyfikować etiologię choroby, a także wywołanie swoich czynników);

 • Dane antropometryczne (główne wskaźniki fizyczne z obliczaniem indeksu masy ciała);
 • pomiar ciśnienia krwi;
 • badanie krwi z oznaczeniem cholesterolu, glukozy, wskaźników wątroby,
 • EKG;
 • badanie moczu;
 • Kontrola położnika, a następnie podejmowanie zakresu na onkocytologię;
 • fluorografia;
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas identyfikacji oznak redukcji wzroku i zwiększenia ciśnienia;
 • Mammografia dla pacjentów powyżej 39 lat;
 • Analiza Cala (wykrywanie ukrytej krwi);
 • Ultradźwięki narządów otrzewnej i małej miednicy dla tych, którzy osiągnęli 39 lat, a także ultradźwięków Aorty brzusznej dla osób w wieku od 69 do 75 lat;
 • Kontrola terapeuty, która zbada testy i zdiagnozuje, a także przypisać zalecenia dotyczące stylu życia.
 • Drugi etap dyspensacyjny w 2020 r. Odbywa się w obecności wskazań i obejmuje następujące ankiety: Bezpłatne CLISSERION W 2020: Informacje miejscowe, które obejmują, kiedy i dlaczego idą

Statki szyi Uzi;

 • Ezopofagogastroduodenoscopy;
 • kolonoskopia lub inne inwazyjne manipulacje diagnostyczne do określenia stanu przewodu pokarmowego;
 • badanie widma lipidowego (układanie cholesteroli na różnych frakcjach);
 • spirometria dla obywateli, którzy mają złe nawyki (palenie) lub cierpiące na choroby płuc;
 • Inspekcja takich specjalistów jako neurologa, chirurga, urolog, okulista, proktolog i ginekolog, jeśli w wyniku badania zidentyfikowano patologie odnoszące się do ich specjalizacji;
 • Badanie krwi na hemoglobinie glikowanej wśród tych, które zostały ujawnione przez podwyższony poziom cukru;
 • Definicje u mężczyzn poziomu PSA w celu wykluczenia raka prostaty;
 • Doradztwo profilaktyczne indywidualnie lub w zorganizowanej grupie wśród pacjentów z jedną patologią;
 • Recepcja przez lekarza, który określi zespół opieki zdrowotnej, a także wysyła do dodatkowego badania, nie dołączenia do programu klinicznego w przypadku, gdy istnieją świadectwo medyczne.
 • Czytaj dalej: Prawo o przemocy domowej

Jeżeli obywatel potrzebuje dodatkowych badań, algorytm opieki medycznej przeprowadza się zgodnie ze standardami zakładu opieki zdrowotnej lub przepisów prawa nr 323-FZ "na podstawach zdrowia obywateli w Federacji Rosyjskiej".

Prawo federalne z dnia 21.11.2011 N 323-FZ "na podstawie zdrowia zdrowia obywateli w Federacji Rosyjskiej"

Badanie lekarskie osób starszych

Dla osób starszych program wspinaczkowy ma własne cechy: jest to obowiązkowe, że określono poziom ciśnienia tętniczego i wewnątrzgałkowego. Ukierunkowane na takie wskaźniki, takie jak cukier i cholesterol. Podczas kontroli określono ryzyko pojawienia się patologii układu sercowo-naczyniowego.

Wideo.

Clincherizacja dla dorosłych

Mężczyźni, którzy mieli 45 lat, a kobiety powyżej 55 lat, powinni przekazać skanowanie dupleksu statków szyjkowych. Badanie jest mianowane przez osoby cierpiące na nadciśnienie lub posiadanie ciała z nadwagą.

Bezpłatne CLISSERION W 2020: Informacje miejscowe, które obejmują, kiedy i dlaczego idą

 1. W pierwotnym badaniu klinicznym EKG jest mianowany mężczyznom w wieku poniżej 35 lat, a kobiety poniżej 55 lat. Obywatele starsze EKG powinni odbywać się w każdym badaniu lekarskim.
 2. Kobiety po 30 latach powinny przekazywać rozmaz z szyjki macicy.
 3. Mężczyźni, których wiek ponad 51 lat, daje krew do określania poziomu PSA.
 4. Clisserization dla dzieci

Opieka zdrowotna medyczna rozpoczyna się od szpitala macierzyńskiego i trwa do wieku większości. Pierwsze badanie lekarzy odbywa się miesiąc po urodzeniu i obejmuje inspekcję malucha przez następujących lekarzy: ortopeda chirurga, neuropatolog, okulista i pediatra. Jako badania diagnostyczne, diagnoza ultradźwięku narządów, złącza biodra.

Dzieci 6 miesięcy powinny być badane przez otolaryngologa, okulistę i kardiologa. Ostatecznym wnioskiem o zdrowie grupy jest pediatra.

Lista obowiązkowych specjalistów różni się w zależności od wieku:

Bezpłatne CLISSERION W 2020: Informacje miejscowe, które obejmują, kiedy i dlaczego idą

Dzieci o 1-3 lat uczęszczają na dentysty, okulistę i chirurga. Pediatric jest odpowiedzialny za zgodność z harmonogramem szczepień, a także ekstrakt z kierunku analizy moczu i krwi, EKG i ultradźwięków;

 • U dzieci 3-7 lat, neuropatolog i mowy terapeuta dodają zwykłej listy lekarzy. Przed zaprojektowaniem w przedszkolu pediatra zaleca inspekcję psychologa;
 • Dzieci od 7 do 17 uczestniczą w takich specjalistach jako dermatolog, chirurg, urolog lub ginekolog, pediatra, gastrocenterolog.
 • Jakie lata podlegają redakacji

Program jest przeznaczony dla osób, które osiągnęły 21 wiek. Limity te są wybierane na podstawie danych statystycznych: w tym czasie ludzie pojawiają się pierwsze objawy poważnych patologii.

Przeczytaj to samo: FZ o odpadach produkcji i konsumpcji

Aby ustalić, czy zakończyć cliizerizację i przekazywać testy w 2020 r., Należy podzielić swój wiek do trzech.

Jeśli wynik otrzymuje się bez pozostałości, obywatel może skontaktować się z instytucją medyczną w miejscu rejestracji. Wydajność dzieci ma własne cechy: jest kontrolowany przez pediatrę, który jest harmonogramem inspekcji i odbioru. Najczęściej eksperci sprawdzają dzieci w ciągu 1 i 3 lat, a następnie w 6.7.10, 14-17 lat.

W 2020 r. Osoby urodziły się w 1981 r., 1987, 1987, 1999, 1999 r. 1999 r. Spada na Clisserization w 2020 r. W związku z tym wszyscy, którzy mają ponad 40 lat.

Jakie ankiety są wymagane

W obowiązku obywatel musi przekazać następujące ankiety:

Bezpłatne CLISSERION W 2020: Informacje miejscowe, które obejmują, kiedy i dlaczego idą

Wypełnienie kwestionariusza;

 • określenie wartości ciśnienia krwi;
 • Dostawa krwi na cholesterolu i glukozie.
 • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego podczas identyfikacji oznak redukcji wzroku i zwiększenia ciśnienia;
 • Pozostałe działania są mianowane z uwzględnieniem płci, a wiek badanego osoby.

Procedura przekazywania blasności

Wybierz dzień na wycieczkę do instytucji medycznej i koordynować datę działu personelu w obecności obowiązków pracy;

Bezpłatne CLISSERION W 2020: Informacje miejscowe, które obejmują, kiedy i dlaczego idą

 • Wypełnij kwestionariusz, który można dostać w szpitalu lub pobrać próbkę z oficjalnej strony internetowej instytucji medycznej;
 • Odwiedź klinikę, gdzie wziąć kierunek do przejścia wspinaczki, co daje terapeutę obowiązkową. Powinien dać wypełniony kwestionariusz;
 • Przechodzą inspekcję z wąsko wyspecjalizowanych lekarzy, testy Pass;
 • Powtórzył, aby odwiedzić terapeutę, aby uzyskać wyjaśnienia na temat otrzymanych danych i danych badawczych. Przy identyfikacji chorób wymagających dodatkowego badania, terapeuta wyśle ​​obywatela do drugiego etapu klinicznego;
 • Jeśli najpierw przygotujesz się do procedury, pierwszy etap kontroli profilaktycznej zajmie nie więcej niż 5 godzin, co pozwala ukończyć wszystkie ankiety w jeden dzień.

Zasady przygotowania do badań laboratoryjnych:

Wyeliminuj odbiór żywności i wody w dniu dostarczania krwi;

 • Do szpitala należy dostarczyć do moczu przez 2 godziny po opłacie;
 • Dzień wcześniej, przed inspekcją, musisz porzucić napoje alkoholowe i wysiłek fizyczny.
 • Zaleca się nie palić w ciągu 36 godzin przed poddaniem się.
 • Przygotowanie do instrumentalnych metod rozpoznania zależy od rodzaju badania, więc bieżące informacje powinny być wyjaśnione przez personel medyczny.

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań i uzyskania wyników lekarz terapeuta jest wnioskiem, w którym określa, w jaki sposób należy liczyć obywatel:

Pierwsza kategoria obejmuje wszystkie osoby, które nie zostały zidentyfikowane przez choroby przewlekłe (obywatele nie potrzebują opieki medycznej);

 • Druga kategoria jest klasyfikowana przez pacjentów, którzy nie są wykrytych chorób, ale istnieje tendencja do ich rozwoju. W tym przypadku indywidualnie obywatel wybiera leczenie narkotyków i zaprasza do kontroli okresowych;
 • Do trzeciej kategorii i powinien obejmować pacjentów z przewlekłymi patologiami wymagającymi specjalistycznych leczenia:
 • Trzecia kategoria b odnosi się do osób, które mają choroby przewlekłe, nie zakaźne są w charakterze, dlatego obywatele potrzebują obserwacji dyspensacyjnej.
 • Przeczytaj to samo: Potrzebujesz kasy dla IP

Ostatnim etapem paszportu z blasności jest otrzymanie paszportu z wnioskiem medycznym. Specjalista powinien posiadać profesjonalną rozmowę z pacjentem lub wyznaczyć przebieg leczenia.

Czy dni spędzone na przejściu wspinaczki

Według ustawy nr 323-FZ "na podstawach zdrowia obywateli", wszystkie osoby, które są oficjalnie zatrudnione mają prawo do przejęcia badania. W tym celu wyróżniają jeden dzień roboczy.

Przykładowa aplikacja do zwolnienia z pracy

Bezpłatne CLISSERION W 2020: Informacje miejscowe, które obejmują, kiedy i dlaczego idąOsoby związane z obywatelami przedwstępnymi mają prawo do przekazywania wszystkich procedur i lekarzy w ciągu 2 dni roboczych.

Studenci do badania wyróżniają się również 1 dzień, a po zakończeniu kontroli, muszą podjąć odpowiedni certyfikat dla dziekana.

Discising 2020: Co się urodził?

Zdrowie narodu stał się głównym projektem rządowym, którego celem jest zapobieganie i wczesne wykrycie chorób. Ważne jest, aby poprawić jakość i zwiększenie długości życia ludności. Kompleks wydarzeń medycznych dzieli się na kryteria wiekowe. Dowiedz się, co urodził się w 2019 roku.

