Clincherization 2020, som passerar och vad är nytt

Den 13 mars 2019, en ny order av hälsovårdsministeriet för Ryska federationen nr 124N "om godkännande av förfarandet för genomförandet av en profylaktisk medicinsk undersökning och dispensarisering av vissa grupper av vuxna"

Sedan 2020 kommer dispensivet att utföras på en ny order. I den här artikeln försöker jag förtydliga vad som kommer att förändras i klinitionen jämfört med 2019.

Dispensarisering - En uppsättning åtgärder som syftar till tidig upptäckt av kroniska icke-kommunala sjukdomar (hans), bedömning av riskfaktorerna för förekomsten av dessa sjukdomar för att rätta till dem.

Enkla ord: den tidigare för att identifiera sjukdomen, desto lättare är det att behandla det. Och även om det inte finns någon sjukdom än, vilket avslöjar och eliminerar riskfaktorerna kan förebyggas av en icke-nationell.

Förutom klinisk undersökning innehåller en ny order begreppet profylaktisk inspektion.

Hur kommer förebyggande inspektioner och dispensarisering utförs år 2020?

Förebyggande inspektion - Årligen som en oberoende händelse eller inom dispensarisering, såväl som inom dispensiellt observation hos personer med redan befintliga kroniska sjukdomar som förtecknas i bilagan till den ryska federationsdepartementets ordning den 9 mars 2019 n 173n "om godkännande av Förfarandet för att hålla en dispensiv övervakning av vuxna ".

Dispensarisering från 2020:

1 gång på 3 år från 18 till 39 år och årligen över 40 år.

Vad innefattar en förebyggande inspektion:

 1. Frågande

Att samla anamnes, klagomål som är karakteristiska för sådana sjukdomar som: angina, överförd övergående ischemisk attack eller hjärnslag, KOL, gastrointestinala sjukdomar.

Bestämning av riskfaktorer och andra stater som ökar sannolikheten för kroniska sjukdomar: rökning, alkoholmissbruk, konsumtion av narkotiska och psykotropa ämnen utan medicinskt vittnesbörd, naturen av näring och fysisk aktivitet.

Identifiera människor över 65 risker för fallande, klagomål som är karakteristiska för osteoporos, depression, hjärtsvikt, felaktiga hörselskador och vision.

 1. Antropometri: Mätning av tillväxt (M) Vikt (kg) av midjekretsen (cm) och beräkna kroppsmassindex (BMI).
 2. Fraktionell tryckmätning på perifera artärer.
 3. Studie av nivån på allmänt kolesterol i blodet
 4. Studien av blodglukos i en tom mage
 5. Bestämning av relativ kardiovaskulär risk i åldern 18-39
 6. Bestämning av absolut kardiovaskulär risk hos personer som är äldre än 40 år
 7. Fluorografi eller lätt radiografi 1 gång i 2 år
 8. EKG ensam vid den första passagen av PRECRESSION, sedan från 35 år årligen.
 9. Mätning av intraokulärt tryck vid den första passagen av PRECRESSION, sedan från 40 år årligen
 10. Inspektion av läkaren Obstetriker-Gynekolog för kvinnor 18-39 år 1 gång per år
 11. Mottagning av en läkare eller medicinsk skola med friska friska resultat för detektering av visuella och andra lokaliseringar av onkologiska sjukdomar (inspektion av hud, slemhinnor och munhålrum, palpation av sköldkörteln, lymfkörtlar)

Vad innefattar dispensarisering år 2020:

Iskede: Det utförs för att identifiera kroniska sjukdomar och deras riskfaktorer, liksom identifieringen av medicinskt vittnesbörd mot ytterligare undersökningar vid den andra etappen av klinisk undersökning.

Vid 18-39 års ålder utförs det en gång vart tredje år:

1. Gör förebyggande inspektion i sin helhet (se ovan)

2. Genomförande av åtgärder för screening som syftar till tidig upptäckt av cancer i enlighet med bilaga nr 2 124N i ordningen:

 • Kvinnor från 18 år gammal granskning av en gynekolog.
 • Kvinnor 18-64 Tillägg av ett smält från livmoderhalsen på en cytologisk studie 1 gång om 3 år;
 • Kvinnor är 40-75 år gammal - screening för identifiering av tumörer av bröstkörtlarna: mammografi i 2 utsprång 1 gång på 2 år;
 • Män 45,50,55,60,64 år - screening för identifiering av prostatacancer: prostata-specifikt antigen (PSA) i blodet;
 • Kvinnor och män är 40-64 år gammal - screening för detektering av koloncancer: avföring för dolt blod med en immunokemisk metod eller kvantitativ 1 gång på 2 år; 65-75 år gammal kal för dolt blod årligen;
 • Inspektion om identifiering av visuella tecken på att ha något sätt
 • Kvinnor och män vid 45 års ålder ezopagogastroduodenoskopi (EGDS) - screening av magecancer, matstrupe och 12 rubrus.

3. Gör en kort individuell profylaktisk rådgivning

4. Kör läkare terapeut baserat på resultaten av den första etappen av dispensary.

40 år och äldre

 1. Genomföra PROCRESSION i sin helhet
 2. Genomförande av åtgärder för screening som syftar till tidig upptäckt av onkologiska sjukdomar (enligt bilaga nr 2 124 n i beställningen - se ovan)
 3. Vanligt blodprov (hemoglobin, leukocyter, SE)
 4. Genomföra en kort individuell förebyggande rådgivning
 5. Mottagning av en läkare i enlighet med resultaten av den första etappen av dispensary.

II-scenen av dispensar . Att utföras för att ytterligare undersöka och klargöra diagnosen i de identifierade tecknen på eventuella sjukdomar på ISkede .

Inspektion av en neurologistläkare

Duplex-skanning av brachiocephaliska artärer (nackkärl) för män i åldern 42-72 år gammal, kvinnor 54-72 år, med en kombination av tre riskfaktorer för utvecklingen av HP: Förhöjt blodtryck, hyperkolesterolemi, överdriven kropp eller fetma, som liksom i neurologens riktning.

Inspektion av en kirurgläkare eller en läkare i en urolog (män 45,50,55,60,64 år på en förhöjd nivå av prostata-specifikt antigen (PSA) mer än 4 ng / ml).

Inspektion av en doktorsikvirurg eller en koloprokolog, inklusive rektoroskopi (20-75 år) med de identifierade patologiska förändringarna baserat på resultaten av screening för identifiering av maligna neoplasmer av tjocktarmen och ändtarmen, med närvaro av adenomatos eller Tumören i tjocktarmen och ändtarmen.

En koloskopi för utnämning av en kirurgs läkare med misstanke om en tumör av en tjocktarm.

Ezophagogastroduodenoskopi (EGDS) som misstänks för esofagus escapancy, magen, 12 reps - till utnämningen av en läkare läkare.

Radiografi eller CT i bröstet vid misstänkt ljusformning av lungorna.

Spirometri - bland medborgare med misstankar om kronisk bronkopulmonell sjukdom, som röker medborgare identifierade enligt undersökningsresultaten.

Inspektion av en obstetriker-gynekolog med identifierade förändringar i livmoderhalsen vid 18 års ålder och äldre. Med misstänkta bröstbanor från 40 till 75 år.

Inspektion av en otorinolaryngologists läkare över 65 år med vittnesbörd baserat på inspektions- och undersökningsresultat.

Inspektion av doktorftalmologen för medborgarna över 40 år med ökat intraokulärt tryck. Och för medborgarna över 65 år med en minskning av synskärpa.

Genomförande av individ eller grupp förebyggande konsultation för medborgare:

 • med identifierade IBS
 • Nedre extremitets-ischemi, aterosklerotisk genesis eller sjukdomar som kännetecknas av förhöjt blodtryck.
 • Med den identifierade risken för alkoholmissbruk.
 • För alla medborgare över 65 år, för att korrigera de identifierade faktorerna i senil asteni.
 • När man identifierar höga relativa och absoluta hjärtrisker

Efter att ha avslutat närmare, etablerades en hälsokrok - kriterierna förblev föregående, som för tidigare kliniska undersökningar.

Det blev lättare att förstå när du passerade dispensariseringen. om du 40 och äldre T. varje år , om yngre än 40 år, då 1 gång på 3 år. År 2020, de som är föremål för dispensar från 18 till 39 år:

Om du år 2020 ska uppfyllas - 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 år eller en som föddes i: 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981 gg

Så, från innovationen av den första etappen av dispensarisering år 2020:

 • Begreppet profylaktisk inspektion uppträdde - i den tidigare ordern var det ingen sådan
 • Nu utförs dispensariseringen för personer över 40 år årligen - tidigare 1 gång på 3 år.
 • Vi återvände ett allmänt blodprov för personer över 40 år i första etappen - i föregående ordning togs den bort.
 • Nu kan alla på 45 tillverkas inom ramen för klinikaliseringen
 • Män ökade antalet åldrar när PSA kommer att bestämmas (i 45,50,55,60,64 år) - tidigare endast 45 och 51 år.
 • De återvände avföring för dolt blod efter 40 år, men en gång vartannat år, tidigare bara över 63 år. Och efter 64 år, avföring för dolt blod årligen - tidigare 1 gång på 3 år.
 • Kvinnor återvände EKG efter 35 år årligen. Tidigare efter 45.
 • Nu mätning av intraokulärt tryck till alla efter 40. Tidigare efter 60 år.
 • Mammografi i 40 år och äldre än 1 gång på 2 år. Tidigare 1 gång på 3 år
 • Inspektionerna av terapeutläkarna har blivit mer inriktade på tidig upptäckt av onkologi inom ramen för den första etappen av dispensary och en enkel årlig förebyggande inspektion i alla åldersgrupper.

II-skedet av dispenser kan sägas att det inte har ändrats.

För att klara närmare 2020 måste du kontakta den statliga kliniken som du är bifogad och anmäla sig till den dag som är avsedd för detta. Information kan erhållas från referenspersonalen i registret.

Reglerna för att bedriva verkstad i Ryssland justeras ständigt. Och sedan 2019, även principen om vars åldersgrupper genomgår läkarundersökning inom ramen för screening i detta eller det kalenderåret. För det första gjordes dispensivån år för preneterna, och bestämde sig sedan att människor från 40 år och äldre skulle kunna vidarebefordra det varje år. Låt oss ta reda på, ryssarna faller i dispensarisering år 2020, vilket garanterar den ryska federationens arbetskod till arbetstagare som genomgår screening.

2020 Clisserization

Vilka år av födelse kommer under dispensariseringen år 2020

Nyligen var regeln ganska enkel. Ryssarna kunde genomgå kliserisering en gång vart tredje år. Och avgöra om det är nödvändigt att göra detta under det aktuella året eller inte, det var lätt. Om den ålder som mannen når i detta kalenderår läggs Katten tre - dispensiviteten. Även om födelsedagen faller den 31 december.

Följaktligen var det nödvändigt att klara närmare vid 18 år, 21 år, 24 år etc. till djup ålder.

Undantag var, men de påverkade minsta ryssar den mest vördnadsliga åldern. Varje år kunde de kontrollera hälsan inom ramen för stygghet av deltagare och funktionshindrade under andra världskriget, Leningrad Blocker, tidigare juvenile fångar av koncentrationsläger, etc.

Nu en regel, i princip densamma. Men för äldre åldersgrupper (alla, inte bara av stödmottagare), är dispensariseringen vanligare - varje år. Således kan du kontakta kliniken för att testa hälsa med större regelbundenhet. För det första kan de alltid kontrollera hälsan hos dem som inte hade tid att göra det under sitt år. För det andra är det med regelbunden observation lättare att upptäcka vissa sjukdomar i de tidiga stadierna, när det är lättare att bli av med dem.

I mars 2019 utfärdade hälsovårdsministeriet en order för nya regler för genomförandet av klöver. Förbi Detta beställer En gång vart tredje år utbildas ryssarna 18 till 39 år. Och de som är 40 år och mer, kan kontrollera sin hälsa varje år.

Förteckningen över de som kan genomgå ett screeningsförfarande varje år ingår i andra kategorier. Dessa är samma funktionshindrade och veteraner av andra världskriget, Leningrad Blocker, etc. Även sedan 2019, varje år kan det finnas en dispensarisering av pre-shers - de som har lämnat mindre än fem år före pensionering. Men efter att klättringen fick äga rum en gång om året till alla som blev 40 år och mer, blev alla andra listor av stödmottagare ganska meningslösa. De som är i dem kommer, och faller så under kategorin 40+.

Således, år 2020, faller ryssarna av följande födelse under dispensariseringen:

 • 2002: e,
 • 1999,
 • 1996,
 • 1993,
 • 1990,
 • 1987,
 • 1984
 • 1981,
 • 1980: e,
 • 1979
 • 1978: e,
 • 1977: e,
 • 1976
 • 1975 och varje äldre födelseår.
2020 Clisserization

Hur man passerar klättring

Först och främst måste du kontakta kliniken (förresten, det är inte nödvändigt - du kan kontrollera hälsan var som helst, även på semester eller affärsresa). Du behöver två dokument med dig:

 • Pass (eller annat identitetskort)
 • Polis av OMS (eller tillfälligt bevis).