Bezpłatne CLISSERION W 2020: Informacje miejscowe, które obejmują, kiedy i dlaczego idą

Co to jest dozwolenie kliniki i powinno być trzymane?

Inspekcja zapobiegawcza z przypisaniem kompleksu analizy i badań jest zwyczajowa, która nazywa się dozwoleniem. Są to środki w celu identyfikacji oznak chorób na wczesnym etapie.

Często jest w trakcie badania, że ​​osoba może dowiedzieć się o obecności odchyleń w jej organizmie. I im szybciej zostaną odkryte, tym łatwiej je wyeliminują.

Czy dozwolenie odbywa się?

Takie zapobieganie nie jest odpowiedzialnością za obywatela, jest to prawda, która jest dostarczana przez państwo. Aby przejść blasność, jest to konieczne dla dobrowolnej zgody osoby w kompleksie badawczym. Nie wygląd na planowanej inspekcji nie jest karany, ale lekarze zalecają go nie ignorować.

Ile wynosi blasność?

Miód jest dostarczany. Instytucja za darmo.

Prowadzi recolatorizację według kolejności Ministerstwa Zdrowia 13 marca 2019 r. Nr 124N.

Innowacje w 2020 roku?

W programie klinistrowania wystąpiła szereg zmian od 2019 r.:

Aby przejść blasność, pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urzędowym zwolnienia pracownika z pracy z zachowaniem średnich zarobków;

 • Badanie obywateli powyżej 40 lat stało się coroczne;
 • Była okazja do przejścia wspinaczki w dogodnym czasie dla obywateli: wieczorem lub w sobotę;
 • Obowiązkowe badania przesiewowe wprowadzono w celu zidentyfikowania chorób onkologicznych, począwszy od 40 roku życia.
 • Procedura dozowania w 2020 roku

Planowane badania medyczne są przeznaczone do populacji dorosłego wieku (dzieci są obserwowane zgodnie z harmonogramem specjalnym). Lista działań jest przeznaczona dla każdej kategorii wiekowej.

Kiedy się trzyma i ile razy w roku?

Zgodnie z ogólną zasadą ludność w wieku:

Od 18 do 39 lat (włącznie) podlega Clizyzacji raz na trzy lata (rok badania jest uważany za okres kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia, w którym obywatel osiąga odpowiedni wiek);

 • Od 40 lat i starsze są roczne badania;
 • Rocznie badanie przeprowadza się również w odniesieniu do następujących kategorii obywateli:

osoby niepełnosprawne i bbirs, uczestnicy II wojny światowej, którzy zostali wyłączani później chorobą (z wyjątkiem sytuacji, gdy niepełnosprawność przyszła w wyniku niezgodnych z prawem);

 • Mieszkańcy Blokuade Leningrad (nagrodzony odpowiednim znakiem) i stały się niepełnosprawni;
 • Obywatele, w okresie wielkiej wojny patriotycznej, które nie osiągnęły dorosłego wieku, a ci, którzy są w obozach koncentracyjnych, są następnie niepełnosprawni;
 • Obywatele przede wszystkim wieku i emerytów w starym wieku lub obsługę lat oficjalnie pracują.
 • Kategorie wiekowe Dispensarizacji w 2020 roku

Pełna lista dyspozytorskich środków nadzoru w 2020 r. Otrzymuje obywateli:

Czyje rok urodzenia spada na jedną z następujących czynności: 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, czyli ponad 18 lat, a którego wiek jest Karaten Trzy;

 • Począwszy od 1980 r., Narodziny i starsze.
 • Nawet w przypadku, gdy rok urodzenia nie spada w badaniu, obywatel ma prawo stosować do instytucji medycznej i przekazać profilaktyczne badania lekarskie. Następnie zostanie wyznaczony z zestawem wydarzeń, w tym ogólnych analiz, a także inne badania na podstawie ich wyników.

Tabela blaszek do roku urodzenia w 2020 roku

Dla wygody, wykonamy wszystkie wartości w tabeli, łatwo jest określić, czy możesz wziąć clizerizację w tym roku.

Uwaga! Zbiegli się, że ci, którzy mają rok urodzenia i wiek.

2020 rok 2021 dziewczyny

Rok urodzenia 2002.
2003. 18 lat 1999.
2000. 21 rok 1996.
1997. 24 lata 1993.
1994. 27 lat 1990.
1991. 30 lat 1987.
1988. 33 lata. 1984.
1985. 36 lat 1981.
1982. 39 lat W 1980 roku.
Do 1981 roku. 40 lat * (*) - W wieku 40 lat w programie uczestniczy przez ponadto lata z możliwością przekazania clinizacji rocznie.

Etapy dozowania

Bezpłatne CLISSERION W 2020: Informacje miejscowe, które obejmują, kiedy i dlaczego idą

Udostępniaj zapobiegawskie wydarzenia medyczne w następujących etapach:

Podstawowe badania lekarskie z badaniem i spożyciem krwi w ogólnym badaniu. W tym samym etapie uwzględniono specjalne badania przesiewowe na wykrycie raka.

 1. Dodatkowa kontrola wąskiej specjalizacji lekarzy i konkretnych analiz.
 2. Tak więc, w podejrzewaniu o naruszenie krążenia mózgowego, przepisano inspekcję neurologa;
 • Dla mężczyzn 45, 50, 55, 60 i 64 lat jest potrzebnych do konsultacji z urologiem;
 • W przypadku obywateli, ponad 40 lat, kontrolowany jest okulista;
 • Ponad 65 lat - Otolaryngologologolog;
 • Dodatkowo pacjent może być skierowany do konsultacji z Coloproktologa z niezbędnymi badaniami.
 • Konkretne analizy to:

Skanowanie dupleksu tętnic brachioceptycznych do osób starszych z nimi jednocześnie czynniki ryzyka (wysoki poziom cholesterolu, zwiększone ciśnienie krwi i wskaźnik masy o wysokiej części ciała), a także świadectwo neurologa;

 • Kolonoskopia z podejrzliwością na onkologię jelit;
 • Spirometria (z podejrzaną chorobą przewlekłej płuc, a także dla palaczy). W przypadkach, w których przepisuje się założenie na obecność onkologii, radiografii i tomografii;
 • EGDS (szczegółowe badanie przewodu pokarmowego), jeśli lekarz podejrzewa obywatel obecności raka żołądka, przełyku i jelit.
 • Co jest zawarte w dyspensacie kobiet i mężczyzn w 2020 roku?

Kwestionowanie, gdzie lekarz prowadzi ankietę w celu zidentyfikowania dziedzicznych czynników możliwego występowania chorób serca, płuca, przewodu pokarmowego itp. Akcent jest również wykonany do obecności lub braku złych nawyków, które mogą prowadzić do rozwoju chorób;

Bezpłatne CLISSERION W 2020: Informacje miejscowe, które obejmują, kiedy i dlaczego idą

 1. Określenie wskaźnika masy ciała do pomiarów wzrostu, wagi, okręgu talii;
 2. Badanie fluorograficzne (1 raz w ciągu 2 lat);
 3. Pomiar ciśnienia krwi;
 4. Badanie krwi z wyjaśnieniami poziomu cholesterolu i glukozy;
 5. EKG - dla osób powyżej 35 lat jest corocznie;
 6. Kontrola ginekologa (dla kobiet starszych niż 18 lat rocznie);
 7. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (każdy po 40 latach jest produkowany rocznie).
 8. Ostatecznym wnioskiem o zdrowie obywatela daje terapeutę na podstawie wszystkich uzyskanych danych. W podejrzanych odchyleniach od normalnego działania ciała może przypisać dalej

Ultradźwięk;

 • przedłużony test krwi;
 • inne rodzaje badań.
 • Szczególną uwagę zwrócono na identyfikację pierwszych objawów chorób onkologicznych. Aby to zrobić, w zwykłym programie dozwole

Badania badań przesiewowych W celu wyjaśnienia wspólnych typów onkologii, które nie pokazują się z oczywistymi objawami: rak szyjki macicy;

 • skrzynia;
 • gruczoł prostatyczny;
 • jelita;
 • płuca.
 • Jeżeli obywatel zwrócił się do instytucji medycznej i przeszedł inspekcje z wąskich specjalistów, ich wyniki mogą być brane pod uwagę podczas kolejnej inspekcji prewencyjnej lub dyspensacji. Ale pod warunkiem, że wizyta u lekarzy była w okresie nie później niż jednego roku, dane zostały potwierdzone udokumentowane i nie ma objawów choroby wymagają ponownego badania.

Wniosek

Według wyników dyspensacyjnego lub obywatela zawodowego obywatela należą do jednej z grup zdrowotnych:

Grupę I obejmuje obywateli podczas badania, których choroby przewlekłe nie są zidentyfikowane, czynniki ryzyka ich rozwoju i potrzeby obserwacji dyspensacyjnej nie zostaną ustalone;

 • Grupa II obejmuje wszystkich tych, którzy mogą być zawarte w grupie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, z zidentyfikowaną otyłością, podwyższonym poziomem cholesterolu, palaczy, alkoholu, narkotyków i innych środków. W takim przypadku nie mają chorób przewlekłych, które wymagają obserwacji dyspensacyjnej. Taki obywatele powinni podać kontrolę lekarza-terapeuty z powołaniem korekty leków (ze względów medycznych);
 • Obywatele, z zidentyfikowanymi chorobami przewlekłymi, które należy przestrzegać, a świadczenie specjalistycznej pomocy, ustanawia III Grupa Zdrowia.
 • Gdzie poprosić o dozwolę i jakie dokumenty są potrzebne?

Jeśli rok urodzenia obywatela spada na powyższą listę, wtedy musi skontaktować się z instytucją medyczną (policlinic) w miejscu opieki zdrowotnej pierwotnej opieki nad przejściem warsztatu. Ponadto, nawet w przypadku, gdy data urodzenia spadnie na koniec roku, inspekcja zapobiegawcza można wykonać od początku roku.

Ważny! Obywatel musi być przymocowany do tego poliklinicznego, gdzie wydaje się, że wydaje się przekazać klinikę.

Dokumenty dla Clockworking:

paszport;

 • Polityka medyczna.
 • Algorytm egzaminacyjny jest następujący:

W biurze lekarza lekarza lub w recepcji poliklinowej konieczne jest wypełnienie kwestionariusza i zgody na interwencję medyczną.

 1. Aktualizacje przy wyznaczonej analizie czasu.
 2. Wypełnij wszystkie obowiązkowe specjalistów.
 3. Podejście powtórzyło terapeutę. Według wyników konkluzji specjalistów i analiz, ustalana jest grupa zdrowotna i zapoznanie się z środkami zapobiegawczymi mające na celu zmniejszenie ryzyka chorób.
 4. Jeżeli wykryto przewlekłą chorobę w wyniku clizyzacji, przepisywany jest obywatel wtórny, który obejmuje konsultacje z wąskimi specjalistami.
 5. Płatna produkcja do dyspensacji

Bezpłatne CLISSERION W 2020: Informacje miejscowe, które obejmują, kiedy i dlaczego idą

Od 1 stycznia 2019 r. Norma ustawodawstwa pracy została weszła w życie, co zobowiązującego pracodawcę do zapewnienia pracownikom płaconym za przejście Clisserizacji (art. 185.1 TC). Pracownik ma prawo poprosić ich o pisemne oświadczenie i koordynację z przywództwem.

W czasie badań pracownik zachowuje miejsce pracy i średnich zarobków. Ogólnie zapewnione jest tylko jeden dzień, ale są kategorie obywateli, którzy polegają na dwóch opłaconych dni do dyspensacji:

"Prelings" (do kogo przed rozpoczęciem wieku emerytalnego pozostawały 5 lat i mniej);

 • Odbiorcy emerytur i pensjonatów starszych.
 • Ale taka gwarancja może wykorzystać tylko tych pracowników, których rok urodzony w dezymarstwie w pewnym roku. Jeśli obywatel życzy niezależnie poddać się analiz i skonsultować się ze specjalistą, będzie to wspólne badanie. Co nie jest przypadkiem obejmującym świadczenie płatnych dni związanych z dyspensacją.

Czy można uczestniczyć w programie, jeśli nie pracujesz oficjalnie?

Zamówienie Ministerstwa Zdrowia nr 124N Zdefiniuj listę grup osób dorosłych z zastrzeżeniem dozowania:

obywatele pracy;

 • Obywatele nie pracowali oficjalnie;
 • Osoby otrzymujące edukację w pełnym wymiarze godzin w instytucjach edukacyjnych.
 • Dlatego każdy dorosły ma prawo poddać się badaniu w ramach programu klinicznego.

Niedozwolenie w 2020 r.: Jakie ankiety są dostępne na OMS

Administracja Miasta Jekaterynburga

Bezpłatne CLISSERION W 2020: Informacje miejscowe, które obejmują, kiedy i dlaczego idą

Bezpłatne CLISSERION W 2020: Informacje miejscowe, które obejmują, kiedy i dlaczego idą

 • Departament Zdrowia miasta Jekaterynburg
 • Departament Edukacji Miasta Yekaterinburg
 • Departament Koordynacji Pracy na temat zapobiegania i kontroli uzależnienia od narkotyków
 • Komisja Polityki Młodzieży
 • Miejska instytucja budżetowa Yekaterinburg Center dla wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dialogu nieletnich
 • MBU "Centrum pomocy społecznej i psychologicznej dla dzieci i młodzieży" projekt "
 • Wszyscy partnerzy

Czy warto iść do lekarza, kiedy nic nie boli? Od "małych" objawów, poważnych, przewlekłych zaburzeń często rozpoczynają się, a nowotwory nowotworowe przyciągają uwagę, gdy osoba jest już trudna do pomocy. Ich terminowe wykrywanie pozwoli zachować zdrowie, życie i zdolność do pracy.

Wydajność jest programem mającym na celu zapobieganie i wczesną diagnozą chorób somatycznych. Zamówienie, objętość ankiet podczas kliniczania podlega kolejności Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej nr 124N od marca 2019 r.

Jak zorganizować i przekazywać clistress

Przejście inspekcji prewencyjnych jest zalecane i dostępne dla absolutnie wszystkich obywateli Federacji Rosyjskiej z 18 lat. Ale kliskość nie jest obowiązkiem dorosłej ludności: wszyscy decydują się, czy skontaktuje się z kliniką i postępuje zgodnie z instrukcjami lekarza.

Climpacerizacja odbywa się w 2 etapach. Początkowy etap jest zalecany wszystkim wnioskodawcom, drugim etapie lub obniżeniu - w obecności wskazań. Ponadto wszyscy dorosłych obywatele Federacji Rosyjskiej mają prawo do bezpłatnych rocznych inspekcji zapobiegawczych. Nie zastępują dystrybucji, jak przechodzą na skrócony program, nie ma oncoscing.

Osoba, która chce dbać o jego zdrowie, może być zainteresowany, do których lekarze są zorganizowani i prowadzi dozownik. Na etapie tego etapu jest to terapeuta i ginekolog położnikowy (dla kobiet). W drugim etapie neuropatolog, urolog lub chirurg, proktolog może "połączyć"; Dla osób starszych - dodatkowo okulista, Otolaryngologist.

Jak jest pierwszy etap

Algorytm początkowego etapu w 2020 r. Nie podlegał znaczącym zmianom. Badanie zaczyna się od nagrywania do terapeutyka obwodowego lub bezpośredniego nagrania na pokwitowaniu kliniki, do którego przymocowany jest pacjent. Podczas recepcji lekarz:

prowadzi badanie stanu zdrowia, styl życia;

 • Mierzy wzrost, masy ciała, okrąg talii (antropometria);
 • Mierzy puls, ciśnienie krwi (ciśnienie krwi);
 • Daje wskazówki dotyczące badań laboratoryjnych, instrumentalnych.
 • Lista analizy i wielokrotność wizyt innym specjalistom jest określona przez wiek osoby. Tak młodzi ludzie (18-39 lat włącznie) odbywają się corocznie:

Pytający;

 • antropometria;
 • Pomiar ciśnienia krwi, EKG;
 • ocena prawdopodobieństwa chorób sercowo-naczyniowych;
 • Ogólny test krwi (skrócony przez UAC), cukier, cholesterol;
 • Kontrola ginekologa (kobiety).
 • Nieco rzadziej - 1 raz w 2 latach zalecana fluorografia (skrócona FLG), a co 3 lata - kontrola terapeuty w przypadku braku skarg. Podstawową badaniem osób w wieku roboczym obejmuje również pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Obywatele z 40 lat mają inspekcje każdego roku. Poniższa tabela odzwierciedla, jak zakres ankiety zmienia się w zależności od wieku.

Lista procedur.

Wielość ankiet Od 18 do 39 lat włącznie
Od 40 do 64 Twarz ponad 65 lat Kwestionowanie, ocena złych nawyków, ryzyko choroby
1 Czas / rok dla wszystkich kategorii Pomiar ciśnienia krwi, masy ciała, wzrost, talia
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego Pomiar ciśnienia krwi, masy ciała, wzrost, talia
1 Czas / rok dla wszystkich kategorii Flg.
1 Czas / 2 lata na wszystkie kategorie EKG.
Po pierwszej klinice i od 35 lat - rocznie 1 czas / 2 lata Pomiar wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego
Podczas pierwszej wizyty 1 raz / rok Ginekolog położnik
Terapeuta Pomiar ciśnienia krwi, masy ciała, wzrost, talia
1 czas / 3 lata Badania krwi: dąb, cukier, cholesterol Ginekolog położnik
Dla kogo drugi etap jest konieczny Pomiar ciśnienia krwi, masy ciała, wzrost, talia

Jeśli choroba somatyczna została ujawniona instytucji medycznej, istnieje wysokie ryzyko rozwoju jednego z nich, pacjent jest wysyłany do dalszego ponownego oceny. Jego objętość jest określana indywidualnie. Niektóre procedury diagnostyczne (na przykład skanowanie dupleksu tętnic szyi i głowic) mają wysokie koszty i są dostępne w polityce OMS tylko ze względów medycznych.

W drugim etapie dyspensacji obejmuje:

Konsultacje z neurologiem (skargi, dane dotyczące udaru).

 1. Skanowanie dupleksu tętnic głowy i szyi. Konieczne jest dla mężczyzn od 45 lat i kobiety od 54 lat na tle nadwagi i duże prawdopodobieństwo chorób sercowo-naczyniowych, po udaru.
 2. Kontrola przez Coloproktologa, jeśli to konieczne, Rektoronoskopia.
 3. Kolonoskopia w kierunku proctologa (ujawniając rak odbytnicy).
 4. Kontrola urologa lub chirurga dla mężczyzn od 45 do 64 lat, jeśli wartość antygenu specyficznego dla prostaty (skrócona PSA) przekracza 4 ng / ml.
 5. Ezofagogastroduodenoscopy podczas identyfikowania guza przełyku, żołądek.
 6. RTG, tomografia płuc - z podejrzanym nowotworami złośliwym.
 7. Spirometria. Prowadzić palaczy, osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
 8. Konsultacje z Otolaryngologa dla obywateli od 65 lat w przypadku utraty wartości słuchu.
 9. Badanie w ginekologa (diagnoza raka szyjki macicy lub skrzynia).
 10. Konsultacje z agentami okulistycznymi -Pace od 40 lat w obecności wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego i pacjentów, po 60 latach - z poważnymi naruszeniem naruszenia.
 11. W jaki sposób program dyspensacyjny działa w 2020 roku

Jakie zmiany miały miejsce w kolejności i objętości opieki prewencyjnej? Tak więc młodzi ludzie przechodzą dystrybucję co 3 lata. Jednak na żądanie mogą odwiedzić roczną inspekcję, która obejmuje:

Kwestionowanie, analiza ryzyka chorób naczyniowych;

 • przechodzące testy krwi;
 • Wizyta w ginekologa.
 • W 2020 r. Przejście było odwiedzanie polikliny z tych, którzy urodziły się w 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 i 2002. Ponadto badanie jest również tym, który zamierza 40 lat i więcej. Jeśli obywatel urodził się w tym roku, który jest wymieniony w kategoriach dyspensacyjny, w obecnym roku kalendarzowym może przekazać lekarze zarówno przed, jak i po dacie urodzin.

Bezpłatne OncoCurning.

Nieuczciwość w 2020 r. Obejmuje bezpłatny oncoscing. Jest przeprowadzany na wszystkich etapach.

W pierwszym etapie terapeuta prowadzi badanie możliwych czynników ryzyka, bada skórę i błony śluzowe w celu zidentyfikowania nowotworów, kolpatów węzłów chłonnych i dławik tarczycy. Kobiety uczęszczają na ginekologa położnika. Lista innych ankiet dla osób. Które formalnie nic nie przeszkadza, odzwierciedlone w poniższej tabeli.

Nazwa procedury

Wiek obywatela Mammografia
Kobiety od 40 do 75 lat, 1 raz w ciągu 2 lat Płynna oncocytologia z szyjką macicy
Kobiety od 18 lat, 1 raz w ciągu 3 lat Ezopofagogastroduodenoscopy.
Mężczyźni, kobiety w 45 lat Cal na ukrytej krwi
Mężczyźni, kobiety od 40 do 64 lat - 1 raz w ciągu 2 lat, a potem - rocznie Krew na PSA.
Mężczyźni od 45 do 64 lat, 1 raz od 5 lat Oncoscing w drugim etapie jest wykazywany pacjentom z podejrzliwością raka i obejmuje:

RTG lub komputerowa tomografia płuc;

 • FGDS;
 • Kolonoskopia (Rektoronoskopia);
 • Konsultacja chirurga (urolog) dla mężczyzn.
 • Badania na 1 i 2 etapy są dostępne na OMS, propozycję płacenia za manipulacje lub analizy jest dodatkowo nielegalne. Jeśli eksperci odrzucają onkozwirowanie lub nalegają na przekazywanie go na własny koszt, konieczne jest skontaktowanie się z firmą ubezpieczeniową przez infolinię telefoniczną wskazaną na polityce medycznej.