Du kommer att erbjudas att fylla i ett frågeformulär som gör din livsstil förståelig för läkare. Hur vanligtvis flyttar du, har du dåliga vanor, etc.

Därefter skickas du till vissa medicinska förfaranden. Deras lista beror på patientens ålder. För dem som inte har varit 40 år gamla, en lista över analyser och andra förfaranden kort sagt. Äldre människor undersöker djupare.

Sedan 2019 har ryssarna sedan 40 år undersökts för tidig upptäckt av cancer. Yngre testas också på onkologi, men enklare metoder - visuell inspektion och palpation.

Den andra etappen av dispensären kan behövas om några sjukdomar avslöjas i första etappen. Vad kommer in i andra etappen - beror på den specifika situationen.

Efter alla förfaranden utfärdar en person ett dokument där hans hälso-grupp är angiven:

 • I-grupp - inga kroniska icke-kommunala sjukdomar, betydande riskfaktorer för utveckling av kroniska sjukdomar. Efter dispensar är läkare begränsade till råd om en hälsosam livsstil.
 • Grupp II - Inga kroniska icke-kommanderbara sjukdomar, men det finns betydande riskfaktorer för utveckling av kroniska sjukdomar. Läkare Justera riskfaktorer, rekommendera åtgärder för att minska dem.
 • III-grupp - patienten kräver en dispensiv observation eller tillhandahållandet av specialiserade, inklusive högteknologisk, sjukvård. Detta inkluderar också patienter som misstänks för närvaro av sjukdomar (stater) som behöver en ytterligare undersökning. En person skickas till dispensära observationen.
2020 Clisserization

Garantier för arbetstagare i arbetskoden

Arbetslagstiftningen släpar fortfarande bakom de medicinska garantier som redan ges till ryssarna. Uppladdad varje år sedan 40 år, det är självklart möjligt. Men många måste göra det på fritiden eller ta speciella rundor till jobbet.

Artikel 185.1 i Ryska federationens arbetskod garantier Betald helg för Clockwork endast i sådana fall:

 • En gång vart tredje år för en dag - för alla.
 • Varje år i två dagar - för pre-vip och pensionärer.

Dagar när en anställd vill klara närliggande, måste du hålla med arbetsgivaren. Organisationen är skyldig att betala dessa dagar som ett konventionellt arbetsförskjutning. Om arbetsgivaren vägrar att ge en betald dag - kan man bry sig om att klaga på det i arbetskontrollen.

Originalartiklar på vår hemsida: https://newsment.ru/contextext/dispanserizatsiya-v-2020-godukkie-goda-rozhdeniya-popayut-pod-Proverku-zdorovya/

Vrach.

Sedan slutet av 2012 är termen "dispensary" fast in i ryssarnas livslängd. Och trots den redan tillräckligt med imponerande ålder av denna praxis är det fortfarande många frågor från våra medborgare. I synnerhet är många intresserade av vad exakt gör detta koncept? Vem kan räkna med ett liknande förfarande och när? Vad är dess order och funktioner för olika kategorier av befolkningen?

Vi bad om dessa och andra frågor att ge förtydligande av advokaterna på åklagarmyndigheten i Kurskregionen, och även rådfrågats i källor nära Ryska federationsdepartementet.

Essensen av dispensariseringen

Enligt ordern enligt Office nr. 1006N den 3 december 2012 är dispensariseringen en omfattande läkarundersökning, som används både för arbets- och funktionshindrade medborgare, liksom för studenter av dagsformer i utbildningsinstitutioner. Hon är föremål för representanter för båda könen från den 21: e åldern, och det utförs vart tredje år, för ett antal undantag. Målet är att identifiera allvarliga sjukdomar i de tidiga stadierna, vilket ökar den övergripande hälsovårdsnivån.

För dispensarisering kan du kontakta precinctkliniken eller till dem som serverar din adress till Feldsa-punkten, där hälsovolken kommer att prompa när du har evenemang, där de kan skickas och att de kommer att representera.

Tabell över årlig diskskydd 2020Vid presentationen av OMS: s och passens politik utfärdas landets medborgare ett hänskjutande till fri passage av alla förfaranden och inspektioner. Allt detta kan göras under arbetstiden eller studera, och varken arbetsgivaren eller utbildningsinstitutionen har rätt att hindra denna process.

Vilka år av födelse faller under dispensariseringen år 2020?

De som inte har behov av att dispensera varje år, eller inte stava specifika undersökningar efter ålder, beräkna om du vill söka regelbunden läkarundersökning under den kommande 2020: e, mycket enkel: Antalet år som kommer att uppfyllas till dig, dela 3. Om Det är uppdelat, det betyder att tiden har kommit.

Specifikt, för första gången i år, kommer dispensariseringen att slits 2002. Och förutom dem finns det ett genomförande av detta program för dem som föddes 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1966, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, etc.

Bordålder

Vuxen dispensarisering

Ålderskategorier av dispensar

Allmänna bestämmelser för själva förfarandet beskrivs fullständigt i enlighet med nr 1006N.

Beställningsnummer 1006N den 3 december 2012:

Del 1:

[Drivr ID = "19PTB0R3CZOOBHOYSCOB6MM29RHMR7L6W" TYPE = "Application"]

Del 2:

[Drivr ID = "1l-7_4rq2bgaz79yijygqsvedyndx5rmk» Typ = "Applikation"]

Den övre åldersgränsen för Clincher är inte installerad. Men globalt kan du skilja tre kategorier av personer för vilka begreppet dispensarisering är relevant och vars kriterier för vilka är olika.

Dessa är barn (minderåriga), ansikten äldre än 21 år (oavsett form av sysselsättning, såväl som icke-fungerande och studenter-glasögon) och de som tillhör kategorin av risker (blockader, funktionshindrade, personer med funktionshinder I arbetsskada är den vanliga sjukdomen konstant dispensära redovisning). Den sista dispensariserar årligen, oavsett svårighetsgraden av tillståndet och åldern.

Alla vuxna, men inte tillhörande riskgruppen, för första gången på dispensarisering kan visas på 21, och sedan, om du föredrar att följa hälsa och öka effektiviteten av förebyggande åtgärder, besöka det med ett treårigt intervall.

Dispensarisering och barn

Minorerna genomgår, den så kallade "barns dispensarisering", som kan läsas mer mer detaljerat i hälsovårdsministeriet nr 1346N.

Beställningsnummer 1346N daterad 21 december 2012:

[Drivr ID = "14FKLWVGDVK_M_SPVV6AQVTCNWD4PIMAJ" TYPE = "Program"]

Nyfödda och barn under året besöker barnläkaren och passerar alla de angivna inspektionerna, ta analyser varje månad, även i avsaknad av vittnesbörd och verklig nödvändighet.

Fram till tvåårsperioden sträcker sig frekvensen till tre månader, och nästa års liv är det nödvändigt att göra två gånger. Besök sedan barnläkaren årligen, och den utökade läkarundersökningen utförs per år, tre, sex år och i skolåldern: klockan 7, 10, 14 och 17.

För barnkliniker vänder de sig till kliniken på bostadsorten (var är dekorerad) eller till FeldsHera-punkten, om den första institutionen inte tillhandahålls av kommunens specifika.

Forskning och diagnostik på programmet "Dispensary-2020"

Gratis kliniskisering år 2020

Som en del av den discanisteringfasen i år är alla vuxna patienter utsetts till primärinspektion från distriktsterapeuten, där historien samlas in, är frågeformuläret fyllt med en indikation på alla potentiellt farliga hälso-riskfaktorer, en allmän diagnos utförs på grunden för allt detta.

Sammansättningen av den ursprungliga undersökningen kan vara olika, beroende på patientens ålder, förekomsten av kroniska sjukdomar, liksom inspelade bilder av hälsa. Då utfärdas anvisningarna för att besöka smala specialister. I regel innehåller den sådan forskning och inspektioner:

 • Antropometri med slutsatsen (särskild uppmärksamhet ägnas åt produktionskategorier).
 • blodmätning;
 • beräkning av relativ risk på kardiovaskulärsystemet (upp till 39 år)
 • beräkning av den absoluta risken på kardiovaskulärsystemet (upp till 63 år)
 • EKG (från 36 år i män och från 45 - hos kvinnor)
 • FLG (från 36 år i män och från 45 - hos kvinnor)
 • Mammografi (från 39 år gammal hos kvinnor, från 48 år - oftare vartannat år, oavsett tidpunkten för dispensären).
 • Gynekologisk undersökning (kvinnor);
 • Mätning av intraokulärt tryck (från 60 år);
 • inspektion av en urolog eller kirurg (45, 51 år);
 • inspektion av en koloprokolog eller kirurg, koloskopi (från 49 år);
 • Duplex skanning av brachicefriella artärer (från 45 år i män och 54 år i kvinnor);
 • spirometri;
 • Onkoscreening.

Vem passerar närmaste

Detta innebär att besöka terapeuten, endokrinologen, ögonläkaren, neurologen, kirurgen, urologen eller gynekologen, kardiologen, otolaryngologist (med vittnesbörd), kirurg, gastroenterolog (med indikationer), passage av ultraljud (med indikationer). Analyser övergavs:

 • Kliniska blodprov och urin;
 • på sockernivån
 • på kolesterol i blodet;
 • till oncomarkers (kvinnor och män efter 40);
 • Biokemiskt blod (med indikationer);
 • Cytologi cervikal smear (kvinnor från 30 år gammal)

Och andra utsedda av terapeut och smala specialister, beroende på anamnesis.

Enligt resultatet utfärdas en slutsats om att tillhöra en specifik grupp av hälsa. Det finns bara tre av dem:

 1. Absolut hälsa;
 2. Det finns en potential för utveckling av sjukdomar, inkl. Sjukdomar i kardiovaskulärsystemet, diabetes, onkologi, etc.;
 3. Diagnostiserade sjukdomar som behöver permanent kontroll av specialister diagnostiseras.

2020 Clovers: Vilka år gör och vad som ingår i undersökningen, hur man får

Specialiserad medicinsk hjälp utnämns också, om nödvändigt, riktningar till sanatorium-resort behandling utfärdas och relevanta rekommendationer på dagen för dagen, livsstil, hänvisade till följande ungefärliga scheman av en medicinsk institution för att besöka en förebyggande inspektion.

Statens medicinska program i Ryssland antas för att ge alla medborgare i landet regelbundet, djupt och högkvalitativt medicinskt och förebyggande underhåll, minska bördan på profilinstitut och göra sitt arbete effektivare och beställt.

Samtidigt är varje deltagande i den byggd på frivillig basis, men ryska läkare rekommenderar att man förverkligar vikten av kliserisering och att inte missa tidsfristerna under några omständigheter. Kom ihåg att hälsa är det största värdet!

Video

[MOM_VIDEO TYPE = »YouTube» ID = »1KGBLW5OKGK» Bredd = "610" Höjd = "350"]

11/29/2019

Dispensarisering år 2020 är den sjunde av den medicinska orienteringsevenemanget som organiseras på den allra ryska nivån. Programmet distribueras till alla lager av befolkningen. Vad är dispensary?

Dispensariseringen anses vara ett komplex av åtgärder som utförs av medicinsk personal för att identifiera, behandla och förhindra ett antal sjukdomar som kan förvärra kvaliteten på det mänskliga livet och leda till funktionshinder, dödsfall. Den främsta orsaken till vilken programmet antogs är en ökande dödlighet bland medborgarna från kroniska sjukdomar.

Mål och syfte

Gratis klisserisering år 2020: Topisk information, som inkluderar när och varför gåHur man passerar klättring

Skivan i 2020 utförs på ett planerat sätt i alla regioner i Ryssland.

Programmål:

detektering av farliga sjukdomar i det primära utvecklingsstadiet;

 • förhindra kroniskisering av patologi;
 • Epidemiologisk kontroll över situationen i regionerna eller i landet som helhet
 • Insamling av statistiska data om de identifierade patologerna och utarbeta ett program för att bekämpa dem;
 • bestämma orsakerna till utvecklingen av patologier.
 • Rådgivande bistånd till medborgarna, genomför konversationer för att informera allmänheten om behovet av inspektioner.
 • Förfarandet för att passera närmaste är helt frivilligt, så personen har rätt att vägra det. Sanktioner för människor som försummar programmet existerar inte.