Wybierz czas na dozwolę

Co jeśli obywatel pracuje lub zajęty w ciągu tygodnia pracy, a jedynie oficer służbowy przyjmuje weekend w klinice? Trudności z wyborem czasu na opiekę nad sobą odmówiono nawet z inspekcji prewencyjnej. W 2020 r. Dorośli mogą umówić się na spotkanie w dogodnym czasie.

Istnieją zmiany dotyczące możliwości obrotu w godzinach wieczornych lub weekendach. Jednak każdy policlinic może mieć własne cechy organizacji recepcji prewencyjnej. Aby wyjaśnić, o której godzinie usługa jest dostępna dla ludności, konieczne jest skontaktowanie się z obiektem medycznym.

Ponadto zatrudnionych obywateli mają prawo wziąć dzień wolny i poświęcić jego clizyzacji, a pracodawca musi go zapłacić. Częstotliwość takich weekend odpowiada wielozadaniom inspekcji według wieku: ludzie do 40 lat - 1 dzień 1 raz od 3 lat, a twarze od 40 lat mogą cieszyć się taką szansą rocznie.

Jak zapisać się do dyspensacji

Badanie prewencyjne jest dostępne dla wszystkich obywateli Federacji Rosyjskiej od 18 lat, niezależnie od tego, czy osoba została zatrudniona, otrzymuje emeryturę, uznaną za bezrobotnych lub jest na urlopie, aby dbać o dziecko.

Aby odnosić się do dozwoly, wymagane są 2 dokumenty: paszport i polityka medyczna. Badanie przeprowadza się w klinikach, ratownictwie, ośrodkach zdrowia. Możesz wyjaśnić informacje na stronie internetowej lub telefonicznej instytucji medycznej. Obywatel musi "dołączyć" do kliniki; Wybierz ubezpieczenie medyczne i napisz aplikację usługową co roku.

Wybierając instytucję medyczną, możesz zarejestrować się do dyspensacji w taki sposób:

z osobistą obsługą;

 • Według Registry / Call Center;
 • przez portal regionalny pacjenta;
 • Z pomocą usług publicznych.
 • Aby przekazać badania w krótkim czasie, obywatel musi najpierw skontaktować się z kliniką i wyjaśnić, jak przejść testy w dniu obsługi.

Procedura dozowania jest:

Odwołanie do instytucji medycznej, "przywiązanie", wypełnienie dobrowolnej zgody na interwencję. Pytający.

 1. Uzyskanie arkusza trasy, laboratorium, badania instrumentalne według wieku.
 2. Kontrola lekarza, dla kobiet - dodatkowo położnik-ginekolog. Uzyskanie zaleceń, wydawanie paszportu zdrowotnego, definicję do grupy obserwacji dyspensacyjnej.
 3. Egzamin dogłębny (2 faza) przy identyfikacji chorób. Terapeuta konsultacji, otrzymywanie zaleceń.
 4. Gdy warunki patologiczne znajdują się na poziomie 2 etapu, obywatel zapewnia bezpłatne medyczne, w tym pomoc zaawansowaną, leczenie w sanatorium.

Wydajność - prawo każdego obywatela do opieki nad jego zdrowiem. Składa się z 2 etapów i obejmuje obowiązkową onCongoination, mające na celu identyfikację raka we wczesnych etapach. W 2020 r. Można przekazać blaskalizację wieczorem w weekendy lub podczas pracy z płatnym urlopem.

Niedozwolenie w 2020 r.: Jakie ankiety są w nim uwzględnione, a jakie lata przechodzi z kontroli medycznej?

- Dobry dzień. Powiedz mi, kto może przekazać blasność w 2020 r. I jakie ankiety można przekazać?

Koncepcja i cechy

Rosjanie mają dziś okazję mieć kompleksowe badanie za darmo, co umożliwia wyciągnięcie wniosków o stanie ich zdrowia. Wydajność jest badanie fizykalne mające na celu określenie chorób przewlekłych i ryzyko ich dalszego rozwoju.

Program badawczy w ramach kliniczania obejmuje inspekcję w niektórych specjalistach, a także szereg analiz i ankiet. Wydarzenia te są przeprowadzane w klinice w miejscu załącznika.

Wspinaczka jest uniwersalna, ale jego przejście ma rację, a nie obowiązek. Obywatel podlega wspinaniu się tylko na wyniki podpisania pisemnej świadomej zgody. Nie podano żadnych sankcji dla tych, którzy nie przechodzą do dyspensacji w 2020 roku.

Ogólne omawianie populacji zaczęło się odbywać w kraju od 2013 r., A zgodnie z Ministerstwem Zdrowia, 87 milionów ludzi zostało przekazanych w tym okresie.

Począwszy od 2018 r. Oncopoisk został rozszerzony między ankietami

Od maja 2019 r. Zastosowano dodatkowe Oncosrintings: Test pap dla kobiet (18-64 lat);

 • Mammografia dla kobiet 40-75 lat;
 • Określenie PSA we krwi dla mężczyzn w 45, 50, 55, 60 lat iw 64;
 • Analiza zawartości jelit na ukrytej krwi: dla mężczyzn i kobiet 40-64 lat 1 raz co dwa lata, na resztę - rocznie.
 • Ezopofagogastroduodenoscopy (EGDS) - za 45 lat.
 • Kto ma prawo przejść poprzez bezpłatną blaszek w 2020 roku

Aby przejść blasność, jest to konieczne:

Uzyskaj Polis Oms.

 1. Mieć przywiązanie do kliniki.
 2. Odpowiedni w wieku.
 3. Wydajność prowadzona jest co trzy lata. Możesz przejść przez nią w ciągu roku, gdy obywatel skończył 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 i 39 lat.

A zatem,

W 2020 r. Prawo do swobodnej dyspensacji należy do obywateli następnej rocznicy urodzeń 1981; :

 • 1984;
 • 1987;
 • 1990; 1993;
 • 1996;
 • 1999;
 • 2002;
 • Obywatele starsi niż 40 lat.
 • Kto ma prawo do badania, niezależnie od roku urodzenia

Osoby, które w czasie przejścia warsztatów zostały już spełnione ponad 40 lat, mogą być clisserize rocznie. Również prawo do rocznego badania otrzymuje niektórych obywateli z liczby preferencyjnych kategorii bez uwzględnienia ich wieku.

A jeśli rok nie jest odpowiedni i nie ma prawa do rocznego przejścia?

Jeśli nie masz pod warunkiem blaszania według wieku i nie czujesz się na preferencyjnych kategoriach, masz prawo do przekazania:

Badanie zapobiegawcze w poliklinice w miejscu załącznika.

 1. Badanie w centrum zdrowia.
 2. Harmonogram dla dzieci

Dzieci ulegają dyspensacjom w specjalnym porządku.

Aby przeprowadzić badanie lekarskie, musisz nagrać go w recepcji na pediatrę w klinice . Objętość ankiet będzie zależeć od wieku: do roku;

 • 1-3 lata;
 • 4-5 lat;
 • 6 lat;
 • 7 lat;
 • 8-9 lat;
 • 10 lat;
 • 11-12 lat;
 • 13-letni;
 • 14 lat;
 • 15-17 lat.
 • Największy kompleks ankietowy będzie musiał przejść przez dzieci do roku. Obejmuje w swoim składzie: przejście inspekcji po urodzeniu i dalej: w 1, 2, 3 miesiące, o 12 miesiącach.

W określonym czasie należy przeprowadzić badanie pediatryczne w wieku 1 roku 3 miesięcy; 1 rok 6 miesięcy; 2 i 3 lata.

 • Dla
 • Dzieci 4-5 lat W dyspensacji, pediatrze i inspekcjach dentystycznych. 6 lat
 • В Dziecko będzie musiało przejść inspekcje od następujących specjalistów: pediatra;
 • dentysta;
 • neurolog;
 • chirurg;
 • traumatolog ortopedyjski;
 • okulista;
 • Otorhinolaryngologologist;
 • psychiatra;
 • Ginekolog dziecięcy, urolog-androlog;
 • Endokrynolog.
 • Ponadto konieczne jest przekazanie ogólnego badania krwi, moczu, uczynić ultradźwiękową jamę brzucha, nerki, echo-kg i EKG.

7 lat

В Dziecko przechodzi inspekcje z pediatra, dentysty, neurologa, oftalmologa i otorinolarynologii. Oprócz badania lekarzy konieczne jest przekazanie dębu i OAM. 8-9, 11-12 lat

В Dziecko przechodzi inspekcje z pediatra i dentysty. Przy 10 lat konieczne jest przejście inspekcji z pediatra, neurologa i dentysty, endokrynologa i ortopedy, a także okulistą. W ciągu 13 lat dziecko musi przekazać badania lekarskie z pediatra, dentysty dziecięcego i okulistki. W wieku

 1. 14 lat Dodatkowo istnieją inspekcje nastoletnich psychiatry; Ginekolog - dziewczyny i urolog-androlog - chłopcy. W badaniach medycznych.
 2. 15-17-letni Nastolatki w kompleksie lekarzy wchodzą pediatra, chirurg, dentysta, endokrynolog, neurolog, traumatolog ortopedyjski, okulista, otorynolaryngolog, nastoletnie psychiatra, ginekolog, urolog-androlog. Oprócz kontroli lekarzy, będziesz musiał zrobić: dąb, OAM, ultradźwięk organów brzusznych, EKG.
 3. Przejście wspinaczni w 2020 roku

Aby przejść klinikę, konieczne jest skontaktowanie się z kliniką w miejscu załącznika i

Zapewnij następujący zestaw dokumentów Polis oms. :

 1. Poinformował dobrowolną zgodę na interwencję medyczną.
 2. Kwestionariusz (kwestionariusz) Aby zidentyfikować skargi związane z chorobami bez zakaźnymi, historią osobistą, warunki życia (palenie, spożycie alkoholu, charakteru odżywiania i aktywności fizycznej itp.), Dla osób powyżej 65 lat - ryzyko spadania, depresji, serca niepowodzenie itp.
 3. Co zawiera ankietę

Wielkość ankiety, która musi przejść przez obywateli, zależy od wieku i płci.