Att diskutera 2020: Förteckning över undersökningar och specialister

Programmet innehåller två faser av undersökningen. Deras första av dem utförs för att identifiera icke-smittsamma patologier, liksom orsakerna till deras utveckling och innehåller följande undersökningar:

Poll (tillåter dig att identifiera sjukdomens etiologi, samt provocera sina faktorer);

 • Antropometriska data (huvudsakliga fysiska indikatorer med beräkningen av kroppsmassindexet);
 • Mätande blodtryck;
 • Blodtest med bestämning av kolesterol, glukos, leverindikatorer,
 • EKG;
 • urinstudie;
 • inspektion av en obstetrikare följt av att ta bort utrymme till oncocytologi;
 • fluorografi;
 • Mätning av intraokulärt tryck när man identifierar tecken på att minska visionen och öka trycket;
 • Mammografi för patienter över 39 år gamla;
 • Cala-analys (detektering av dold blod);
 • Ultraljud av bäckens organ och små bäcken för de som har nått 39 år, liksom ultraljudet av buken aorta till personer i åldern 69 till 75 år.
 • Inspektion av terapeuten, som kommer att undersöka testen och kommer att diagnostisera, och tilldela även rekommendationer om livsstil.
 • Den andra etappen av dispensär år 2020 utförs i närvaro av indikationer och innefattar följande undersökningar: Gratis klisserisering år 2020: Topisk information, som inkluderar när och varför gå

Uzi nackfartyg;

 • Ezophagogastroduodenoskopi;
 • koloskopi eller andra invasiva diagnostiska manipuleringar för att bestämma tillståndet för mag-tarmkanalen;
 • Studie av lipidspektrumet (läggning av kolesteroler på olika fraktioner);
 • spirometri för medborgare som har dåliga vanor (rökning) eller lidande av lungsjukdomar;
 • Inspektion av sådana specialister som en neurolog, kirurg, en urolog, en ögonläkare, en proctologist och en gynekolog, om, som ett resultat av undersökningen, patologier som hänför sig till specialiseringen identifierades.
 • Studien av blod på det glycerade hemoglobinet bland de som har avslöjats av en förhöjd sockernivå;
 • Definitioner hos PSA-nivåer för att utesluta prostatacancer;
 • Förebyggande konsultation individuellt eller i en organiserad grupp bland patienter med en patologi;
 • Mottagning av en läkare som kommer att bestämma hälso-laget, och kommer också att skicka till en extra undersökning, som inte ingår i klinikprogrammet i händelse av att det finns medicinskt vittnesbörd.
 • Läs detsamma: lag om våld i hemmet

Om en medborgare behöver ytterligare undersökningar utförs sjukvårdsalgoritmen enligt standarderna för en hälsovård, eller bestämmelserna i lag nr 323-fz "på grundval av medborgarnas hälsa i Ryska federationen".

Federal lag av 21.11.2011 N 323-FZ "på grundval av medborgarnas hälsa i Ryska federationen"

Medicinsk undersökning av äldre personer

För äldre har klättringsprogrammet sina egna egenskaper: det är obligatoriskt att nivån av arteriellt och intraokulärt tryck bestäms. Riktade sådana indikatorer som socker och kolesterol. Under inspektionen bestäms risken för utseendet på kardiovaskulära systemets patologi.

Video.

Vuxenklincherisering

Män som var 45 år, och kvinnor över 55 år, bör passera en duplexskanning av cervikala kärl. Undersökningen utnämns av personer som lider av högt blodtryck eller har en överviktig kropp.

Gratis klisserisering år 2020: Topisk information, som inkluderar när och varför gå

 1. I primär klinisk undersökning utses EKG till män under 35 år och kvinnor under 55 år. Medborgare Äldre EKG bör hållas med varje läkarundersökning.
 2. Kvinnor efter 30 år bör överlämna smörjen från livmoderhalsen.
 3. Män vars ålder över 51 år, ger blod för att bestämma nivån på PSA.
 4. Barnklisserisering

Medicinsk vård börjar med moderskapssjukhuset och varar fram till majoritetsåldern. Den första undersökningen av läkare utförs en månad efter födseln och innehåller en barnbesiktning av följande läkare: kirurg-ortopedist, neuropatolog, ögonläkare och barnläkare. Som diagnostiska undersökningar utförs en ultraljudsdiagnos av peritoneumorgan, höftfogar.

Barn på 6 månader bör undersökas av en otolaryngologist, en oculist och kardiolog. Den slutliga slutsatsen om koncernens hälsa är en barnläkare.

Listan över obligatoriska specialister varierar med åldern:

Gratis klisserisering år 2020: Topisk information, som inkluderar när och varför gå

Barn på 1-3 år deltar i tandläkaren, oculisten och kirurgen. Pediatriken är ansvarig för överensstämmelse med vaccinationsschemat, liksom extraktet av riktningen för analys av urin och blod, EKG och ultraljud.

 • Hos barn 3-7 år, en neuropatolog och talterapeut lägger till den vanliga listan över läkare. Innan du designerar i dagis, rekommenderar barnläkaren en inspektion av en psykolog.
 • Barn från 7 till 17 deltar i sådana specialister som en dermatolog, kirurg, urolog eller gynekolog, barnläkare, gastroenterolog.
 • Vilka år till förskjutning är föremål för

Programmet är utformat för de personer som har nått den 21: e åldern. Dessa gränser väljs utifrån statistiska data: det är vid denna tidpunkt att människor verkar de första symptomen på allvarliga patologier.

Läs detsamma: Fz om produktion och konsumtionsavfall

För att bestämma huruvida kliseriseringen ska slutföra och överlämna testen 2020, bör du dela upp din ålder till tre.

Om resultatet erhålls utan återstod kan medborgaren kontakta den medicinska institutionen på registreringsplatsen. Barnens dispensarisering har sina egna egenskaper: det styrs av en barnläkare, vilket är ett inspektions- och mottagningsschema. Oftast inspekterar experter barn i 1 och 3 år, sedan i 6.7.10, 14-17 år.

År 2020, som föddes 1981, 1984, 1987, 1999, 1999, faller vid klisserna 2020. Och därmed alla som är över 40 år gamla.

Vilka undersökningar krävs

I obligatoriskt måste en medborgare passera följande undersökningar:

Gratis klisserisering år 2020: Topisk information, som inkluderar när och varför gå

Fyller frågeformuläret;

 • Bestämning av blodtrycksvärden;
 • Leverans av blod på kolesterol och glukos.
 • Mätning av intraokulärt tryck när man identifierar tecken på att minska visionen och öka trycket;
 • De återstående verksamheterna utnämns med hänsyn till kön och ålder av den undersökta personen.

Förfarandet för att klara näringslivet

Välj en dag för en vandring till en medicinsk institution och samordna datumet med personalavdelningen i närvaro av arbetsuppgifter.

Gratis klisserisering år 2020: Topisk information, som inkluderar när och varför gå

 • Fyll i ett frågeformulär som är möjligt att komma på sjukhuset, eller ladda ner sitt prov från den medicinska institutionens officiella webbplats.
 • Besök kliniken där man ska ta en riktning för klättringens passage, vilket ger en tullterapeut. Han borde ge det färdiga frågeformuläret;
 • Pass inspektion från snävt specialiserade läkare, passera test;
 • Upprepas för att besöka terapeuten för att få förklaringar på de mottagna data- och forskningsdata. När man identifierar sjukdomar som kräver ytterligare undersökning kommer terapeuten att skicka en medborgare till andra etappen av klinikalisering.
 • Om du först förbereder för proceduren, tar det första steget i profylaktisk inspektion inte mer än 5 timmar, vilket gör att du kan slutföra alla undersökningar på en dag.

Regler för förberedelse av laboratorieforskning:

Eliminera mottagning av mat och vatten på dagen för blodleverans;

 • Till sjukhuset ska levereras till urin i 2 timmar efter avgift;
 • Dagen före, före inspektionen, måste du överge alkoholhaltiga drycker och fysisk ansträngning.
 • Det rekommenderas att inte röka inom 36 timmar före överlämnande.
 • Förberedelser för de instrumentella metoderna för diagnos beror på typen av undersökning, så den aktuella informationen bör klargöras av medicinsk personal.

Efter att ha utfört alla nödvändiga undersökningar och erhållande av resultat är doktoterapeuten en slutsats där den bestämmer hur en medborgare ska räknas för:

Den första kategorin innehåller alla personer som inte har identifierats av kroniska sjukdomar (medborgarna behöver inte sjukvård).

 • Den andra kategorin klassificeras av patienter som inte har några sjukdomar detekteras, men det finns en tendens till deras utveckling. I det här fallet väljer en medborgare individuellt en läkemedelsbehandling och inbjuder till periodiska inspektioner.
 • Till den tredje kategorin, och bör inkludera patienter med kroniska patologier som kräver specialiserad behandling:
 • Den tredje kategorin B hänvisar till personer som har kroniska sjukdomar är icke-smittsamma i naturen, därför behöver medborgarna dispensära observationer.
 • Läs detsamma: Behöver du ett kassaregister för IP

Det slutliga skedet av passet för närmare är att få ett pass med en medicinsk slutsats. Specialisten bör hålla en förebyggande konversation med patienten eller för att utse en behandling.

Är de dagar som spenderas på klättringens passage

Enligt lag nr 323-fz "på grunden för medborgarnas hälsa", har alla personer som är officiellt anställda rätt att genomgå en undersökning. För detta står de ut en arbetsdag.

Provansökan om undantag från arbete

Gratis klisserisering år 2020: Topisk information, som inkluderar när och varför gåPersoner som rör föråldrade medborgare har rätt att skicka alla förfaranden och läkare inom 2 arbetsdagar.

Eleverna för undersökningen står också ut 1 dag och vid slutförandet av inspektionen måste de ta lämpligt certifikat för dekanen.

Kiviserande 2020: Vad född är född?

Nationen har blivit ett stort regeringsprojekt som syftar till att förebygga och tidig upptäcka sjukdomar. Det är viktigt att förbättra kvaliteten och öka befolkningens livslängd. Ett komplex av medicinska evenemang är uppdelat i ålderskriterier. Ta reda på vad som är född under 2019 fall.

Gratis klisserisering år 2020: Topisk information, som inkluderar när och varför gå

Vad är klinikdispensarisering och ska den hållas?

Förebyggande inspektion med uppdraget av ett komplex av analyser och forskning är vanligt att kallas dispensarisering. Det här är åtgärder för att identifiera tecken på sjukdomar i ett tidigt skede.

Ofta är det under undersökningen att en person kan lära sig om förekomsten av avvikelser i kroppen. Och ju tidigare de kommer att upptäckas, desto lättare och effektivare eliminerar dem.

Hålls dispensariseringen?

Sådan förebyggande är inte ett ansvar för en medborgare, det här är hans rätt, som lämnas av staten. För att klara närliggande är det nödvändigt för den frivilliga samtycke från personen på forskningskomplexet. Icke-utseendet på den planerade inspektionen är inte straffbar, men läkare rekommenderar att det inte ignorerar.

Hur mycket är närmare?

Honung finns. Institution gratis.

Bedriver Recolatorization genom order av hälsovårdsministeriet den 13 mars 2019 nr 124n.

Innovationer år 2020?

Ett antal förändringar har inträffat i klinisterprogrammet sedan 2019:

För att klara närliggande är arbetsgivaren skyldig att ge ett anställt officiellt undantag från att arbeta med bevarande av genomsnittligt resultat.

 • Undersökningen för medborgare över 40 år har blivit årlig;
 • Det fanns en möjlighet att passera klättringen på en bekväm tid för medborgarna: på kvällen eller på lördag;
 • Obligatorisk screening har introducerats för att identifiera onkologiska sjukdomar, från och med 40 år.
 • Förfarande för dispensär år 2020

Planerade medicinska undersökningar är avsedda för befolkningen i vuxenåldern (barn observeras enligt ett speciellt schema). Listan över aktiviteter är utformad för varje åldersgrupp.

När hålls det och hur många gånger om året?

Som en allmän regel är befolkningen i åldern:

från 18 till 39 år (inklusive) genomgår kliserisering en gång vart tredje år (undersökningsåret betraktas som kalenderperioden från 1 januari till 31 december, där en medborgare når den relevanta åldern).

 • från 40 år och äldre är årlig forskning;
 • Årligen undersöks också i förhållande till följande kategorier av medborgare:

funktionshindrade och bbirs, deltagare i andra världskriget, som har blivit inaktiverade därefter en sjukdom (utom när funktionshinder har kommit till följd av olagliga åtgärder).

 • Invånare i Blocade Leningrad (tilldelats det aktuella tecknet) och blev funktionshindrade;
 • Medborgare, under det stora patriotiska kriget, som inte har nått en vuxen ålder och de som är i koncentrationsläger, är då inaktiverade.
 • medborgare i före ålder och pensionärer i ålderdom eller tjänst av år som arbetar officiellt.
 • Ålderskategorier av dispensarisering år 2020

En fullständig förteckning över dispensära övervakningsåtgärder år 2020 kommer att få medborgare:

Vems födelseår faller på något av följande: 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, det vill säga över 18 år och vars ålder är Karaten tre;

 • Från och med 1980, född och äldre.
 • Även i det fall då födelsedatumet inte omfattas av dispensi-undersökningen har medborgaren rätt att ansöka om den medicinska institutionen och godkänna en förebyggande läkarundersökning. Då kommer han att utnämnas till en uppsättning händelser, inklusive allmänna analyser, liksom andra undersökningar på grundval av deras resultat.

Tabell över närmare för födelseåret år 2020

För bekvämligheten kommer vi att göra alla värden i tabellen, det är lätt att avgöra om du kan ta klierisering i år.

Uppmärksamhet! De som har ett födelseår och ålder sammanföll.

2020 år 2021 tjejer

Födelseår 2002.
2003. 18 år 1999.
2000. 21 år 1996.
1997. 24 år 1993.
1994. 27 år 1990.
1991. 30 år 1987.
1988. 33 år 1984.
1985. 36 år 1981.
1982. 39 år 1980.
Senast 1981. 40 år * (*) - Från 40 års ålder i programmet deltar alla år med möjlighet att överföra klisseriseringen årligen.

Stadier av dispensariseringen

Gratis klisserisering år 2020: Topisk information, som inkluderar när och varför gå

Dela förebyggande medicinska händelser i följande steg:

Primärmedicinsk undersökning med undersökningen och blodintaget för en allmän studie. I samma skede ingår en speciell screeningundersökning vid detektering av cancer.

 1. Ytterligare inspektion av smala specialiseringsläkare och specifika analyser.
 2. Så, i misstänkt för en kränkning av cerebralcirkulationen, föreskrivs en inspektion av en neurolog;
 • För män 45, 50, 55, 60 och 64 år behövs för att konsultera en urolog;
 • För medborgarna, över 40 år, är en ögonläkare inspekterad;
 • Över 65 år gammal - otolaryngologist;
 • Dessutom kan patienten inriktas på att konsultera en koloproktolog med nödvändig forskning.
 • Specifika analyser är:

Duplex skanning av brachiocephaliska artärer till äldre med dem samtidigt riskfaktorer (hög nivå av kolesterol, ökat blodtryck och högkroppsmassindex), såväl som av neurologens vittnesbörd;

 • koloskopi med misstanke om en intestinal onkologi;
 • Spirometri (med misstänkt kronisk lungsjukdom, såväl som för rökare). I de fall där det finns ett antagande om närvaron av onkologi, föreskrivs radiografi och tomografi;
 • EGDS (en detaljerad studie av mag-tarmkanalen), om läkaren misstänker en medborgare av närvaro av cancer i magen, matstrupen och tarmarna.
 • Vad ingår i Dispensary of Women and Men 2020?

Ifrågasättande, där läkaren utför en undersökning för att identifiera ärftliga faktorer av eventuell förekomst av hjärtat, lung-, matsmältningskanalen etc. Accent görs också för närvaro eller frånvaro av dåliga vanor som kan leda till utveckling av sjukdomar.

Gratis klisserisering år 2020: Topisk information, som inkluderar när och varför gå

 1. Bestämning av kroppsmassindex för tillväxtmätningar, vikt, midjecirkel;
 2. Fluorografisk studie (1 gång om 2 år);
 3. Mätande blodtryck;
 4. Blodtest med förtydligande av kolesterol och glukosnivåer;
 5. EKG - För personer över 35 år är en årlig;
 6. Inspektion av en gynekolog (för kvinnor äldre än 18 år årligen);
 7. Mätning av intraokulärt tryck (alla efter 40 år produceras årligen).
 8. Den slutliga slutsatsen om medborgarnas hälsa ger terapeuten på grundval av alla erhållna uppgifter. I misstänkta avvikelser från kroppens normala drift kan den tilldela vidare

Ultraljud;

 • Utökat blodprov;
 • andra typer av forskning.
 • Särskild uppmärksamhet ägnas åt att identifiera de första symptomen på onkologiska sjukdomar. För att göra detta, i det vanliga dispensariseringsprogrammet ingår

Screeningsundersökningar Syftet med att förtydliga vanliga typer av onkologi som inte visar sig med uppenbara symtom: livmoderhalscancer;

 • bröst;
 • prostatisk körtel;
 • tarmar;
 • lungor.
 • Om en medborgare tog upp en medicinsk institution och passerade inspektioner från smala specialister, kan deras resultat beaktas under nästa förebyggande inspektion eller dispensarisering. Men förutsatt att besöket på läkarna var i en period senast ett år, bekräftades data dokumenterade och det finns inga symptom på sjukdomen som kräver en omprövning.

Slutsats

Enligt depensiens eller en professionell medborgares resultat hör en medborgare till en av hälsoprogrammen:

I-koncernen omfattar medborgare under undersökningen av vilka kroniska sjukdomar inte identifieras, är riskfaktorerna för deras utveckling och behovet av dispensarisk observation inte fastställd.

 • Grupp II omfattar alla som kan ingå i riskgruppen av kardiovaskulära sjukdomar, med identifierad fetma, förhöjt kolesterol, rökare, alkohol, narkotiska och andra medel. I det här fallet har de inte kroniska sjukdomar som kräver dispensär observation. Sådana medborgare bör omfattas av en doktorerapeut med utnämning av läkemedelskorrigering (av medicinska skäl).
 • Medborgare, med de identifierade kroniska sjukdomarna som ska följas och tillhandahålla specialiserat stöd, fastställer III-hälsoverksamheten.
 • Var ska man begära dispensarisering och vilka dokument som behövs?

Om medborgarnas födelseår faller in i listan ovan, måste han kontakta den medicinska institutionen (polyklinisk) på plats för primärvård för passage av verkstad. Dessutom, även i det fall då födelsedatum faller i slutet av året, kan den förebyggande inspektionen göras sedan årets början.

Viktig! En medborgare måste bifogas den polykliniska där det verkar passera kliniken.

Dokument för klockarbete:

passet;

 • Medicinsk politik.
 • Examinationsalgoritmen är som följer:

På doktorsverkets kontor eller i den polykliniska mottagningen är det nödvändigt att fylla i ett frågeformulär och samtycke till medicinsk intervention.

 1. Assice vid den bestämda tidsanalysen.
 2. Fyll i alla obligatoriska proffs.
 3. Tillvägagångssätt upprepade terapeuten. Enligt resultaten av slutsatserna från specialister och analyser är hälso-gruppen bestämd och bekant med förebyggande åtgärder som syftar till att minska risken för sjukdomar.
 4. Om en kronisk sjukdom detekteras som ett resultat av klerisering, föreskrivs en sekundär medborgare, vilket inkluderar samråd med smala specialister.
 5. Betald produktion för dispensarisering

Gratis klisserisering år 2020: Topisk information, som inkluderar när och varför gå

Från och med 1 januari 2019 trädde normen för arbetslagstiftning trätt i kraft, vilket förplikade arbetsgivaren att tillhandahålla sina anställda som betalats för klisseriseringens passage (artikel 185.1 i TC). Arbetaren har rätt att fråga dem om ett skriftligt uttalande och samordning med ledarskapet.

Vid tidpunkten för forskningen behåller arbetstagaren arbetsplatsen och det genomsnittliga resultatet. I allmänhet tillhandahålls endast en dag, men det finns kategorier av medborgare som är beroende av två betalda dagar för dispensarisering:

"Preneringar" (till som före pensionsålderns början var 5 år och mindre).

 • Mottagare av ålderspension eller Seniorid år.
 • Men en sådan garanti kan bara dra nytta av de anställda vars år föddes under dispensarisering under ett visst år. Om en medborgare vill självständigt överlämna analyser och konsultera en specialist, kommer det att bli en vanlig undersökning. Vad som inte är ett ärende med tillhandahållandet av betalda dagar relaterade till dispensarisering.

Är det möjligt att delta i programmet om du inte arbetar officiellt?

Order från Health No. 124n Definiera en lista över grupper av vuxen befolkning som är föremål för dispensarisk:

arbetar medborgare

 • medborgare som inte är anställda officiellt
 • Personer som får heltidsutbildning i utbildningsinstitutioner.
 • Därför har alla vuxna rätt att genomgå en undersökning enligt klinikaliseringsprogrammet.

Skivor i 2020: Vilka undersökningar finns på OMS

Administration av staden Yekaterinburg

Gratis klisserisering år 2020: Topisk information, som inkluderar när och varför gå

Gratis klisserisering år 2020: Topisk information, som inkluderar när och varför gå

 • Hälsoavdelningen i staden Yekaterinburg
 • Utbildningsdepartementet i staden Yekaterinburg
 • Institutionen för samordning av arbetet med förebyggande och kontroll av narkotikamissbruk
 • Utskottet för ungdomspolitik
 • Kommunal budgetinstitution Yekaterinburg Center för psykologiskt och pedagogiskt stöd av juvenil dialog
 • MBU "Centrum av socialt och psykologiskt bistånd till barn och ungdomsprojekt"
 • Alla partner

Är det värt att gå till doktorn när ingenting gör ont? Från de "små" symptomen, seriösa, kroniska störningar börjar ofta, och cancer tumörer lockar uppmärksamhet när en person är redan svår att hjälpa. Deras tidsdetektering kommer att göra det möjligt att bevara hälsa, liv och förmåga att arbeta.

Dispensarisering är ett program som syftar till att förebygga och tidig diagnos av somatiska sjukdomar. Order, omvandlingsvolymen under klinikan regleras av den ryska federationsdepartementets order nr 124N från mars 2019.

Hur man organiserar och passerar klistrat

Passagen av förebyggande inspektioner rekommenderas och är tillgänglig för absolut alla medborgare i Ryska federationen på 18 år. Men klissen är inte ett civilt ansvar för den vuxna befolkningen: Alla bestämmer sig själv om han kommer att kontakta kliniken och följa läkarens instruktioner.

Climpacerization äger rum i 2 steg. Det första steget rekommenderas till alla sökande, det andra steget eller sänkningen - i närvaro av indikationer. Dessutom har alla vuxna medborgare i Ryska federationen rätt att frigöra årliga förebyggande inspektioner. De ersätter inte dispensariseringen, eftersom de passerar det förkortade programmet, det finns ingen onkoskurering.

En person som vill ta hand om sin hälsa kan vara intresserade av vilka läkare är organiserade och utföra dispensariska. På scenen i detta skede är detta terapeut och obstetriker gynekolog (för kvinnor). I det andra steget kan en neuropatolog, urolog eller kirurg, en proctologist "ansluta"; För äldre patienter - dessutom oftalmolog, otolaryngologist.

Hur är det första steget

Algoritmen för det inledande steget 2020 genomgick inte signifikanta förändringar. Undersökningen börjar med en inspelning till en distriktsterapeut eller direkt inspelning på klinikkvittot, till vilken patienten är fastsatt. Under receptionen, doktorn:

bedriver en undersökning av hälsotillstånd, livsstil;

 • Åtgärder tillväxt, kroppsvikt, midjecirkel (antropometri);
 • Mäter puls, blodtryck (blodtryck);
 • Ger anvisningar till laboratorium, instrumentalforskning.
 • Förteckningen över analyser och mångfald av besök på andra specialister bestäms av en persons ålder. Så ungdomar (18-39 år inklusive) äger rum årligen:

Frågande;

 • antropometri;
 • Mätning av blodtryck, EKG;
 • bedömning av sannolikheten för kardiovaskulära sjukdomar;
 • Allmänt blodprov (förkortat av UAC), socker, kolesterol;
 • Inspektion av gynekologen (kvinnor).
 • Lite mindre ofta - 1 gång i 2 år rekommenderas fluorografi (förkortad flg), och var tredje år - inspektion av terapeuten i avsaknad av klagomål. Den primära undersökningen av arbetsåldern innebär också mätning av intraokulärt tryck.

Medborgarna från 40 år har inspektioner varje år. Tabellen nedan återspeglar hur undersökningsomfånget ändras beroende på ålder.

Förteckning över förfaranden

Multiplicitet av undersökningar Från 18 till 39 år inklusive
Från 40 till 64 Ansikte över 65 år Ifrågasättande, utvärdering av dåliga vanor, risk för sjukdom
1 gång / år för alla kategorier Mätning av blodtryck, kroppsvikt, tillväxt, midja
Kardiovaskulär riskbedömning Mätning av blodtryck, kroppsvikt, tillväxt, midja
1 gång / år för alla kategorier Flg
1 gång / 2 år för alla kategorier EKG
Vid första kliniken, och från 35 år - årligen 1 gång / 2 år Mätning av värdet av intraokulärt tryck
Under det första besöket 1 gång / år Barnmorska
Terapeut Mätning av blodtryck, kroppsvikt, tillväxt, midja
1 gång / 3 år Blodstudier: ek, socker, kolesterol Barnmorska
För vem det andra steget är nödvändigt Mätning av blodtryck, kroppsvikt, tillväxt, midja

Om en somatisk sjukdom avslöjades för den medicinska institutionen, det finns en stor risk att utveckla en av dem, sänds patienten för att ytterligare ompröva. Dess volym bestäms individuellt. Vissa diagnostiska förfaranden (till exempel en duplexsökning av arterier av nacke och huvuden) har en hög kostnad och finns tillgängliga på OMS-politiken endast av medicinska skäl.

I det andra steget i dispensariseringen innefattar:

Samråd med neurologen (klagomål, data för stroke).