Procedura przekazywania blasności obejmuje przejście następujących kroków Twarz przygotowuje się do przejścia badania. Na wyznaczonym dniu konieczne jest pojawienie się w klinice rano na pustym żołądku. Aktywność fizyczna nie jest dozwolona do ankiet, w tym rano gimnastyki. Jeśli osoba ma ponad 40 lat, dodatkowo daje stale do ukrytych krwi: warunki dostarczania tej analizy muszą być wstępnie wyjaśnione w klinice. :

 1. Uzupełnij pierwszy etap dozowania. Kompleksowa ankieta składa się z kilku etapów. W pierwszym etapie otrzymasz listę tras ze wszystkimi ankietami, które musisz przejść w zależności od podłogi i wieku.
 2. Przyjść z wynikami na recepcji do terapeuty. Lekarz zapewni wyjaśnienia uzyskanych wyników, określi zespół opieki zdrowotnej, aw obecności wysokiego ryzyka chorób - Grupa obserwacyjna. Zgodnie z wynikami badań, osoba otrzyma paszport zdrowotny.
 3. Ukończ drugi etap dozowania. Jeśli zgodnie z wynikami badań, potrzeba dodatkowych analiz dowie się, osoba poprowadzi dogłębną etap wydawania.
 4. Zgodnie z wynikami całego kompleksu ankietowego należy odbywać kolejna konsultacja od terapeuty. Może zapewnić niezbędne zalecenia dotyczące odmowy palenia, rehabilitacji żywienia i wzrost aktywności fizycznej.
 5. Przy identyfikowaniu chorób przepisywany jest niezbędny leczenie, w tym specjalistyczną i zaawansowaną opiekę medyczną lub leczenie sanatoryjną.
 6. Osoba może być również wysłana do Departamentu Zapobiegania lekarskim, jeśli ma nadwagę ciała, otyłość lub inne czynniki ryzyka.

Pierwszy krok

Zawartość pierwszego etapu dozowania będzie się różnić w zależności od wieku.

Jeśli obywatel ma do 40 lat, to jest dostarczany przez wersję światła blaszki . On przejdzie: Ankieta lub ankieta.

 1. Pomiar wzrostu, masy ciała, określenie BMI, koła talii, ciśnienie krwi.
 2. Definicja cholesterolu we krwi, poziom glukozy we krwi, względne ryzyko sercowo-naczyniowe.
 3. Przechodzenie fluorografii.
 4. Sam EKG.
 5. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.
 6. Recepcja zgodnie z wynikami profilu: Aby zidentyfikować wizualną lokalizację onkologii, wargi śluzowej i jamy ustnej, palpation gruczoł tarczycy, węzły chłonne.
 7. Przesiewanie do identyfikacji onkologii.
 8. Kobiety dodatkowo podejmują inspekcję przez sanitariusza lub położną (od 18 lat): Wykonują rozmaz z szyjki macicy i prowadzą ankietę cytologiczną rozmazu.
 9. Konsultacje zapobiegawcze.
 10. Kompleks badań przy przekazaniu blasku między wiekami 40 lat bardziej obszerni

i obejmuje: Pomiar wzrostu, masy ciała, obwód talii, ciśnienie krwi.

 1. Prowadzenie ogólnego badania krwi: hemoglobina, leukocyty, se.
 2. Określanie poziomu cholesterolu we krwi za pomocą metodologii Express.
 3. Określanie poziomu glukozy we krwi pustych żołądka (dozwolona jest metoda ekspresowa).
 4. Wykrywanie ryzyka sercowo-naczyniowego (dla pacjentów 40-64 lat).
 5. Indywidualne doradztwo profilaktyczne.
 6. Fluorografia światła lub CT.
 7. Dla kobiet - mammografia, kontrola położnej z rozmazem.
 8. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.
 9. Dla mężczyzn 45 lat: wykrycie antygenu dla prostaty.
 10. Dla obu płci: Ezofagogastroduodenoscopy, badanie Cala na ukrytej krwi, pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.
 11. Jeśli w ostatnim roku pacjent przekazał jakiekolwiek testy, ich wyniki mogą być zawarte w dyspensacji.

Druga faza

Drugi etap dyspensacyjny dla osób poniżej 40 lat jest przeprowadzany w celu dalszego zbadania i wyjaśnienia choroby.

Ten etap musi zostać przekazany, jeśli wykryto odchylenia na pierwszym etapie Kontrola neurologa, chirurga lub koloproktologa (w tym Rektoroskopia, jeśli to konieczne). :

 1. Kolonoskopia: w podejrzanych chorobach onkologicznych okrężnicy.
 2. Radiografia płuc, CT płuca - w obecności podejrzenia nowotworów złośliwych płuc (mianując terapeuty).
 3. Kontrola lekarza w razie potrzeby w razie potrzeby ginekologa (dla kobiet powyżej 18 lat).
 4. Indywidualne doradztwo profilaktyczne lub doradztwo grupowe (szkoła pacjenta).
 5. Na drugim etapie zapewnia dozwolenie osób od 40 lat

inspekcja chirurga, lekarza-kolekcjonerologa; :

 • skanowanie dupleksu tętnic bracyjnych (dla mężczyzn z ryzykiem chorób przewlekłych);
 • Konsultacje urologa;
 • Kolonoskopia - z podejrzaną chorobą onkologiczną okrężnicy;
 • Spirometria - z podejrzanym ChBZ;
 • Dla kobiet: inspekcja przez położnictwa-ginekologa;
 • Ezopofagogastroduodenoscopy - z podejrzanymi nowotworami złośliwymi przełyku, żołądka i dwunastnicy;
 • Radiografia, płuca CT - z podejrzanymi nowotworami złośliwymi płuc;
 • Konsultacje o oftalmie dla pacjentów powyżej 40 lat z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym;
 • Indywidualne konsultacje.
 • Zapobiegawcze badanie lekarskie: co to jest i jak zdobyć

Jeśli wiek pacjenta nie znajduje się na liście do przejścia do przemyślenia i nie ma zastosowania do preferencyjnych kategorii, ma prawo kontaktować się z kliniką i przyjmować profesjonalne oczekiwania. Inspekcja może być przeprowadzona do wczesnego wykrywania chorób i ryzyka ich rozwoju. Ale w przeciwieństwie do klinice, zapobiegawcze badania lekarskie obejmuje mniejszą liczbę ankiet.

Zaletą badania lekarskiego jest to, że może przejść w każdym wieku na wniosek pacjenta. Jest on wolny i rocznie. Badania są zawarte w pierwszym etapie dozowania.

Przede wszystkim konieczne jest umówienie się na spotkanie z dzielnicą lub w Departamencie Zapobiegania lekarskim. W ramach głównej wizyty będziesz musiał przejść kilka analiz i zaplanować je rano.

W badaniu profilaktycznym

Wypełnianie kwestionariusza do identyfikacji skarg związanych z chorobami nie zakaźnymi, historią osobistą i warunkami życia (palenie, alkohol i aktywność fizyczna itp.). :

 1. Pomiar wzrostu, masy ciała, obwód BMI i talii.
 2. Oznaczanie cholesterolu, glukozy we krwi, względne czynniki (dla osób do 39 lat) oraz bezwzględne ryzyko sercowo-naczyniowe (od 40 do 64 lat).
 3. Fluorografia światła co dwa lata.
 4. Kontrola ginekologa położnika dla kobiet do 39 lat.
 5. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.
 6. Recepcja zgodnie z wynikami profilu: Aby zidentyfikować wizualną lokalizację onkologii, wargi śluzowej i jamy ustnej, palpation gruczoł tarczycy, węzły chłonne.
 7. Następnie, w recepcji lekarza lekarza, osoba ogłasza wyniki badania i przeprowadzenie kontroli w celu zidentyfikowania możliwych chorób onkologicznych z przepisem zaleceń.

Przy identyfikowaniu znaków i wysokie ryzyko częstości występowania, terapeuta wyśle ​​Ci do dodatkowego badania.

Weekend w pracy podczas przemyślenia

Obywatele pracy tego samego dnia otrzymują certyfikat o przejściu badania lekarskiego. W momencie Clizyzacji pracownicy mają prawo do zwolnienia z pracy przez jeden dzień roboczy.

Prawo do niego jest zapewnione pracownikom raz na trzy lata na podstawie sztuki. 185.1 Kodeks pracy. Jednocześnie pracownicy zachowują miejsca pracy i ich średnie zarobki.

Ponadto wspinaczka może również iść bez separacji od pracy wieczorem i w soboty.

Pracownicy przede wszystkim wieku (pięć lat przed wystąpieniem wieku emerytalnego) i emerytów, którzy otrzymują emeryturę o starej wieku lub długości służby, mają prawo liczyć na zwolnienie z pracy przez dwa dni robocze raz w roku.

Aby to zrobić, powinni zgodzić się z przywództwem dni wspinania się na zegarki i złożyć wniosek o zwolnienie z pracy.

Zatem dozwalność populacji ma na celu zapobieganie zachorowalności. Dla jej przejścia nie musisz mieć żadnych skarg i powodu do odwołania się do lekarza.

W 2020 r. Obywatele z 1981 r., 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, a osoby w wieku 40 lat mogą przejść do klinizacji.

Każdego roku, zasady przekazywania zmiany blaszności: nowych ograniczeń lub relaksacji są dodawane do nich, a wykaz procedur stale się rozwija. Przeanalizowaliśmy to, co dokładnie zmieniło w 2020 r. W prowadzeniu Clisserization i w jaki sposób należy go odbyć. Poznasz wszystkie cechy tej procedury i jakie prawa masz podczas jego przejścia.

Pobierz dokument PDF.

Rozwiązywanie 2020 - Aktualne informacje

Obecnie dyski 2020.

Nie odbyło . Powodem jest rozprzestrzenianie się zakażenia Coronavirusa Covid-19 w Rosji i na świecie. Odpowiednia kolejność Signiting Mishoustina został opublikowany w portalu prawnym. Specyficzne przerwy do dozowania Скачать документ в формате PDFNie nazywaj się . Uruchomienie programu zostanie zaimplementowane tylko po nowym zamówieniu. W tej chwili rząd obiecuje wznowienie dozwoly na pierwszej okazji. Zauważamy również, że w wielu mediach istnieje informacje, które zatrzymują się bezpłatne badanie kliniczne, jest przedłużony do końca 2020 r. Potwierdza to dekret numer 432 kwietnia 3 kwietnia. Jednocześnie, w dniu 20 maja, mówiąc w Radzie Federacji, zastępca premiera Tatiana Golikova oświadczyła, że ​​rząd będzie starał się wznowił Clizyzacji natychmiast, gdy tylko ryzyko Coronavirus spadnie, to znaczy na pierwszej okazji.

Jeśli program zostanie zatrzymany, do końca tego roku, kwestia przesunięcia grup wiekowych pozostanie otwarta, której nastąpiła blaskacja w 2020 r., A kto musiał przejść przez nią w 2021 roku. Prawdopodobnie wszystko zależy od zakresu rozprzestrzeniania się infekcji wirusowej w naszym kraju.

Co jest dozowna?

Dyspensacjonalizacja jest kompleksem badań medycznych i konsultacji mających na celu ocenianie zdrowia pacjenta. To jest masowe wydarzenie, które odbywa się corocznie dla osób o różnych porodach. Dzięki swojej pomocy lekarze mogą stwierdzić ogólny stan zdrowia ludności w pewnym obszarze jako całości i rozwiązać w szczególności problemy poszczególnych osób.

Na co to jest konieczne?

Dyspensacjonalizacja jest sposobem na poprawę zdrowia każdego indywidualnego obywatela i zapobiegania rozwojowi poważnych chorób (gruźlica, onkologia, HIV i dziesiątki innych strasznych diagnoz). Za pomocą okresowej pełnej kontroli możesz zidentyfikować większość niebezpiecznych problemów zdrowotnych.