 1. Duplex-skanning av huvud och nacke artärer. Det är nödvändigt för män från 45 år gamla och kvinnor från 54 år på bakgrunden av övervikt och hög sannolikhet för kardiovaskulära sjukdomar efter en stroke.
 2. Inspektion av en koloprokolog, om det behövs, rektoronoskopi.
 3. Koloskopi mot proktologen (avslöjande cancer i ändtarmen).
 4. Inspektion av urologen eller kirurgen för män från 45 till 64 år, om värdet av det prostata-specifika antigenet (förkortat PSA) överstiger 4 ng / ml.
 5. Ezophagogastroduodenoskopi när man identifierar en tumör i matstrupen, magen.
 6. Röntgen, tomografi av lungorna - med misstänkt malign neoplasma.
 7. Spirometri. Utför rökare, personer med kroniska sjukdomar i andningsorganen.
 8. Samråd med otolaryngologist för medborgare från 65 år vid hörselskada.
 9. Undersökning vid gynekologen (diagnos av livmoderhalscancer eller bröst).
 10. Samråd med ögonläkare -pace agenter från 40 år i närvaro av högt intraokulärt tryck och patienter, efter 60 år - med allvarliga överträdelser av överträdelser.
 11. Hur fungerar Dispensary-programmet 2020

Vilka förändringar inträffade i ordningen och volymen av förebyggande vård? Så, ungdomar genomgår dispensarisering var tredje år. Men på begäran kan de besöka den årliga inspektionen, som inkluderar:

Ifrågasättande, analys av risken för kärlsjukdomar

 • passerar blodprov;
 • Ett besök på gynekologen.
 • År 2020 var det en tur att besöka polykliniken hos dem som föddes 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999 och 2002. Dessutom är undersökningen också den som blir 40 år och mer. Om en medborgare föddes det året, som är listad i form av dispensary, då i det aktuella kalenderåret kan det passera läkare både före och efter födelsedagen.

Gratis oncoscurning

Skivor i 2020 innehåller gratis onkoscinering. Det utförs i alla steg.

I det 1: a steget utför terapeuten en undersökning av möjliga riskfaktorer, undersöker huden och slemhinnorna för att identifiera neoplasmer, palpater lymfkörtlar och sköldkörteln. Kvinnor deltar i en obstetriker-gynekolog. Lista över andra undersökningar för personer. Vilket formellt ingenting stör, återspeglas i tabellen nedan.

Namn på proceduren

En ålder av en medborgare mammografi
Kvinnor från 40 till 75 år, 1 gång på 2 år Flytande oncocytologi med livmoderhalsen
Kvinnor från 18 år, 1 gång på 3 år Ezophagogastroduodenoskopi
Män, kvinnor i 45 år Cal på dold blod
Män, kvinnor från 40 till 64 år - 1 gång på 2 år, då - årligen Blod på PSA
Män från 45 till 64 år, 1 gång på 5 år Onkoskurering i 2: a-skedet visas för patienter med misstanke om cancer och innefattar:

röntgen eller datortomografi av lungorna;

 • Fgds;
 • koloskopi (rektoronoskopi);
 • Surgeon Consultation (urolog) för män.
 • Undersökningar på 1 och 2 etapper är tillgängliga på OMS, förslaget om att betala för manipuleringar eller analyser är dessutom olagligt. Om experter vägrar onkoscining eller insistera på att passera den på egen bekostnad, är det nödvändigt att kontakta försäkringsbolaget via telefon hotline som anges på den medicinska politiken.

Välj tid för dispensarisering

Vad händer om en medborgare arbetar eller är upptagen under arbetsveckan, och endast en tjänsteman tar på helgen i kliniken? Svårigheter med ett val av tid för vård av sig själv nekades även från förebyggande inspektion. År 2020 kan vuxna göra ett möte på en bekväm tid.

Det finns ändringar om möjligheten att vända på kvällstimmarna eller helgerna. Emellertid kan varje polyklinisk ha sina egna egenskaper hos organisationen av förebyggande mottagning. För att klargöra, vid vilken tidpunkt tjänsten är tillgänglig för befolkningen, är det nödvändigt att kontakta en medicinsk anläggning.

Dessutom har anställda rätt att ta ledig dag och ägna sig åt sin klisselisering, och arbetsgivaren måste betala den. Frekvensen av sådana helger motsvarar den flertal inspektionen efter ålder: personer upp till 40 år - 1 dag 1 gång på 3 år, och ansikten från 40 år kan njuta av denna möjlighet årligen.

Hur man registrerar sig för dispensarisering

Förebyggande undersökning är tillgänglig för alla medborgare i Ryska federationen från 18 år, oavsett om en person har varit anställd, erhåller en pension, erkänd som arbetslös eller är på ledighet att ta hand om barnet.

För att hänvisa till dispensariseringen behövs 2 dokument: Pass och medicinsk politik. Examination utförs i kliniker, paramedik, hälsocentraler. Du kan klargöra information på webbplatsen eller via telefonmedicinsk institution. En medborgare måste "bifoga" till kliniken Välj sjukförsäkring och skriv en serviceansökan varje år.

Genom att välja en medicinsk institution kan du anmäla dig till dispensarisering på ett sätt:

med personlig hantering

 • av registret / call center;
 • genom patientens regionala portal
 • Med hjälp av de offentliga tjänsterna.
 • För att klara undersökningar på kort tid måste medborgaren först kontakta kliniken och klargöra hur man skickar testen på hanteringsdagen.

Förfarandet för dispensariseringen är:

Överklagande till den medicinska institutionen, "Attachment", fyller frivilligt samtycke till intervention. Frågande.

 1. Hämta ett ruttblad, laboratorium, instrumentalundersökningar efter ålder.
 2. Inspektion av en läkare, för kvinnor - dessutom obstetriker-gynekolog. Skaffa rekommendationer, utfärda ett hälsopass, definition till en grupp av dispensarisk observation.
 3. Fördjupad undersökning (2-fas) när man identifierar sjukdomar. Samrådsterapeut, mottagande rekommendationer.
 4. När patologiska förhållanden finns på 2-stegs nivå, tillhandahålls en medborgare gratis medicinsk, inklusive högteknologisk hjälp, behandling i sanatoriet.

Dispensarisering - varje medborgares rätt att ta hand om sin hälsa. Den består av 2 steg och innehåller en obligatorisk onkoskurinering, som syftar till att identifiera cancer i de tidiga stadierna. År 2020 är det möjligt att klara närmare på kvällen, på helgerna eller under arbetet med en betald semester.

Skivor i 2020: Vilka undersökningar ingår i det och vilka år passerar medicinsk inspektion?

- God dag. Berätta för mig vem som kan klara närmar sig 2020 och vilka undersökningar som kan godkännas?

Konceptet och funktionerna hos

Ryssar har idag möjlighet att ha en omfattande granskning av fri, vilket gör det möjligt att dra slutsatser om deras hälsa. Dispensariseringen är en fysisk undersökning som syftar till att identifiera kroniska sjukdomar och risken för vidareutveckling.

Examinationsprogrammet inom ramen för kliniklarna inkluderar inspektion i vissa specialister, liksom ett antal analyser och undersökningar. Dessa händelser utförs i kliniken vid bifogad plats.

Klättringen är universell, men dess passage är rätt, inte tullen. En medborgare genomgår endast klättring på resultaten av undertecknandet av ett skriftligt informerat samtycke. Inga sanktioner för dem som inte passerar till dispensariseringen år 2020 tillhandahålls inte.

Den allmänna diskussionen av befolkningen började hållas i landet sedan 2013 och, enligt hälsovårdsministeriet, godkändes 87 miljoner människor under denna period.

Från och med 2018 expanderades onkopoisken bland undersökningar

Sedan maj 2019 tillämpas ytterligare onkosrintings: Pap-test för kvinnor (18-64 år);

 • Mammografi för kvinnor 40-75 år;
 • Bestämning av PSA i blodet för män i 45, 50, 55, 60 år och 64;
 • Analys av tarminnehållet på doldt blod: För män och kvinnor 40-64 år 1 gång vartannat år, för resten - årligen.
 • Ezophagogastroduodenoskopi (EGDS) - på 45 år.
 • Vem har rätt att gå igenom fri närmare i 2020

För att klara närliggande är det nödvändigt:

Få polis oms.

 1. Har bifogat kliniken.
 2. Lämplig efter ålder.
 3. Dispensarisering utförs vart tredje år. Du kan gå igenom det under året, när en medborgare blev 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 och 39 år.

Således,

År 2020 tillhör rätten till fri dispensarisering med medborgare i följande födelsemedlemmar 1981; :

 • 1984;
 • 1987;
 • 1990; 1993;
 • 1996;
 • 1999;
 • 2002;
 • Medborgare äldre än 40 år.
 • Vem har rätten till undersökningen oavsett födelseår

Personer som vid tidpunkten för verkstaden har redan uppfyllts mer än 40 år, kan klistas av årligen. Också rätten till den årliga undersökningen får vissa medborgare från antalet preferenskategorier utan att ta hänsyn till deras ålder.

Och om året inte är lämpligt och det finns ingen rätt till en årlig passage?

Om du inte kommer under närmare när det gäller ålder och känner inte till förmånskategorier, har du rätt att passera:

Förebyggande undersökning i det polykliniska på platsen för fastsättning.

 1. Undersökning på hälsocentret.
 2. Schema för barn

Barn genomgår dispensarisering i en speciell order.

För att genomföra en läkarundersökning måste du spela in den på en mottagning till en barnläkare i kliniken . Volymen av undersökningar beror på ålder: upp till år;

 • 1-3 år;
 • 4-5 år;
 • 6 år;
 • 7 år;
 • 8-9 år;
 • 10 år;
 • 11-12 år;
 • 13 år gammal;
 • 14 år;
 • 15-17 år.
 • Det största undersökningskomplexet måste gå igenom barn fram till året. Den innehåller i sin sammansättning: Passage av inspektion vid födseln och vidare: i 1, 2, 3 månader, vid 12 månader.

Under den angivna perioden bör en pediatrisk undersökning genomföras vid åldern av barn 1 år 3 månader. 1 år 6 månader; 2 och 3 år.

 • För
 • Barn 4-5 år gammal I dispensarisering, barnläkare och tandläkareinspektioner. 6 år
 • В Barnet måste genomgå inspektioner från följande specialister: barnläkare;
 • tandläkare;
 • neurolog;
 • kirurg;
 • ortopedist traumatolog;
 • ögonläkare;
 • Otorhinolaryngologist;
 • psykiater;
 • Barnens gynekolog, urologiska andrologist;
 • Endokrinologist.
 • Dessutom är det nödvändigt att överlämna ett allmänt blodprov, urin, gör en ultraljudsbukhålighet, njure, eko-kg och en EKG.

7 år

В Barnet passerar inspektioner från en barnläkare, en tandläkare, en neurolog, en ögonläkare och en otorinolarykolog. Förutom att undersöka läkare är det nödvändigt att passera ek och oam. 8-9, 11-12 år

В Barnet passerar inspektioner från en barnläkare och en tandläkare. Vid 10 år är det nödvändigt att passera inspektioner från en barnläkare, en neurolog och en tandläkare, en endokrinolog och ortopedisk, liksom en ögonläkare. På 13 år måste barnet passera läkarundersökningar från en barnläkare, barns tandläkare och en ögonläkare. I åldern

 1. 14 år Dessutom finns det inspektioner av en tonårspsykiatrik; Gynekolog - Flickor och urologiska andrologist - Pojkar. I medicinska undersökningar
 2. 15-17-Yearnie Tonåringar i ett komplex av läkare går in i en barnläkare, kirurg, tandläkare, endokrinolog, neurolog, ortopedist-traumatolog, ögonläkare, otorinolaryngologist, tonårspsykiatriker, gynekolog, urologistrogen. Förutom inspektion av läkare måste du göra: ek, oam, ultraljud av bukorganen, EKG.
 3. Passage av klättringsförmåga i 2020

För att klinig kliniken är det nödvändigt att kontakta kliniken på platsen för bilaga och

Ge följande uppsättning dokument Polis oms. :

 1. Informerat frivilligt samtycke till medicinsk intervention.
 2. Frågeformulär (frågeformulär) för att identifiera klagomål relaterade till icke-infektionssjukdomar, personlig historia, levnadsvillkor (rökning, alkoholkonsumtion, natur av näring och fysisk aktivitet, etc.), för personer över 65 år - risk för fallande, depression, hjärta misslyckande mm
 3. Vad innehåller en undersökning

Volymen av undersökningen, som måste gå igenom medborgarna beror på ålder och kön.

Förfarandet för att klara näringslivet innebär passage av följande steg Ansiktet förbereder sig för passage av undersökningen. På den utsedda dagen är det nödvändigt att visas i kliniken på morgonen på en tom mage. Fysisk aktivitet får inte undersökningar, inklusive morgongymnastik. Om personen är över 40 år, ger den dessutom stål till dolda blod: Villkoren för leverans av denna analys måste förtydligas i kliniken. :

 1. Slutföra det första etappen av dispensary. En omfattande undersökning består av flera steg. Vid första etappen får du en ruttlista med alla undersökningar som du måste passera beroende på golvet och åldern.
 2. Att komma med resultaten i receptionen till terapeuten. Läkaren kommer att ge förklaringar om de erhållna resultaten, kommer att bestämma hälso-laget och i närvaro av hög risk för sjukdomar - observationsgruppen. Enligt undersökningsresultaten kommer personen att få ett hälsopass.
 3. Slutföra det andra etappen av dispensary. Om, enligt resultaten av undersökningarna, kommer behovet av ytterligare analyser att ta reda på, personen kommer att styra djupt skede av doseringen.
 4. Enligt resultaten av hela undersökningskomplexet ska ett annat samråd från terapeuten hållas. Det kan ge de nödvändiga rekommendationerna när det gäller vägran att röka, rehabilitering av näring och en ökning av fysisk aktivitet.
 5. Vid identifiering av sjukdomar föreskrivs den nödvändiga behandlingen, inklusive specialiserad och högteknologisk sjukvård eller sanatorium-resort behandling.
 6. Personen kan också skickas till avdelningen för medicinsk förebyggande, om den har överviktig kropp, fetma eller andra riskfaktorer.