Jest to dla tego, że istnieje dozownik. To pozwala

swobodnie przejść przez wszystkich niezbędnych lekarzy W zależności od reklamacji i zidentyfikowanych objawów Państwo płaci za wszystko, więc takie badanie na dużą skalę nie jest dobre: ​​korzystne jest dla każdego obywatela kraju. .Różnica blaszek i badania lekarskiego

- Jest to pełniejsza procedura, obejmująca najwyższą możliwą "obszar badawczy", który można przeprowadzić w krótkim czasie. Jednak przeprowadza się rzadziej niż badanie lekarskie - co trzy lata.

Dozwolenie To samo odbywa się co roku, ale obejmuje mniej analizy i badań:

Inspekcja zapobiegawcza Badanie pacjenta.

 1. Ważenie, pomiar wzrostu i obliczania wskaźnika masy ciała.
 2. Badanie krwi na glukozie i cholesterolu.
 3. Definicja ryzyka sercowo-naczyniowego:
 4. od 18 do 39 lat - ryzyko względne;
  • Od 40 lat - bezwzględne ryzyko.
  • Fluorografia lub promieniowanie rentgenowskie płuc.
 5. Usuwanie EKG.
 6. Badanie ginekologiczne (dla kobiet tylko od 18 do 39 lat).
 7. Recepcja zgodnie z wynikami profilu: Aby zidentyfikować wizualną lokalizację onkologii, wargi śluzowej i jamy ustnej, palpation gruczoł tarczycy, węzły chłonne.
 8. W związku z tym nie można nazwać kompleksowym: lekarze mogą pominąć coś w tym procesie. Dlatego obywatele, którzy mają 40 lat

Co roku jest warta, aby przejść dystrybucję i otrzymaj kompletny zestaw usług medycznych. Przejście rezygnacji - obowiązek lub w prawo?

Obywatel ma prawo nie martwić się o stan jego zdrowia, a nie poddać się dyspensacji. W tym przypadku tęskni za jego rokiem i będzie mógł przejść bezpłatny egzamin nr wcześniej niż trzy lata (lub po wykonaniu go 40 lat).

Jednak lepiej jest skorzystać ze swojego prawa - istnieje wiele pozytywnych cech w warsztacie:

Pełny darmowy

 1. : Nie musisz nic zapłacić, wystarczy przyjść do kliniki. Prostota
 2. : Nie wymaga rejestracji żadnych dokumentów, wystarczy przedstawić paszport i politykę OMS. Wysoka prędkość
 3. : Wszystkie procedury prowadzone są dosłownie dziennie lub dwa, pacjenci z dyspensacją są poza kolejnością jednego czasu. Dostępność
 4. : Dyspensacyjny biegnie, aby wszyscy obywatele mogli się czuć, czyli, w tym w weekendy i wieczorem "po studiach" zegar. Opieka medyczna
 5. : Lekarze są zadowoleni, gdy pacjenci przychodzą do dyspensacji, ponieważ ubezpieczenie medyczne otrzymuje pieniądze i poprawia statystyki. W związku z tym lekarze i personel medyczny pomogą szybko i wygodnie przekazać inspekcje. To prawo jest dostarczane przez państwo. Dlatego wszyscy obywatele mogą przejść, niezależnie od dostępności lub braku odliczeń pracy i podatków.

Ludzie pracujący mają prawo do co najmniej jednego dnia za trzy lata do przejścia postępowania. Ci, którzy pozostają

5 lat lub mniej na emeryturę (i kto jest już na emeryturze ), zdobądź 2 dni każdego roku na Clizyzacji. Innowacje w 2020 roku

Wydajnik stale przechodzi zmiany, głównie na lepsze. Ministerstwo Zdrowia próbuje zoptymalizować proces, dzięki czemu ankieta jest jak najbardziej wydajna. Tak więc, w 2020 roku, siedem czeków pojawiło się na najczęstszych klient na liście obowiązkowych procedur dla wszystkich grup wiekowych. Dzięki tej innowacji lekarze planują poprawę statystyk wykrywania chorób onkologicznych w wczesnych etapach.

W noworodku 2020 szczególna uwaga lekarzy zostanie wypłacona najszerszym pokoleniu: dla pacjentów, których wiek przekracza 65 lat, wprowadzono nowe środki przesiewowe. Odbywa się to w celu zapobiegania lub hamować niektóre zmiany związane z wiekiem, które mogą wyraźnie pogorszyć jakość życia. Teraz oprócz standardowych procedur, ludzie mogą przejść

Dodatkowe testy dla następujących chorób: kruchość kości;

 • tendencja do upadków;
 • subderepression;
 • senile astenia;
 • różne zaburzenia poznawcze;
 • Inne państwa związane z wiekiem pacjenta.
 • Jeśli weźmiemy pod uwagę, że program dezorganizacji rozszerzył się z kilkoma nowymi badaniami, a następnie wszystkie układy organizmu mogą być sprawdzane. W konsekwencji,

Jakość życia emerytów może być lepsza Jeśli wyleczysz wszystkie problemy odkryte lub przynajmniej poprawić ogólny stan ciała. Co jest zawarte w badaniu podczas dyspensacji

Dozownik składa się z dwóch etapów, w których pacjent otrzymuje praktycznie pełne badanie lekarskie mające na celu określenie wielu chorób. Po pierwszym, powierzchownym etapie, na podstawie otrzymanych informacji, lekarz może przypisać badania profilu pokazane przez tego konkretnego pacjenta.

Pierwszy etap dyspensacji jest próba.

Zawartość pierwszego etapu dozowania będzie się różnić w zależności od wieku.

ujawnić głębsze choroby Przez podstawowe analizy i badania stosująca lekarzy podczas diagnozy. Wiele zabiegów staje się dostępne tylko wtedy, gdy osiągnięty jest pewien wiek. Po przeprowadzeniu dystrybucji następujące działania. Ankieta pacjenta; :

 1. Ważenie, pomiar wzrostu i obliczania wskaźnika masy ciała;
 2. Badanie krwi na glukozie i cholesterolu;
 3. Fluorografia lub płukanie rentgenowskie;
 4. od 18 do 39 lat - ryzyko względne;
  • Od 40 lat - bezwzględne ryzyko.
  • Fluorografia lub promieniowanie rentgenowskie płuc.
 5. Biorąc EKG;
 6. Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego;
 7. Badanie ginekologiczne (tylko dla kobiet w dowolnym wieku);
 8. Badanie rozmazu z szyjki macicy na cytologię (od 18 do 64 lat);
 9. Definicja PSA (antygen specyficzny dla prostaty) we krwi (tylko dla mężczyzn z 45 lat);
 10. Ogólny test krwi (od 40 lat);
 11. Analiza odchodów dla ukrytych zrzutów krwi (od 40 lat);
 12. EFGDS (w 45 lat);
 13. Mammografia (od 40 lat);
 14. Testowanie na monatorach (od 18 lat).
 15. Po przejściu wszystkich tych procedur pacjent zbada terapeutę. Ważne jest, gdy sprawdzono nie ukrywanie jednej skargi. Co więcej opiszysz terapeutę swojego dobrego samopoczucia

Dokładniej, zdefiniuje możliwy problem I wyznacza konsultacje specjalistów i dodatkowych badań. Jeśli coś ukryjesz, problem może pozostać nie do zniesienia przez kolejne trzy lata.

Kolejny etap wypoziomowania

Drugi etap dyspensacyjny dla osób poniżej 40 lat jest przeprowadzany w celu dalszego zbadania i wyjaśnienia choroby.

- Przekazywanie specjalistów i dodatkowe analizy lub badania oparte na wynikach pierwszego etapu. Terapeuta powinien zbadać wyniki testów, porównują je ze skargami otrzymanymi od pacjenta i wskazują, jak skontaktować się. Po wygody wykonane są konsultacje z następujących profilowanych lekarzy: neurolog, otorhinolaryngolog, okulista, chirurg lub urolog, chirurg lub proktolog, położnik-ginekolog.

Ponadto można powołują dodatkowe badania: radiografia lub tomografia obliczana światła, kolonoskopii, EFGDS, ReorgeganoSoskopii, spirometrii, skanowanie dupleksów tętnic brachiocefalicznych.

Zgodnie z wynikami drugiego etapu dozowania

Będzie kolejna konsultacja z terapeutą . Na jej podstawie lekarz musi dokonywać ostatecznych wniosków i dokonać diagnozy, jeśli jest. Ponadto grupa zdrowia jest przypisana w wyniku przejścia Clisserizacji. Grupy zdrowotne po dyspensacji

Procedura obejmuje przydzielenie osoby do jego stanu pewnej grupy zdrowia i konsultacji. Po dwóch etapach kontroli terapeuta przypisuje jedną z trzech grup zdrowotnych do pacjenta:

I Group.

 • - Jest to prawie całkowicie zdrową osobą, która nie ma przewlekłych chorób typu nie zakaźnego ani czynników, które mogą prowadzić do ich rozwoju. Grupa II.
 • - Nie ma przewlekłych chorób nie zakaźnych, ale istnieją pewne czynniki, które mogą prowadzić do ich wyglądu. Grupa III.
 • - Pacjent ma choroby, które muszą być wyleczone. W tym przypadku obserwacja z dyspensacją jest bezpośrednio zapewniająca opiekę medyczną. Ponadto, ta grupa obejmuje pacjentów, których warunek daje powód, aby przyjąć obecność chorób. Te ostatnie są mianowane dodatkowymi badaniami, które nie zostały uwzględnione w dyspensacji. Po przypisaniu grupy zdrowotnej lekarz prowadzi konsultacje pacjentowi. Jeśli istnieją czynniki ryzyka, terapeuta daje zalecenia dotyczące ich korekty. W przypadku przypisywania trzeciej grupy

Wyznacza dodatkowe badania i obserwacja dyspensacyjna. Ludzie tego roku urodzenia mogą przekazać blasność w 2020 roku

Dla większości ludzi istnieje ograniczenie w dyspensacji: można go przekazać nie więcej niż raz na trzy lata. A nie woli, ale przez rzeczywisty rok urodzenia. Tylko obywatele, których wiek można uniknąć - 40 lub więcej. Górny próg wieku nie jest dostarczony.

W związku z tym koniczyny są układane przez osoby, które urodziły się w 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, a także

Czyje rok urodzenia 1980 i wcześniej Niewielcy obywatele praw do dyspensacji nie mają. Wszystkie badania lekarskie są ich bezpośrednio przewidziane w miejscu badania w obowiązku. .

Jak pamiętać, kiedy zdać dozwolę?

Pamiętaj tylko o prostym formule: jeśli jesteś

Wiek można podzielić na trzy bez pozostałości , W tym roku możesz zdać dozwolę. Wzór jest istotny dla obywateli w wieku od 18 do 40 lat. Po 40 latach procedura ta może zostać przekazana rocznie, pomimo ograniczeń. Jeśli zdałeś profilaktyczne badanie fizyczne, nadal masz prawo przejść przez dozwolę.

Czy to możliwe, aby przejść blasność, jeśli rok nie jest odpowiedni?

Niestety, możliwe jest, aby przejść bezpłatną dozwolę tylko do "swojego" roku: czyli, gdy potrzeba wszystkich innych obywateli podobnego roku urodzenia. Jeśli przegapiłeś termin, trzeba będzie czekać na następny okres.

Jednak nie wszystko jest takie złe. Jeśli uda ci się pominąć cały rok na przejście wspinaczki

Możesz przekazać zapobiegawczy badanie lekarskie . Taka procedura nie obejmuje podobnej dyspensacji zakresu, ale pozwala zidentyfikować podstawowe problemy zdrowotne na początku etapu. I nie musisz czekać na trzy lata. Zaprojektowanie badania lekarskiego odbywa się raz w roku, ale nie wtedy, gdy istnieje blask. Oznacza to, że nie musisz wybrać, który z ankiet, aby przejść pierwszy: będziesz dostępny lub dyspensacyjny lub badanie fizyczne.

Jak przekazać blasność w 2020 roku

Aby przejść blasność, konieczne jest posiadanie polityki obowiązkowej ubezpieczenia zdrowotnego i czasu, aby przejść przez wszystkie ankiety i zdobyć wniosek z ostatecznymi poradami.

Nagrywanie w kontroli

Zawiadomienie do inspekcji nie jest wymagane. Policlinic i tak wie, że w konkretnym roku jesteś położony przez dyskusję roku. Jednak musisz wiedzieć, o której godzinie znajduje się podświetlony zegar na pacjentów przechodzących do tej procedury. Dość

Zadzwoń do rejestru i zapytaj Nie musisz nigdzie iść. Możesz przejść inspekcję w klinice, do której jesteś dołączony. Ważne jest, aby instytucja ma możliwość wydania wszystkich niezbędnych procedur i pozwoleń na to.

Przy okazji: Przed dyspensacją nie zapomnij zebrać odchodów i testów moczu w specjalnych pojemnikach do próbek biologicznych. Można je kupić w aptece. Nie przynoszą testów w słoikach, butelkach i pudełkach dopasowanych: wpływa to na dokładność wyniku.

Przejście wspinaczki

W czasie powołanym w klinice wszyscy, którzy chcą przejść do paszportu i polityki OMS. Jeśli

Są pewne dokumenty medyczne na twoich ramionach, Ważne jest, aby pokazać lekarzowi do rozliczania już zdiagnozowanych państw lub karty medycznej - muszą również z nimi wziąć. W klinice musisz skontaktować się z rejestrem i powiedzieć, że chcesz przekazać dozwolę. Jako opcja można natychmiast przejść do gabinetu zapobiegania medycznym, ale lepiej po wszystkim za pośrednictwem rejestru.

Przed dozowaniem nie miej śniadania ani pić kawy, herbaty lub innych płynów. Możesz pić tylko wodę, a następnie w małych ilościach. W ramach weźmiesz również test krwi, który musi być wykonany na pusty żołądek.

Jeśli jesz lub pijesz coś innego niż woda,

Wyniki będą zawodne . A potem możesz pominąć jakiś objaw choroby. Oznacza to, że znaczenie dozowania zniknie, a po prostu spędzasz czas. Ponadto, ludzie w wieku od 48 do 75 lat, które otrzymają analizę odchodów krwi, nie jest zalecane przez trzy dni przed przejechaniem dozwoleniem jest mięso i jedzenie mięsne, produkty o wysokiej zawartości żelaza i chrzanu , ogórki, kalafior. Pożądane jest również anulowanie odbioru witamin, leków zawierających żelazo i niesteroidowe środki przeciwzapalne. Może to również zniekształcić wyniki analizy.

Jeśli masz cukrzycę lub inne choroby, które wymagają obowiązkowych posiłków i nie pozwalają na dłuższą dziurę,

Powiadom tej terapeuty lub rejestrację . Być może pierwszą rzeczą, jaką możesz przekazać wszystkie testy, które muszą być wykonane na pusty żołądek, a także przekąski w formie bufetu lub posiłku przyniósł z tobą. Weekend w pracy.

Jeśli jesteś położony przez klispresseryzację, a ty pracujesz

Możesz zapytać o weekend w pracy, aby przejść procedurę. . Nie tak dawno, w październiku 2018 r. W Kodeksie Rosji, która gwarantuje nowy artykuł, który gwarantuje przydział płatny weekend do dyspensacji. Od tego momentu wszyscy obywatele pracujące mają prawo do żądania jednego dnia wolnego za przekazanie wszystkich procedur medycznych. Możesz to zrobić raz na trzy lata. Jednocześnie emeryci i przede wszystkim (kobiety od 55 lat i mężczyzn z 60 lat) kwalifikują się do dwóch weekendów każdego roku.

Nie martw się: na ten dzień wolny

Zapłać pod względem średnich zarobków . Dlatego nie stracisz pieniędzy. W każdym razie możesz dostać weekendy. Ale lepiej jest koordynować go z wyprzedzeniem z bossem, aby nie iść do ważnego punktu i nie pozwolił pracodawcy i kolegom w ich nieobecności. Dlatego najpierw wybierzesz dzień, kiedy odejdziesz, aby przejść clizerizację i daj mi znać.

I upewnij się, że piszę

Oświadczenie w wolnej formie w dwóch egzemplarzach W celu udokumentowania nieobecności w pracy z ważnego powodu. Daj jedną kopię do menedżera, a drugi poproś o złożenie znaku przy przyjmowaniu oświadczenia. Departament Personelu może wymagać świadectwa dotyczącego przejścia blasności: potwierdzi to, że pracownik naprawdę wydał produkcję w klinice, a nie schłodzony kosztem Spółki. Zapytaj takie certyfikat z terapeuty.

Wyniki klinury 2019

W 2019 r. Istnieją 1920, 1923, 1926, 1929, 1922, 1935, 1938, 1941, 1944, 1949, 1959, 1964, 1969, 1964, 1964, 1977, 1974, 1977, 1986, 1989, 1992 , 1995, 1998. Po połowy roku nie było jeszcze zasad, że obywatele starsze niż 40 mogą przejść do tej procedury co roku.

Przejście wspinacza umożliwiło znacząco poprawę statystyk dotyczących chorób onkologicznych. Jak mówi minister zdrowia Veronica Skvortsov, dzięki temu wydarzeniu

Okazało się, aby zidentyfikować ponad 56% raka Na wczesnych etapach, które są łatwiejsze do pokonania. Ponadto poprawiły się statystyki dotyczące raka piersi i układu rozrodczego dla kobiet: obecnie w pierwszym etapie wykryto ponad 80% przypadków. Jak widać, dyspensacyjna przynosi owoce. Nie ma jednak ogólnych statystyk w Rosji, ilu pacjentów otrzymało tak ważną pomoc. Wiadomo tylko, że co roku coraz więcej osób uległo dyspensacji.

Przy okazji, w jego ramach często dowiaduje się, że większość ludzi karmi się i ma predyspozycje do pewnych chorób. Umożliwią konsultacje w terapeucie na podstawie badań

Zmniejszyć ryzyko i poprawić jakość życia. Życie ludzkie zależy przede wszystkim od zdrowia. Jak mówią, dbać o zdrowie owocu, a potem nie możesz go kupić za pieniądze. I to prawda. W Rosji państwo doświadcza uczuć do zdrowia i dobrego samopoczucia obywateli. Opracowano program, który pozwala wszystkim bez wyjątku od populacji, aby przejść ankietę w instytucjach medycznych podstawowych (polieclinics). W wydarzeniach Ministerstwa Zdrowia na następny rok istnieje badanie kliniczne 2020 - główny mechanizm monitorowania zdrowia Rosjan. A co jest zawarte w tym programie? Na jakich specjalistów możesz liczyć? Ile pieniędzy będzie musiała dać? Odpowiedzi na te, a wiele innych pytań znajdziesz w tym artykule.

Doskonała dozwolenie: Kiedy się zaczyna?

Egzaminy medyczne przekazują całą ludność Rosji - jest to fakt. Istnieją jednak okresy określone przez wiodących profesjonalistów medycznych, w których obywatele muszą poddać się dyspensacjom. Przedział czasu, przez który wymagany jest nawrót zdrowia pacjenta, zależy od wieku.

Ale jakie interwały są ustalane przez prawo:

Od urodzenia do 1 roku - co miesiąc.

 • Od 1 roku do 2 lat - trzy razy w roku.
 • Od 2 do 17 - rocznie.
 • Od 18 do 74 - co 3 lata.
 • Od 75 i starszych - rocznie.
 • Okazuje się, że koniczyny ludności dorosłych występują raz na trzy lata i osiągnąć starość (75) rocznie. Ale są wyjątki. Z pewnego wieku, ale do 75 lat, mężczyźni i kobiety są dodatkowo sprawdzane 1 raz za dwa lata. W co lekarze uczestniczą w tym czeku? Nie każdy.

Clipping 2020: Co testy lekarzy i badania?

Wraz z wiekiem choroby ludzkie są zaostrzone przez osobę, pojawiają się ukryte choroby dziedziczne, które w swojej młodości wydawały się coś fantastycznego. Na podstawie tych danych pracownicy medyczni rozwinęli statystyki, które utworzyły podstawę przygotowania listy lekarzy. Naturalnie, dla każdej kategorii wiekowej, ta lista zostanie zróżnicowana.

Ale pełna lista lekarzy i analizy niezbędne do przejścia klincherizacji 2020.

Warto zwrócić uwagę na to, że od 51 lat dla mammografii jest przeprowadzane częściej - 1 raz od dwóch lat. To samo dotyczy wszystkich obywateli w wieku 49 lat - analiza odchodów na krwawe inkluzje odbywa się co dwa lata. Spadek luki między tymi obserwacjami jest związany ze wszystkimi tymi samymi statystykami. Eksperci odnotowują gwałtowny wzrost liczby chorób onkologicznych jelita i piersi kobiet w tych kategoriach wieku.

Wraz z wiekiem choroby ludzkie są zaostrzone przez osobę, pojawiają się ukryte choroby dziedziczne, które w swojej młodości wydawały się coś fantastycznego. Na podstawie tych danych pracownicy medyczni rozwinęli statystyki, które utworzyły podstawę przygotowania listy lekarzy. Naturalnie, dla każdej kategorii wiekowej, ta lista zostanie zróżnicowana.

Istnieją jednak takie kategorie obywateli, którzy, niezależnie od wieku, mogą być badane przez rocznie.

Kategorie osób, które mają prawo przekazać skrzeczącego kraju, ma bogatą historię, wypełnioną różnymi wydarzeniami. Walka nad czasem II wojny światowej przyniosła wiele płonących rodzin rosyjskich, spowodowało dużą liczbę obrażeń weteranów. Dla tych osób przewidziano przywileje, a mianowicie:

Podczas dokumentowania potwierdzenie dokumentalnego jednego z tych faktów, osoba ma prawo poddać się dyspensacjom co roku, niezależnie od wieku. Pracownicy medyczni poliklinicki, w których takie osoby są zarejestrowane, muszą prowadzić listy i prowadzić terminowy alarm.

Oprócz rocznych praw do przejścia wspinaczki, weteranów II wojny światowej, osoby niepełnosprawne i blokady są wyposażone w pełną listę specjalistów i lekarzy. W tym względzie nie ma też ograniczeń.