Första steget

Innehållet i den första etappen av dispensariseringen kommer att skilja sig beroende på ålder.

Om en medborgare är upp till 40 år, tillhandahålls den av den lätta versionen av närhängningen . Han kommer att passera: Poll eller undersökning.

 1. Mätning av tillväxt, kroppsvikt, bestämning av BMI, midjekrets, blodtryck.
 2. Definition av kolesterol i blod, blodglukosnivå, relativ kardiovaskulär risk.
 3. Passerar av fluorografi.
 4. EKG ensam.
 5. Mätning av intraokulärt tryck.
 6. Mottagning enligt resultaten av en profil: att identifiera visuell lokalisering av onkologi, slemhinnor och munhålan, palpation av sköldkörteln, lymfkörtlar.
 7. Screening för att identifiera onkologi.
 8. Kvinnor tar dessutom inspektion av paramedicinsk eller barnmorska (från 18 år och äldre): de tar ett smet från livmoderhalsen och utför en cytologisk undersökning av smet.
 9. Förebyggande samråd.
 10. Examinationskomplex när de passerar närmare mellan 40 års åldrar mer voluminös

och innehåller: Mätning av tillväxt, kroppsvikt, midjeomkrets, blodtryck.

 1. Genomförande av ett allmänt blodprov: hemoglobin, leukocyter, se.
 2. Bestämma nivån på kolesterol i blodet med hjälp av den expressta metoden.
 3. Bestämning av glukosnivån i blodet av en tom mage (den uttryckliga metoden är tillåten).
 4. Detektion av kardiovaskulära risker (för patienter 40-64 år).
 5. Individuell förebyggande konsultation.
 6. Fluorografi av ljus eller ct.
 7. För kvinnor - mammografi, inspektion av barnmorska med ett smet.
 8. Mätning av intraokulärt tryck.
 9. För män 45 år: Detektion av ett prostata-specifikt antigen.
 10. För båda könen: Ezophagogastroduodenoskopi, Calas studie på dolt blod, mätning av intraokulärt tryck.
 11. Om patienten under det senaste året överlämnade några test kan deras resultat ingå i dispensariseringen.

Andra fasen

Den andra etappen av dispensar för personer under 40 år utförs för att ytterligare undersöka och klargöra sjukdomen.

Detta steg måste godkännas, om avvikelser detekterades i första etappen Inspektion av en neurolog, kirurg eller en koloproktolog (inklusive rektoroskopi, om det behövs). :

 1. Koloskopi: i misstänkta onkologiska sjukdomar i tjocktarmen.
 2. Radiografi av lungorna, CT-lungorna - i närvaro av misstanke om maligna neoplasmer av lungorna (genom att utse terapeuten).
 3. Inspektion av läkaren En obstetriker-gynekolog om det behövs (för kvinnor över 18 år).
 4. Individuell förebyggande konsult- eller grupprådgivning (patientskola).
 5. Vid andra etappen tillhandahålls dispensarisering för personer från 40 år

inspektion av en kirurg, en doktoreksamlingsoprofalolog; :

 • Duplex-skanning av brachicefriella artärer (för män med risker för kroniska sjukdomar);
 • Samråd med en urolog
 • koloskopi - med misstänkt onkologisk sjukdom hos kolon;
 • Spirometri - med misstänkt chbz;
 • För kvinnor: inspektion av en obstetriker-gynekolog;
 • Ezophagogastroduodenoskopi - med misstänkta maligna neoplasmer av matstrupen, mage och duodenum;
 • radiografi, CT-lungor - med misstänkta maligna neoplasmer av lungorna;
 • Samråd med en ögonläkare för patienter över 40 år med förhöjt intraokulärt tryck;
 • Individuellt samråd.
 • Förebyggande läkarundersökning: Vad det är och hur man får

Om patientens ålder inte finns i listan för näringslivet och det gäller inte preferenskategorier har det rätt att kontakta kliniken och ta en professionell förväntan. Inspektion kan utföras för tidig upptäckt av sjukdomar och risker för deras utveckling. Men i motsats till klinikaliseringen, innehåller den förebyggande läkarundersökningen ett mindre antal undersökningar.

Fördelen med den medicinska undersökningen är att den får passera vid vilken ålder som helst på patientens begäran. Den hålls fri och årligen. Studier ingår i det första skedet av dispensary.

Först och främst är det nödvändigt att göra ett möte med distriktet eller i avdelningen för medicinsk förebyggande. Som en del av det främsta besöket måste du passera flera analyser och planera dem på morgonen.

I profylaktisk undersökning

Fyller frågeformuläret för att identifiera klagomål i samband med icke-infektionssjukdomar, personlig historia och levnadsvillkor (rökning, alkohol och fysisk aktivitet, etc.). :

 1. Mätning av tillväxt, kroppsvikt, BMI och midjemått.
 2. Bestämning av kolesterol, blodglukos, relativa faktorer (för personer upp till 39 år) och absolut kardiovaskulär risk (från 40 till 64 år).
 3. Fluorografi lyser vartannat år.
 4. Inspektion av en obstetriker gynekolog för kvinnor upp till 39 år.
 5. Mätning av intraokulärt tryck.
 6. Mottagning enligt resultaten av en profil: att identifiera visuell lokalisering av onkologi, slemhinnor och munhålan, palpation av sköldkörteln, lymfkörtlar.
 7. Därefter, vid mottagandet av doktorns läkare, meddelar personen resultaten av undersökningen och genomföra en inspektion för att identifiera eventuella onkologiska sjukdomar med hjälp av rekommendationer.

När man identifierar tecken och hög risk för förekomst kommer terapeuten att skicka dig till en extra undersökning.

Helg på jobbet när du passerar närmaste

Arbetande medborgare på samma dag får ett intyg om passage av läkarundersökningen. Vid tidpunkten för kliseriseringen har anställda rätt att få undantag från arbete för en arbetsdag.

Rätten till honom ges till anställda en gång vart tredje år på grundval av konst. 185.1 Arbetskod. Samtidigt behåller arbetarna arbetsplatsen och deras genomsnittliga intäkter.

Dessutom kan klättring också gå utan separation från jobbet på kvällen och på lördagar.

Anställda i före ålder (fem år före förekomsten av pensionsåldern) och pensionärer som får ålderspension eller i tjänst, har rätt att räkna med undantag från arbete för två arbetsdagar en gång per år.

För att göra detta borde de hålla med ledning av dagarna att klättra ur klockarbetet och göra en ansökan om undantag från jobbet.

Således syftar dispensariseringen av befolkningen att förhindra morbiditet. För hennes passage behöver du inte ha några klagomål och anledningen till att vädja till doktorn.

År 2020, medborgarna 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, och personer i åldern 40 år kan passera in i klinisationen.

Varje år läggs reglerna för att godkänna närmare förändringen: nya begränsningar eller avkoppling läggas till dem, och listan över förfaranden expanderar ständigt. Vi analyserade det som exakt förändrats 2020 för att utföra klisserisering och hur det måste hållas. Du kommer att lära dig om alla funktioner i denna procedur och vilka rättigheter du har under sin passage.

Ladda ner PDF-dokument

Att skilja 2020 - Aktuell information

För närvarande DiscSering 2020

Inte . Anledningen är spridningen av COVID-19 Coronavirus-infektion i Ryssland och världen. Lämplig order Signering av Mishoustina publicerades i den juridiska portalen. Specifika pauser för dispensarisering Скачать документ в формате PDFNamnet inte . Programmet startar kommer endast att genomföras efter en ny order. För närvarande lovar regeringen att återuppta dispensariseringen vid den första möjligheten. Vi noterar också att i ett antal av media finns det information som stoppar den fria kliniska undersökningen förlängs till slutet av 2020. Detta bekräftas av dekretet nummer 432 av den 3 april. Samtidigt, den 20 maj, som talade i Federationsrådet, förklarade vice premiärminister Tatiana Golikova att regeringen skulle försöka återuppta kliserisering omedelbart så snart riskerna med coronavirus kommer att minska, det vill säga vid första möjligheten.

Om programmet är stoppat, till slutet av det här året, kommer frågan om övergång av åldersgrupper att vara öppna, till vilken det var en närmare år 2020, och som var tvungen att gå igenom den 2021. Det är troligt att allt kommer att bero på omfattningen av spridningen av virusinfektion i vårt land.

Vad är dispensary?

Dispensarisering är ett komplex av medicinsk forskning och samråd som syftar till att bedöma patientens hälsa. Detta är en massa händelse som årligen hålls för personer med olika födelser. Med hjälp kan läkare dra slutsatsen om befolkningsläget i ett visst område som helhet och lösa problemen hos enskilda personer i synnerhet.

Vad är det nödvändigt för?

Dispensarisering är ett sätt att förbättra hälsan hos varje enskild medborgare och förhindra utveckling av allvarliga sjukdomar (tuberkulos, onkologi, hiv och dussintals andra hemska diagnoser). Med hjälp av en periodisk fullständig inspektion kan du identifiera de flesta farliga hälsoproblemen.

Det är för detta att det finns en dispensary. Det tillåter

fri att gå igenom alla nödvändiga läkare Beroende på klagomål och identifierade symtom Staten betalar för allt, så en sådan storskalig undersökning är inte bra: det är fördelaktigt för alla medborgare i landet. .Skillnad i närmare och läkarundersökning

- Detta är ett mer fullständigt förfarande, som täcker det högsta möjliga "forskningsområdet", som kan utföras på kort tid. Det utförs dock mindre ofta än en läkarundersökning - vart tredje år.

Dispensarisering Detsamma sker årligen, men innehåller färre analyser och forskning:

Förebyggande inspektion Patientundersökning.

 1. Vägning, mätning av tillväxt och beräkning av kroppsmassindex.
 2. Blodtest på glukos och kolesterol.
 3. Definition av kardiovaskulär risk:
 4. från 18 till 39 år - relativ risk;
  • Från 40 år - absolut risk.
  • Fluorografi eller röntgen av lungorna.
 5. EKG-borttagning.
 6. Gynekologisk undersökning (för kvinnor bara från 18 till 39 år).
 7. Mottagning enligt resultaten av en profil: att identifiera visuell lokalisering av onkologi, slemhinnor och munhålan, palpation av sköldkörteln, lymfkörtlar.
 8. Följaktligen kan det inte kallas en omfattande: Läkare kan hoppa över något i processen. Därför medborgare som är 40 år gamla

Det är värt varje år att genomgå dispensarisering och få en komplett uppsättning medicinska tjänster. Passage av dispensary - plikt eller rätt?

En medborgare har rätt att inte oroa sig för sin hälsa och inte genomgå dispensarisering. I det här fallet saknar han sitt år och kommer att kunna genomgå en fri tentamen inte tidigare än tre år (eller efter genomförandet av honom 40 år).

Det är dock bättre att utnyttja din rätt - det finns en hel del positiva funktioner på verkstaden:

Fri

 1. : För inget du behöver betala är det tillräckligt att komma till din klinik. Enkelhet
 2. : Det kräver inte registrering av några handlingar, det är tillräckligt att presentera ett pass och politik för OMS. Hög hastighet
 3. : Alla procedurer utförs bokstavligen per dag eller två, patienter på dispensarisering är inte i sin tur på en gång. Tillgänglighet
 4. : Dispensariska körningar så att alla medborgare kan vara bekväma att komma på det, det är, inklusive på helgerna och kvällen "efterstudier" klocka. Sjukvård
 5. : Läkare är glada när patienter kommer till dispensarisering, eftersom sjukförsäkringen tar emot pengar för det och förbättrar statistiken. Följaktligen kommer läkare och medicinsk personal att hjälpa till att skicka inspektionerna snabbt och bekvämt. Denna rätt ges av staten. Därför kan alla medborgare passera, oavsett tillgänglighet eller frånvaro av arbets- och skatteavdrag.

Arbetande människor får rätt till minst en dag om tre år för förfarandet. De som förblir

5 år eller mindre till pension (och vem är redan pensionär ), få ​​2 dagar varje år på klisskaren. Innovationer år 2020

Dispensivet genomgår ständigt förändringar, främst till det bättre. Hälsovårdsministeriet försöker optimera processen, vilket gör en undersökning så effektiv som möjligt. Så, 2020, uppvisade sju kontroller på de vanligaste kommittérarna i listan över obligatoriska förfaranden för alla åldrar. Med denna innovation planerar läkare att förbättra statistiken om detektering av onkologiska sjukdomar i de tidiga stadierna.

I den nya 2020 kommer läkarenas särskilda uppmärksamhet att ägnas åt den äldsta generationen: För patienter vars ålder överstiger 65 år har nya screeningåtgärder införts. Detta görs för att förhindra eller bromsa vissa åldersrelaterade förändringar som märkbart försämrar livskvaliteten. Nu förutom standardprocedurer kan människor passera

Ytterligare test för följande sjukdomar: benbräcklighet;

 • tendens att falla;
 • subdepression;
 • senil asteni;
 • olika kognitiva störningar;
 • Andra stater förknippade med patientens ålder.
 • Om vi ​​tar hänsyn till att dispensariseringsprogrammet har expanderat med flera nya studier, kan alla organismsystem kontrolleras. Följaktligen,

Livets livskvalitet kan vara bättre Om du botar alla problem som upptäcks eller åtminstone förbättra kroppens övergripande tillstånd. Vad ingår i undersökningen under dispensarisering

Dispensivet består av två steg, inom vilka patienten får en praktiskt taget en fullständig läkarundersökning som syftar till att identifiera många sjukdomar. Efter det första, ytliga scenen, baserat på den mottagna informationen, kan läkaren tilldela profilstudier som visas av den här patienten.

Den första etappen av dispensariet är ett försök.

Innehållet i den första etappen av dispensariseringen kommer att skilja sig beroende på ålder.

avslöja djupare sjukdomar Genom grundläggande analyser och studier som tillämpar läkare under diagnos. Många behandlingar blir endast tillgängliga när en viss ålder uppnås. När dispensarisering utförs följande åtgärder Patientundersökning; :

 1. Vägning, mätning av tillväxt och beräkning av kroppsmassindex;
 2. Blodprov på glukos och kolesterol;
 3. Fluorografi eller pulmonell röntgen;
 4. från 18 till 39 år - relativ risk;
  • Från 40 år - absolut risk.
  • Fluorografi eller röntgen av lungorna.
 5. Tar en EKG;
 6. Mätning av intraokulärt tryck;
 7. Gynekologisk undersökning (endast för kvinnor i alla åldrar);
 8. Studie av smältet från livmoderhalsen på cytologi (från 18 till 64 år);
 9. Definition av PSA (prostata-specifikt antigen) i blodet (endast för män från 45 år);
 10. Allmänt blodprov (från 40 år);
 11. Avföringsanalys för dolda blodutsläpp (från 40 år);
 12. EFGDS (45 år)
 13. Mammografi (från 40 år);
 14. Test på monackers (från 18 år).
 15. Efter att ha passerat alla dessa procedurer kommer patienten att undersöka terapeuten. Det är viktigt när det inte inspekterats för att inte gömma ett enda klagomål. Vad mer kommer du att beskriva terapeuten ditt välbefinnande

Mer exakt kommer han att definiera ett eventuellt problem Och utser samråd med specialister och ytterligare forskning. Om du gömmer något, kan problemet vara outhärdligt för ytterligare tre år.

Nästa skede av dispensar

Den andra etappen av dispensar för personer under 40 år utförs för att ytterligare undersöka och klargöra sjukdomen.

- Passande specialister och ytterligare analyser eller forskning baserat på resultaten av det första steget. Terapeuten bör undersöka resultaten av testen, jämföra dem med klagomål som tas emot från patienten och ange hur man kontaktar. När dispensarisering, samråd med följande profil Läkare görs: en neurolog, en otorinolaryngologist, en ögonläkare, en kirurg eller en urolog, en kirurg eller en proctologist, en obstetriker-gynekolog.

Dessutom kan ytterligare forskning utnämnas: radiografi eller beräknad tomografi av ljus, koloskopi, eFGD, reorganosososkopi, spirometri, duplexskanning av brachiocephaliska artärer.

Enligt resultaten av den andra etappen av dispensära

Det kommer att finnas ett annat samråd med terapeuten . På grundval måste läkaren göra slutliga slutsatser och göra en diagnos om den är. Dessutom tilldelas en hälsa som en följd av klissens passage. Hälsa grupper efter dispensarisering

Förfarandet innebär uppdrag av en person till sin tillstånd av en viss grupp av hälsa och samråd. Efter de två inspektionsstadierna tilldelar terapeuten en av de tre hälsopersonerna till patienten:

Jag grupp

 • - Det här är nästan helt en frisk person som inte har några kroniska sjukdomar av icke-smittsamma typ eller faktorer som kan leda till deras utveckling. Grupp II
 • - Det finns inga kroniska icke-infektionssjukdomar, men det finns vissa faktorer som kan leda till deras utseende. III-grupp
 • - Patienten har sjukdomar som behöver botas. I det här fallet visas dispensära observationen antingen direkt till sjukvård. Dessutom innefattar denna grupp patienter vars tillstånd ger anledning att anta förekomsten av sjukdomar. De sistnämnda utnämns till ytterligare studier som inte ingick i dispensariseringen. Efter att ha tilldelat en hälso-grupp genomför läkaren ett patientsamråd. Om det finns riskfaktorer ger terapeuten rekommendationer för deras korrigering. I fallet med att tilldela den tredje gruppen

Utser ytterligare forskning och dispensarisk observation. Människor av vilket födelseår kan klara en närmare år 2020

För de flesta finns det en begränsning av dispensariseringen: den kan överföras inte mer än en gång vart tredje år. Och inte på vilja, utan av det faktiska födelsedagen. Endast medborgare vars ålder kan undvikas - 40 eller mer. Den övre tröskeln i åldern är inte angiven.

Följaktligen läggs klöver av personer som föddes 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, liksom

Vars födelseår 1980 och tidigare Mindre medborgare av rätten till dispensarisering har inte. Alla läkarundersökningar dem tillhandahålls direkt på platsen för obligatorisk. .

Hur man kommer ihåg när man ska skicka dispensariseringen?

Kom bara ihåg en enkel formel: om du

Ålder kan delas in i tre utan rester , då i år kan du passera dispensariseringen. Formeln är relevant för medborgarna efter ålder från 18 till 40 år. Efter 40 år kan detta förfarande överföras årligen, trots begränsningarna. Om du har passerat en profylaktisk fysisk undersökning, har du fortfarande rätt att gå igenom dispensariseringen.

Är det möjligt att klara en närmare om året inte är lämpligt?

Tyvärr är det möjligt att bara skicka gratis dispensarisering till "ditt" år: det vill säga när det tar alla andra medborgare i ett liknande födelseår. Om du missade tidsfristen måste du vänta på nästa period.

Men inte allt är så dåligt. Om du lyckas hoppa över ett helt år på klättringens passage, då

Du kan klara en förebyggande läkarundersökning . Ett sådant förfarande täcker inte liknande scope Dispensarization, men låter dig identifiera de grundläggande hälsoproblemen i början. Och du behöver inte vänta i tre år. Förebyggande läkarundersökning utförs en gång per år, men inte när det är närmare. Det är, du behöver inte välja vilken av undersökningarna att gå först: du kommer att vara tillgänglig eller dispensarisering eller en fysisk undersökning.

Hur man skickar en närmare i 2020

För att klara närliggande är det nödvändigt att ha en politik för obligatorisk sjukförsäkring och tid att gå igenom alla undersökningar och få en slutsats med slutlig rådgivning.

Inspelning vid inspektionen

Meddelande till inspektion krävs inte. Polyklinisk och så vet att det i ett betongår läggs du av årets diskussion. Du måste dock veta vilken tid det finns en markerad klocka på patienter som passerar denna procedur. Tillräckligt

Ring registret och fråga Inget behov av att gå någonstans. Du kan skicka inspektion i den klinik som du är bifogad. Det är viktigt att institutionen har möjlighet att spendera alla nödvändiga förfaranden och tillstånd till detta.

Förresten: Före dispensariseringen, glöm inte att samla avföring och urinprov i speciella behållare för biologiska prover. De kan köpas på apoteket. Ta inte test i burkar, flaskor och matchlådor: Detta påverkar noggrannheten i resultatet.

Klättring

Under den tid som utses i kliniken ska alla de som vill passera med passet och OMS: s politik. Om en

Det finns några medicinska dokument på dina armar, Vilket är viktigt att visa en läkare för redovisning som redan diagnostiserats, eller ett medicinskt kort - de måste också ta med dem. I kliniken måste du kontakta registret och säga att du vill skicka dispensariseringen. Som ett alternativ kan du omedelbart gå till skåpet med medicinsk förebyggande, men bättre trots allt genom registret.

Innan du dricker, har du inte frukost eller drick kaffe, te eller andra vätskor. Du kan bara dricka vatten, och sedan i små mängder. Inom ramen kommer du också att ta ett blodprov, vilket måste göras på en tom mage.

Om du äter eller dricker något annat än vatten, då

Resultaten kommer att vara opålitliga . Och då kan du hoppa över något slags symptom på sjukdomen. Det vill säga meningen med dispensarisering kommer att försvinna, och du spenderar bara tid. Dessutom rekommenderas personer i åldrarna från 48 till 75 år, som kommer att ges analysen av avföring för blod, inte i tre dagar innan de passerar dispensariseringen finns kött och köttmat, produkter med högt innehåll av järn och pepparrot , gurkor, blomkål. Det är också önskvärt att avbryta mottagningen av vitaminer, järnhaltiga läkemedel och icke-steroida antiinflammatoriska medel. Detta kan också snedvrida resultaten av analysen.

Om du har diabetes eller andra sjukdomar som kräver obligatoriska måltider och tillåter inte lång hållning,

Meddela denna terapeut eller registrering . Kanske det första du kan överlämna alla test som behöver göras på en tom mage och har ett mellanmål i en buffé eller en måltid med dig. Helg på jobbet

Om du läggs av Clispserization, och du arbetar, då

Du kan fråga om helgen på jobbet för att klara proceduren. . Inte så länge sedan, i oktober 2018, uppträdde en ny artikel i Rysslands arbetskod, som garanterar fördelningen av betald helg för dispensarisering. Från denna punkt har alla arbetsmedborgare rätt att kräva en ledig dag för att passera alla medicinska förfaranden. Du kan göra det en gång vart tredje år. Samtidigt är pensionärer och pre-svenska personer (kvinnor från 55 år och män från 60 år) berättigade till två helger varje år.

Oroa dig inte: För den här dagen av dig

betala när det gäller genomsnittlig vinst . Därför kommer du inte att förlora pengar. Du kan ändå få helger. Men det är bättre att samordna det i förväg med chefen, för att inte gå på en viktig punkt och inte låta arbetsgivaren och kollegorna i deras frånvaro. Därför väljer du först dagen när du går iväg för att genomgå kliserisering, och låt mig veta.

Och var noga med att skriva

Ett uttalande i fri form i två kopior För att dokumentera din frånvaro på jobbet för en giltig anledning. Ge en kopia till chefen, och på den andra frågar du att sätta ett betyg på att acceptera ett uttalande. Personalavdelningen kan kräva ett intyg om näringslivet: Detta kommer att bekräfta att arbetaren verkligen tillbringade produktionen i kliniken och inte kyldes på bekostnad av företaget. Fråga ett sådant intyg från terapeuten.

Resultat av Clincherization 2019

År 2019 finns 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1964, 1964, 1977, 1974, 1964, 1971, 1964, 1977 1986, 1989, 1992 , 1995, 1998. Runt mitten av året har det ännu inte varit de regler som medborgarna äldre än 40 kan genomgå detta förfarande varje år.

Passagen av klättrare gjorde det möjligt att avsevärt förbättra statistiken om onkologiska sjukdomar. Som hälsovårdsminister Veronica Skvortsov säger, tack vare denna händelse

Det visade sig identifiera mer än 56% av cancer I de tidiga stadierna, som är enklare att övervinna. Dessutom förbättras statistik om bröstcancer och ett kvinnligt reproduktionssystem: nu detekteras mer än 80% av fallen i det första steget. Som du kan se, ger dispensariseringen frukt. Det finns emellertid ingen allmän statistik i Ryssland, hur många patienter som fått så viktigt bistånd. Det är bara känt att varje år fler och fler människor genomgår dispensarisering.

Förresten, i sin ram, finner det ofta att de flesta människor matar sig och har predisposition till vissa sjukdomar. Samråd på terapeuten på grundval av forskning kommer att tillåta

Minska riskerna och förbättra livskvaliteten. Människans liv beror främst på hälsa. Som de säger, ta hand om fruktens hälsa, så kan du inte köpa den för pengar. Och det är rätt. I Ryssland upplever staten känslig för medborgarnas hälsa och välbefinnande. Ett program har utvecklats som tillåter alla utan undantag för befolkningen att genomgå en undersökning i grundläggande medicinska institutioner (polyklinik). I hälsovårdsministeriets evenemang för nästa år finns det en klinisk undersökning 2020 - huvudmekanismen för övervakning av ryssarnas hälsa. Och vad ingår i detta program? Vilka specialister kan du räkna med? Hur mycket pengar måste ge? Svar på dessa, och många andra frågor hittar du i den här artikeln.