W którym miesiącu zostanie przeprowadzona blasność 2020?

Miesiąc badań przesiewowych nie został jeszcze określony. Nie jest to wymagane. Instytucja medyczna, na podstawie pełnych list wszystkich "odwiedzających", jest wykresem inspekcji. Zwykle dzieje się to na działkach, począwszy od pierwszego do ostatniego. Ale szef każdej kliniki ma prawo decydować o produkcji kontroli i w którym stronie pierwszej.

Liczba pracowników instytucji medycznych w pewnym okresie czasu, może być pod wpływem wielu szpitala, a także nie zamkniętych wakacji.

Czas trwania badania jednej osoby zależy od wieku. A chodzi o prędkość poruszania pacjenta przez szafki lekarzy. Kategorie wiekowe Określ kontyngent specjalistów, którzy muszą przekazać egzaminy medyczne. Ale zwykle ten okres nie przekracza dwa dni (oczywiście, z prawidłowym planowaniem pracy instytucji medycznej).

Co urodził się w 2020 roku?

W celu jasnego ustanowienia wszystkich przepisów i podkreślenia bliski, Ministerstwo Zdrowia w 2017 r. Wydało numer dekretu 869N. Dokument został opublikowany 13 grudnia tego samego roku, co oznaczało jego wejście w życie.

Odniesienie. Taka koncepcja, jako obserwacja z dyspensacją została wprowadzona w 2013 roku

Dokument, między innymi zawiera pełną listę kategorii wiekowych, aby osiągnąć, który obywatele mają prawo do sprawdzenia specjalistów w instytucjach medycznych. Wiek, wiele trzech - precyzyjnie w tym okresie osoba może przyjść do jego kliniki, obecnej:

polityka medyczna;

 • Polityka medyczna.
 • i redeksu;
 • A Klinika jest zobowiązana do zaakceptowania / wysyłania do kontroli.

Jeśli mówisz to, a następnie na następne 2020 roku, ludzie urodzone w: 1981, 1984, 1996, 1999, mogą być gromadzone na ekranie.

Ale nie pamiętaj, w którym roku możesz przyjść do recepcji. Łatwo jest sprawdzić proste obliczenia arytmetyczne. Pamiętaj o regułę szkoły 3. Aby dowiedzieć się, czy udostępnić dwa lub trzycyfrowe numer na pierwszej trzeciej, musisz obliczyć ilość liczb w tym numerze. Jeśli odpowiedź jest całością, początkową wartość jest również podzielna przez 3.

Przykład 1.

Człowiek 67 lat. 6 + 7 = 13, 14/3 = 4,333 - Numer nie jest całym, w tym roku nie jest konieczne udawanie się do dyspensacji. .

Przykład 2.

Człowiek 66 lat. 6 + 6 = 12, 12/3 = 4 - liczba całkowita, śmiało zbierać w recepcji do lekarza i nie zapomnij o dokumentach. .

Przykład 3.

Mężczyzna 77 lat. 7 + 7 = 14, 14/3 = 4,666 - Nie numer całego, pozostań w domu? I tutaj nie jest. Według deklaracji 869H, od 75 lat, inspekcja jest wykonana co roku. Bądź ostrożny. .

Co jest zawarte w dyspensacji?

Jeżeli z pytaniem, jak przejść przez badania medyczne już wymienić: musisz zdecydować w roku, przyjmować dokumenty i przyjść do kliniki, wtedy skład tego wydarzenia należy odnotować oddzielnie.

Odpowiadając na pytanie: Co jest w nim zawarte, zwróć się do już wznowienia nie raz z dekretem 869N.

Kontrola odbywa się przez dwa etapy.

Wypełnianie kwestionariusza z późniejszą inspekcją w kilku specjalistów, poddanie się analiz i ostatecznej wizyty w terapeuucie w celu zakończenia, definicję grupy zdrowotnej, zaleceń. Drugi etap prowadzi się wyłącznie na testach terapeuty, po zbieraniu danych i wszystkie analizy pierwszego etapu. Tutaj lekarz może trzeba wyjaśnić diagnozę lub przeprowadzić dodatkowe badania. Należy zauważyć, że obserwacja dyspensacyjna jest bezpłatna. I wszelkie wskazówki lekarzy do zapłaty za analizy lub do odwołania się do płatnych instytucji są bezpośrednie naruszenie prawa.

Notatka. Trudno jest to za darmo tej procedury, ponieważ populacja robocza otrzymująca czyste wynagrodzenie wytwarza odliczenia od każdego S / N w wysokości 13%. Część tej kwoty jest wysyłana do emerytur, dostaw społecznych. Remnants prowadzą tylko do zapłaty polityki medycznej, która jest uważana za darmo.

Badanie dzieci

Noworodków badają w klinikach dla dzieci. Występie specjalistów jest inny, odpowiednio, procedura egzaminu dozownego jest inna. Ustawa regulacja badań medycznych dla nieletnich - 514n. Podobnie jak w przypadku dorosłych, dokument zawiera listę specjalistów, lista analizy i kategorii wiekowych.

Po osiągnięciu 18 lat sprawozdanie podręczne musi już zarejestrować się w klinice dla dorosłych, a zostać zbadane, według dekretów 869h.

Jak połączyć Careview z dyspensacją?

To pytanie martwi więcej pracodawców, na których ramionach jest wymóg rocznego badania swoich pracowników. Aby zaoszczędzić pieniądze, podmioty prawne często próbują połączyć profesjonalną kontrolę z dyspensacją.

Teoretycznie możliwe jest. W końcu część lekarzy hostingowych "zysków" akceptuje na closenseration. Ale w praktyce ten schemat nie jest wdrażany. Faktem jest, że te dwie inspekcje są regulowane przez zupełnie różne dokumenty prawne. W dekrecie w sprawie profesjonalnych inspekcji pracowników mówi się między innymi, że organizacja jest zobowiązana do zapłaty za procedurę lub dotknięta.

Natychmiast staje się jasne, że szpital nie jest opłacalny, aby stracić pieniądze. Dlatego trudno jest osiągnąć wyrównanie. Ale możesz spróbować.

Wynik

Badanie przesiewowe / Dispensarizacji - dobrowolny biznes wszystkich. Państwo przydziela fundusze z budżetu państwa do przeprowadzenia tej procedury, troszcząc się o dobrobyt swoich obywateli. Nie zaniedbuj analizy i analiz. Mimo to jest twoje zdrowie.

Dyskizeryzacja w 2020 r. I stół urodzin, gdzie o niej

Od 2012 r. Ministerstwo Zdrowia wprowadziło dozwolę dla ludności kraju. Wydajność pozwala obywatelom przejść ankietę od specjalistów całkowicie za darmo.

Jest to istotne dla tych, którzy mają przewlekłe choroby, a dla tych, którzy chcą ponownie sprawdzić, ponieważ wiele chorób w pierwszych etapach przechodzi bezobjawowy. Wydajność przeprowadza się co trzy lata, ponieważ gdy zaproszenie do bezpłatnego czeku lepiej go używa.

Jak ustalić, czy trzeba udać się do dyspensacji w 2020 roku

Jeśli osoba nie ma chorób przewlekłych i nie wprowadza się do kategorii preferencyjnej, musi ustalić, czy muszą się poddać bezpłatne badanie, czy nie. Aby to zrobić, weź liczbę lat, które będą następne i podzielone przez 3.

Jeśli okazała się cała cyfra, musisz udać się do dozwoly. W 2020 r., Zgodnie z bezpłatną dozwolą, ludzie, którzy urodzili się w: 2002, 1999 1996, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1972, 1969, 1966,1963, 1965, 1957, 1954, 1942, 1939, 1936, 1933 , 1930, 1927, 1924, 1921 itd.

Jak zmienić procedurę dozowania w 2020 roku

Przede wszystkim konieczne jest odnoszenie się do terapeuty przed dozwoleniem. Dla osoby dokona specjalnego planu badań. Po zakończeniu badania osoba określa grupę zdrowotną. Istnieją trzy grupy zdrowia:

1 grupa - obejmuje zdrowie ludzie, badanie nie znalazło oznak choroby;

 • Druga grupa - obejmuje ludzi, którzy mają tendencję do chorób serca, naczyń lub cukrzycy;
 • 3rd grupa - osoba ma oznaki określonej choroby. Taka osoba wprowadzi rachunkowość z dyspensacją od zawodowego specjalisty do dalszego doradztwa i leczenia.
 • Przed wydawaniem obywatela obywatel musi odnosić się do terapeuty, gdzie trzeba wypełnić kwestionariusz z wskaźnikami wzrostu, wagą i ciśnieniem krwi. Potem otrzymuje arkusz trasy w jego rękach, specjalistów i liczbie rachunków, w których akceptują.

Ankiety są przeprowadzane w dwóch etapach: po pierwsze, terapeuta wysyła do analiz i specjalistów o szerokim profilu. Podczas ponownego zwiedzania terapeuty może wysłać pacjenta do wąskich specjalistów. Pierwszy etap odbywa się wszystkich obywateli, których rok urodzenia znajdowali się w stole dozowni. W ramach pierwszej osoby, takie badania są tracone:

Wdrożony test krwi.

 • Analiza zawartości glukozy i cholesterolu całkowitego.
 • Ogólna analiza moczu.
 • Analiza Cala na temat definicji ukrytej krwi.
 • Analiza na PSA (dla mężczyzn starszych niż 50 lat).
 • EKG.
 • Cytologia szyjki macicy (dla kobiet wiek od 30 do 60 lat).
 • Fluorografia.
 • Mammografia (dla kobiet starszych niż 40 lat).
 • Pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego (dla kobiet starszych niż 40 lat).
 • Neurolog (obywatele starsi niż 50 lat).
 • Analiza HIV.
 • Po zakończeniu pierwszego etapu obywatel musi odnosić się do terapeuty.

Jeśli lekarz uważa to za konieczne, może wysłać osobę do drugiego etapu badania składającego się:

Analiza na hemoglobinie glikowej.

 • Analiza na widmie lipidu.
 • Skanowanie dupleksu tętnic brachicepcyjnych (dla mężczyzn starszych niż 45 lat i kobiety powyżej 55).
 • EFGS (dla obywateli o podejrzeniu oncopatologii w przewodzie pokarmowym).
 • Konsultacje z chirurgiem i urologiem (dla mężczyzn starszych niż 50 lat).
 • Konsultacje z chirurgiem z prostozopazą (dla obywateli powyżej 45 lat przy wykryciu ukrytej krwi).
 • Okulisty konsultacyjne.
 • Konsultacje z ginekologiem (dla wszystkich kobiet).
 • FLG (dla mężczyzn starszych niż 36 lat i kobiety starsze niż 45 lat).
 • Spirometria.
 • Oncoscreening.
 • Nawet jeśli nie masz chorób przewlekłych, i ogólnie, nie narzekaj na dobre samopoczucie, lepiej nie zaniedbywać badania klinicznego, ponieważ niebezpieczne choroby w pierwszym etapie przepływy bez widocznych objawów.

Niedozwolenie w 2020 r. - Jakie lata narodzin są podjęte

Добавить комментарий