Vuxen dispensarisering: När börjar?

Medicinska undersökningar passerar hela Rysslands befolkning - det här är ett faktum. Men det finns perioder som definieras av de ledande sjukvårdspersonal där medborgarna måste genomgå dispensarisering. Det tidsintervall genom vilket patientens återfall krävs beror på sin ålder.

Men vilka intervaller fastställs enligt lag:

Från födelse till 1 år - varje månad.

 • Från 1 år till 2 år - tre gånger om året.
 • Från 2 till 17 - årligen.
 • Från 18 till 74 - var tredje år.
 • Från 75 och äldre - årligen.
 • Det visar sig att klöver av den vuxna befolkningen inträffar en gång vart tredje år och att uppnå ålderdom (75) årligen. Men det finns undantag. Från en viss ålder, men upp till 75 år, är män och kvinnor dessutom kontrollerade 1 gång på två år. Vilka läkare deltar i denna check? Inte Alla.

Clipping 2020: Vilka läkare och undersökningstest?

Med ålder är mänskliga sjukdomar förvärras av en person, dolda ärftliga sjukdomar, som i sin ungdom verkade något fantastiskt. Baserat på dessa uppgifter har medicinska arbetstagare utvecklat statistik som har utgjort grunden för utarbetandet av listan över läkare. Naturligtvis, för varje åldersgrupp, kommer den här listan att varieras.

Men den fullständiga listan över läkare och analyser som är nödvändiga för passage av klincherisering 2020.

Det är värt att uppmärksamma det från 51 år för kvinnlig mammografi utförs oftare - 1 gång på två år. Detsamma gäller för alla medborgare i åldern 49 år - analysen av avföringarna på de blodiga inklusionerna utförs vartannat år. Nedgången i klyftan mellan dessa observationer är förknippad med alla samma statistik. Experter noterar en kraftig ökning av antalet onkologiska sjukdomar i tarmarna och kvinnornas bröst i dessa åldersgrupper.

Med ålder är mänskliga sjukdomar förvärras av en person, dolda ärftliga sjukdomar, som i sin ungdom verkade något fantastiskt. Baserat på dessa uppgifter har medicinska arbetstagare utvecklat statistik som har utgjort grunden för utarbetandet av listan över läkare. Naturligtvis, för varje åldersgrupp, kommer den här listan att varieras.

Men det finns sådana kategorier av medborgare som, oavsett ålder, kan screenas årligen.

Kategorier av personer som har rätt att passera skrikande land har en rik historia, fylld med olika händelser. Kampen för tiden för andra världskriget har medfört många brinnande ryska familjer, orsakade ett stort antal skador på sina veteraner. För dessa människor är privilegier planerade, nämligen för:

När du dokumenterar dokumentärbekräftelsen av en av dessa fakta har en person rätt att genomgå dispensarisering varje år, oavsett ålder. Medicinska Personal Polyclinics, där sådana personer är registrerade, måste leda listor och genomföra sin tid.

Förutom de årliga rättigheterna till klättringsförloppet, veteraner från andra världskriget, funktionshindrade och blockader är försedda med en komplett lista över specialister och läkare. I detta avseende finns det också inga restriktioner.

Vilken månad kommer 2020-närhängningen att utföras?

Skärmens månad har ännu inte fastställts. Detta är inte nödvändigt. Den medicinska institutionen, på grundval av de fullständiga förteckningarna över alla "besökare", är ett diagram över inspektioner. Detta händer vanligtvis på tomterna, från och med den första till sist. Men chefen för varje klinik har rätt att besluta när man ska producera inspektioner och på vilken plats först.

Antalet medicinska institutioner arbetstagare under en viss tid, antalet sjukhus, såväl som inte stängda semestrar kan påverkas.

Varaktigheten av undersökningen av en person beror på sin ålder. Och punkten här är inte i hastigheten att flytta patienten över loktorns skåp. Ålderskategorier bestämmer kontingenten av specialister som behöver klara läkarundersökningar. Men vanligtvis överstiger denna period inte två dagar (naturligtvis, med en korrekt planering av den medicinska institutionens arbete).

Vad född född år 2020?

För att tydligt fastställa alla bestämmelser och höjdpunkter i närmare, utfärdade hälsovårdsministeriet 2017 ett dekret nummer 869N. Dokumentet publicerades den 13 december samma år, vilket markerade hans ikraftträdande.

Referens. Ett sådant koncept, som en dispensiv observation introducerades tillbaka 2013. Det var från årets åldersgrupp, liksom listor över specialister, analyser och frekvens av undersökningar, bevarade till denna dag.

Dokumentet innehåller bland annat en komplett lista över kategorier av åldrar, för att uppnå vilka medborgare har rätt att inspektera specialister i medicinska institutioner. Ålder, flera tre - exakt under denna period kan en person komma till sin klinik, närvarande:

medicinsk politik

 • Medicinsk politik.
 • och redussa;
 • Och kliniken är skyldig att acceptera det / skicka till inspektion.

Om du talar om det, för nästa 2020, kan personer som är födda i: 1981, 1984, 1996, 1999, samlas in för skärmen.

Men kom inte ihåg, i vilket år kan du komma till receptionen. Det är lätt att kontrollera med enkla aritmetiska beräkningar. Kom ihåg skolregeln på 3. För att ta reda på om du vill dela ett två- eller tresiffrigt nummer på topp tre måste du beräkna antalet nummer i det här numret. Om svaret är hela, är det ursprungliga värdet också delbart med 3.

Exempel 1.

Man 67 år gammal. 6 + 7 = 13, 14/3 = 4,333 - Antalet är inte helhet, det är inte nödvändigt att gå till dispensariseringen. .

Exempel 2.

Man 66 år gammal. 6 + 6 = 12, 12/3 = 4 - Ett heltal, djärvt samlas i receptionen till doktorn, och glöm inte dokumenten. .

Exempel 3.

Man 77 år gammal. 7 + 7 = 14, 14/3 = 4,666 - inte ett heltal, stanna hemma? Och här är det inte. Enligt 869 h förklaring, från 75 år, görs inspektionen varje år. Var försiktig. .

Vad ingår i dispensariseringen?

Om med frågan om hur man går igenom den medicinska screeningen har redan räknat ut: Du måste bestämma om året, ta dokument och komma till kliniken, då ska sammansättningen av denna händelse noteras separat.

Besvara frågan: Det som ingår i det, vänd dig till det redan nämnda inte en gång med ett årligt för ett 869N.

Kontrollen utförs av två steg.

Fyller ett frågeformulär med en efterföljande inspektion i flera specialister, överlämnande av analyser och det slutliga besöket på terapeuten för slutsatsen, definitionen av en hälso-grupp, rekommendationer. Det andra steget utförs endast på terapeutens tester, efter att ha samlat in data och alla första steget analyserar. Här kan läkaren behöva klargöra diagnosen, eller utföra ytterligare undersökningar. Det är nödvändigt att märka att dispensära observationen är fri. Och några tips av läkare att betala för analyser eller att överklaga till betalda institutioner är direkt överträdelse av lagen.

Anteckningen. Det är svårt för gratis denna procedur, eftersom den arbetande befolkningen som mottar en ren lön ger avdrag från varje S / N i mängden 13%. En del av detta belopp skickas för pensioner, social utbud. Resterna går bara för betalning av den medicinska politiken, som anses vara fri.

Barns undersökning

Nyfödda barn undersöker barnkliniker. Egenskaper för specialister som det respektive är annorlunda är förfarandet för dispensarisk undersökning annorlunda. ACT-reglering av läkarundersökningar för minderåriga - 514N. Som med vuxna innehåller dokumentet en lista över specialister, en lista över analyser och ålderskategorier.

Efter att ha nått 18 år måste en handsk medborgare redan registrera sig i den vuxna kliniken och att undersökas, enligt 869 h dekret.

Hur kombinerar Careview med Dispensary?

Denna fråga bekymrar fler arbetsgivare, på vars axlar är kravet på den årliga undersökningen av sina anställda. För att spara pengar försöker juridiska personer ofta att kombinera en professionell inspektion med dispensary.

Teoretiskt är det möjligt. När allt kommer omkring accepterar en del av läkarna som är värd på "vinster" på closenserisering. Men i praktiken är detta system inte implementerat. Faktum är att dessa två inspektioner regleras av helt olika juridiska handlingar. I dekret om professionella inspektioner av arbetstagare sägs bland annat att organisationen är skyldig att betala för förfarandet eller påverkas.

Det blir omedelbart klart att sjukhuset inte är lönsamt att förlora pengar. Därför är det knappast möjligt att uppnå anpassning. Men du kan försöka.

Produktion

Screening / Dispensarisering - Volontärt företag av alla. Staten allokerar medel från statsbudgeten för att genomföra detta förfarande, omsorgsfullt för sina medborgares välbefinnande. Försumma inte undersökningen och analyserna. Ändå är det här din hälsa.

Skivor i 2020 och bordet med födelsedagar var om henne

Sedan 2012 har hälsovårdsministeriet infört dispensarisering för landets befolkning. Dispensarisering tillåter medborgarna att genomgå en undersökning från specialister helt gratis.

Detta är relevant för dem som har kroniska sjukdomar och för dem som vill kontrollera sig igen, eftersom många sjukdomar i de första stadierna passerar asymptomatiska. Dispensariseringen utförs vart tredje år, för när en inbjudan kommer till en fri kontroll är det bättre att använda den.

Hur man bestämmer om du behöver gå till dispensariseringen 2020

Om en person inte har några kroniska sjukdomar och det inte går in i den förmånliga kategorin, måste den avgöra om de behöver genomgå en fri tentamen eller inte. För att göra detta, ta antalet år som kommer att vara nästa år och dividerat med 3.

Om en hel siffra visade sig, måste du gå till dispensariseringen. År 2020, under fri dispensarisering, personer som föddes i: 2002, 1999.1996, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1972, 1969, 1966,1963, 1939, 1936, 1933 , 1930, 1927, 1924, 1921, etc.

Hur man ändrar proceduren för dispensary 2020

Först och främst är det nödvändigt att hänvisa till terapeuten framför dispensariseringen. För en person kommer att göra en särskild undersökningsplan. Efter avslutad undersökning bestämmer en person hälso-gruppen. Det finns tre grupper av hälsa:

Den 1: a gruppen - den innehåller friska människor, undersökningen hittade inte tecken på sjukdom;

 • Den andra gruppen - den innehåller personer som har en tendens till sjukdomar i hjärtat, fartyg eller diabetes;
 • 3: e grupp - en person har tecken på en viss sjukdom. En sådan person kommer att lägga på dispensarisk redovisning från en smalstyrd specialist för vidare rådgivning och behandling.
 • Innan du dömer en medborgare måste en medborgare hänvisa till terapeuten, där du behöver fylla i ett frågeformulär med tillväxt, vikt och blodtryck. Därefter ges han ett ruttblad i hans händer, specialister och antal av de konton där de accepterar ges.

Undersökningar utförs i två steg: För det första skickar terapeuten till analyser och specialister av en bred profil. Under den ombesökta terapeuten kan den skicka en patient till smala specialister. Det första steget äger rum alla medborgare vars födelseår var i dispensarbordet. Som en del av den första personen pågår sådana undersökningar:

Utplacerat blodprov.

 • Analys på innehållet i glukos och totalt kolesterol.
 • Allmän urinanalys.
 • Cala analys på definitionen av dold blod.
 • Analys på PSA (för män som är äldre än 50 år).
 • EKG.
 • Cervikal cytologi (för kvinnor ålder från 30 till 60 år).
 • Fluorografi.
 • Mammografi (för kvinnor som är äldre än 40 år).
 • Mätning av intraokulärt tryck (för kvinnor som är äldre än 40 år).
 • Neurolog (medborgare äldre än 50 år).
 • HIV-analys.
 • Efter slutförandet av det första steget måste en medborgare hänvisa till terapeuten.

Om läkaren anser det nödvändigt, kan han skicka en person till den andra etappen av undersökningen som består:

Analys på glycerat hemoglobin.

 • Analys på ett lipidspektrum.
 • Duplex-skanning av brachicepal artärer (för män som är äldre än 45 år gamla och kvinnor över 55 år).
 • EFGS (för medborgare med misstankar om onkopatologi i mag-tarmkanalen).
 • Samråd med kirurgen och urologen (för män som är äldre än 50 år).
 • Samråd med kirurgen med rektanoskopi (för medborgare över 45 år gammal när du upptäcker dold blod).
 • Konsultation ögonläkare.
 • Samråd med gynekologen (för alla kvinnor).
 • FLG (för män som är äldre än 36 år gamla och kvinnor äldre än 45 år).
 • Spirometri.
 • Onkoscreening.
 • Även om du inte har kroniska sjukdomar, och i allmänhet, klagar inte på välbefinnande, är det bättre att inte försumma den kliniska undersökningen, eftersom farliga sjukdomar i de första etapperna flyter utan synliga symptom.

Skivor år 2020 - Vilka år av födseln kommer under hälsan

Добавить комментарий